GBP/AUD
Bán 1.77080
Chênh lệch Chênh lệch0.00060
Mua 1.77140
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GBP/AUD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 1.77184 -0.00544 -0.31% 1.77728 1.77907 1.77101
May 26, 2022 1.77728 0.00220 0.12% 1.77508 1.78033 1.77049
May 25, 2022 1.77508 0.00925 0.52% 1.76583 1.77721 1.76049
May 24, 2022 1.76583 -0.00742 -0.42% 1.77325 1.77737 1.76006
May 23, 2022 1.77319 0.00286 0.16% 1.77033 1.77443 1.76316
May 22, 2022 1.77034 0.00082 0.05% 1.76952 1.77155 1.76697
May 20, 2022 1.77084 0.00124 0.07% 1.76960 1.77831 1.76490
May 19, 2022 1.76959 -0.00419 -0.24% 1.77378 1.77677 1.76413
May 18, 2022 1.77377 -0.00220 -0.12% 1.77597 1.78195 1.76582
May 17, 2022 1.77597 0.00851 0.48% 1.76746 1.78187 1.76004
May 16, 2022 1.76738 0.00325 0.18% 1.76413 1.77975 1.76371
May 15, 2022 1.76398 -0.00187 -0.11% 1.76585 1.76667 1.76325
May 13, 2022 1.76431 -0.01227 -0.69% 1.77658 1.77789 1.76342
May 12, 2022 1.77665 0.01073 0.61% 1.76592 1.78325 1.76083
May 11, 2022 1.76592 -0.00903 -0.51% 1.77495 1.77570 1.75663
May 10, 2022 1.77495 0.00123 0.07% 1.77372 1.78470 1.76597
May 9, 2022 1.77373 0.02435 1.39% 1.74938 1.77548 1.74915
May 8, 2022 1.74937 0.00567 0.33% 1.74370 1.74987 1.74250
May 6, 2022 1.74312 0.00690 0.40% 1.73622 1.74485 1.73174
May 5, 2022 1.73627 -0.00347 -0.20% 1.73974 1.74265 1.71777