GBP/CZK
Bán 27.4627
Chênh lệch Chênh lệch0.0359
Mua 27.4986
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GBP/CZK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 7, 2023 27.4627 0.0811 0.30% 27.3816 27.5058 27.3735
Jun 6, 2023 27.3465 0.0513 0.19% 27.2952 27.3735 27.2440
Jun 5, 2023 27.3006 -0.1161 -0.42% 27.4167 27.4167 27.2413
Jun 2, 2023 27.4464 -0.0865 -0.31% 27.5329 27.5705 27.4329
Jun 1, 2023 27.5516 -0.0378 -0.14% 27.5894 27.6353 27.5112
May 31, 2023 27.5836 0.1372 0.50% 27.4464 27.6295 27.4006
May 30, 2023 27.3708 0.0405 0.15% 27.3303 27.5085 27.3141
May 29, 2023 27.2925 -0.0135 -0.05% 27.3060 27.3196 27.2169
May 26, 2023 27.2682 0.1458 0.54% 27.1224 27.2710 27.1197
May 25, 2023 27.1116 -0.1080 -0.40% 27.2196 27.2814 27.1035
May 24, 2023 27.2061 -0.1404 -0.51% 27.3465 27.3816 27.1683
May 23, 2023 27.2925 0.0459 0.17% 27.2466 27.3276 27.1386
May 22, 2023 27.2439 -0.0621 -0.23% 27.3060 27.3060 27.1980
May 19, 2023 27.3438 0.0585 0.21% 27.2853 27.4167 27.2628
May 18, 2023 27.2979 0.0675 0.25% 27.2304 27.3519 27.2170
May 17, 2023 27.2466 0.0918 0.34% 27.1548 27.2794 27.0684
May 16, 2023 27.1845 0.0216 0.08% 27.1629 27.2601 27.1062
May 15, 2023 27.1792 0.1086 0.40% 27.0706 27.2089 26.9901
May 12, 2023 27.0745 0.1092 0.40% 26.9653 27.1525 26.9523
May 11, 2023 26.9810 0.0261 0.10% 26.9549 27.1213 26.9446