GBP/CZK
Bán 28.7508
Chênh lệch Chênh lệch0.0348
Mua 28.7856
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GBP/CZK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 11, 2022 28.8408 0.0166 0.06% 28.8242 28.8408 28.8097
Aug 10, 2022 28.8415 -0.0986 -0.34% 28.9401 28.9721 28.7720
Aug 9, 2022 28.9460 -0.0699 -0.24% 29.0159 29.0475 28.9344
Aug 8, 2022 29.0329 0.0058 0.02% 29.0271 29.1461 29.0097
Aug 5, 2022 29.0300 -0.1131 -0.39% 29.1431 29.2591 29.0094
Aug 4, 2022 29.1779 -0.2610 -0.89% 29.4389 29.5287 29.1170
Aug 3, 2022 29.4361 -0.0147 -0.05% 29.4508 29.5432 29.4186
Aug 2, 2022 29.4506 0.0784 0.27% 29.3722 29.5432 29.3046
Aug 1, 2022 29.4012 0.0812 0.28% 29.3200 29.4765 29.3026
Jul 29, 2022 29.3028 -0.0252 -0.09% 29.3280 29.3924 29.2160
Jul 28, 2022 29.3588 0.1428 0.49% 29.2160 29.4763 29.2132
Jul 27, 2022 29.2244 0.0504 0.17% 29.1740 29.2916 29.1432
Jul 26, 2022 29.2356 0.2633 0.91% 28.9723 29.2440 28.9319
Jul 25, 2022 28.9780 0.1511 0.52% 28.8269 29.0060 28.7765
Jul 22, 2022 28.8856 0.0895 0.31% 28.7961 28.9304 28.7511
Jul 21, 2022 28.7653 -0.0532 -0.18% 28.8185 28.8884 28.5413
Jul 20, 2022 28.8604 0.0951 0.33% 28.7653 28.8856 28.6393
Jul 19, 2022 28.7261 -0.1735 -0.60% 28.8996 28.9248 28.6897
Jul 18, 2022 28.8968 0.0364 0.13% 28.8604 28.9500 28.7282
Jul 15, 2022 28.8039 -0.0347 -0.12% 28.8386 28.9024 28.7720