GBP/AUD
Bán 1.76303
Chênh lệch Chênh lệch0.00045
Mua 1.76348
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GBP/AUD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 1.76624 0.00108 0.06% 1.76516 1.76797 1.76290
Jun 28, 2022 1.76517 -0.00688 -0.39% 1.77205 1.77383 1.75894
Jun 27, 2022 1.77204 0.00359 0.20% 1.76845 1.77652 1.76800
Jun 26, 2022 1.76844 0.00382 0.22% 1.76462 1.76888 1.76379
Jun 24, 2022 1.76578 -0.01011 -0.57% 1.77589 1.78140 1.76511
Jun 23, 2022 1.77588 0.00183 0.10% 1.77405 1.77891 1.76846
Jun 22, 2022 1.77405 0.01222 0.69% 1.76183 1.77797 1.76148
Jun 21, 2022 1.76183 0.00439 0.25% 1.75744 1.76771 1.75541
Jun 20, 2022 1.75745 -0.00141 -0.08% 1.75886 1.76332 1.74959
Jun 19, 2022 1.75892 -0.00220 -0.12% 1.76112 1.76268 1.75758
Jun 17, 2022 1.76048 0.00655 0.37% 1.75393 1.76568 1.74886
Jun 16, 2022 1.75392 0.01930 1.11% 1.73462 1.76600 1.73042
Jun 15, 2022 1.73461 -0.00899 -0.52% 1.74360 1.74520 1.73169
Jun 14, 2022 1.74361 -0.00557 -0.32% 1.74918 1.75703 1.74132
Jun 13, 2022 1.74916 0.00060 0.03% 1.74856 1.75492 1.74307
Jun 12, 2022 1.74864 0.00130 0.07% 1.74734 1.75082 1.74522
Jun 10, 2022 1.74503 -0.01479 -0.84% 1.75982 1.76178 1.74372
Jun 9, 2022 1.75981 0.01498 0.86% 1.74483 1.76299 1.74094
Jun 8, 2022 1.74483 0.00203 0.12% 1.74280 1.74753 1.73653
Jun 7, 2022 1.74285 0.00031 0.02% 1.74254 1.74716 1.72665