GBP/AUD
Bán 1.84790
Chênh lệch Chênh lệch0.00026
Mua 1.84816
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GBP/AUD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 27, 2023 1.83957 -0.00034 -0.02% 1.83991 1.84284 1.83828
Mar 26, 2023 1.83989 0.00360 0.20% 1.83629 1.84182 1.83593
Mar 24, 2023 1.84017 0.00212 0.12% 1.83805 1.84265 1.83413
Mar 23, 2023 1.83796 0.00490 0.27% 1.83306 1.83993 1.82593
Mar 22, 2023 1.83304 0.00285 0.16% 1.83019 1.83706 1.82424
Mar 21, 2023 1.83034 0.00305 0.17% 1.82729 1.83629 1.82581
Mar 20, 2023 1.82719 0.01193 0.66% 1.81526 1.82904 1.81209
Mar 19, 2023 1.81528 -0.00056 -0.03% 1.81584 1.81867 1.81366
Mar 17, 2023 1.81720 -0.00003 -0.00% 1.81723 1.82003 1.80774
Mar 16, 2023 1.81720 -0.00583 -0.32% 1.82303 1.82435 1.81061
Mar 15, 2023 1.82329 0.00644 0.35% 1.81685 1.82565 1.81446
Mar 14, 2023 1.81686 -0.01123 -0.61% 1.82809 1.83192 1.81488
Mar 13, 2023 1.82811 0.00785 0.43% 1.82026 1.82838 1.81129
Mar 12, 2023 1.82024 -0.00738 -0.40% 1.82762 1.83177 1.81854
Mar 10, 2023 1.82706 0.01767 0.98% 1.80939 1.82956 1.80713
Mar 9, 2023 1.80938 0.01256 0.70% 1.79682 1.81058 1.79108
Mar 8, 2023 1.79682 0.00194 0.11% 1.79488 1.79799 1.78685
Mar 7, 2023 1.79486 0.00855 0.48% 1.78631 1.80230 1.78379
Mar 6, 2023 1.78630 0.00576 0.32% 1.78054 1.78908 1.77913
Mar 5, 2023 1.78062 0.00340 0.19% 1.77722 1.78165 1.77705