GBP/CAD
Bán 1.55695
Chênh lệch Chênh lệch0.00045
Mua 1.55740
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GBP/CAD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 9, 2022 1.55305 -0.00045 -0.03% 1.55350 1.55460 1.55245
Aug 8, 2022 1.55350 -0.00755 -0.48% 1.56105 1.56260 1.55095
Aug 7, 2022 1.56100 0.00165 0.11% 1.55935 1.56135 1.55935
Aug 5, 2022 1.56115 -0.00325 -0.21% 1.56440 1.56580 1.55675
Aug 4, 2022 1.56460 0.00435 0.28% 1.56025 1.56520 1.54980
Aug 3, 2022 1.56020 -0.00475 -0.30% 1.56495 1.57070 1.55755
Aug 2, 2022 1.56490 -0.00930 -0.59% 1.57420 1.57680 1.56355
Aug 1, 2022 1.57415 0.01505 0.97% 1.55910 1.57570 1.55820
Jul 31, 2022 1.55915 0.00260 0.17% 1.55655 1.55975 1.55640
Jul 29, 2022 1.55830 -0.00050 -0.03% 1.55880 1.56665 1.54870
Jul 28, 2022 1.55880 -0.00005 -0.00% 1.55885 1.56250 1.55235
Jul 27, 2022 1.55880 0.00930 0.60% 1.54950 1.56270 1.54825
Jul 26, 2022 1.54955 0.00060 0.04% 1.54895 1.55180 1.54090
Jul 25, 2022 1.54890 -0.00015 -0.01% 1.54905 1.55425 1.54490
Jul 24, 2022 1.54910 -0.00005 -0.00% 1.54915 1.55085 1.54805
Jul 22, 2022 1.54600 0.00110 0.07% 1.54490 1.55140 1.53495
Jul 21, 2022 1.54485 0.00260 0.17% 1.54225 1.54590 1.53680
Jul 20, 2022 1.54220 -0.00285 -0.18% 1.54505 1.54815 1.54005
Jul 19, 2022 1.54500 -0.00585 -0.38% 1.55085 1.55790 1.54260
Jul 18, 2022 1.55080 0.00435 0.28% 1.54645 1.55495 1.54350