GBP/DKK
Bán 8.65369
Chênh lệch Chênh lệch0.01189
Mua 8.66558
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GBP/DKK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 2, 2023 8.65369 -0.01404 -0.16% 8.66773 8.68077 8.65264
Jun 1, 2023 8.66766 0.00272 0.03% 8.66494 8.69083 8.65285
May 31, 2023 8.66483 0.05328 0.62% 8.61155 8.67360 8.60912
May 30, 2023 8.61150 0.02336 0.27% 8.58814 8.63091 8.58572
May 29, 2023 8.58806 0.01354 0.16% 8.57452 8.59354 8.56518
May 28, 2023 8.57438 0.00832 0.10% 8.56606 8.57740 8.56100
May 26, 2023 8.56871 0.01463 0.17% 8.55408 8.58220 8.55137
May 25, 2023 8.55406 -0.01071 -0.13% 8.56477 8.59619 8.54196
May 24, 2023 8.56470 -0.02060 -0.24% 8.58530 8.60925 8.55023
May 23, 2023 8.58530 0.02222 0.26% 8.56308 8.58911 8.53890
May 22, 2023 8.56290 -0.01148 -0.13% 8.57438 8.57788 8.55102
May 21, 2023 8.57427 0.00698 0.08% 8.56729 8.57607 8.56729
May 19, 2023 8.56973 -0.00746 -0.09% 8.57719 8.58994 8.56294
May 18, 2023 8.57695 0.00088 0.01% 8.57607 8.58687 8.55578
May 17, 2023 8.57597 0.02285 0.27% 8.55312 8.58716 8.53674
May 16, 2023 8.55318 -0.02172 -0.25% 8.57490 8.57521 8.53966
May 15, 2023 8.57492 0.03302 0.39% 8.54190 8.58116 8.53890
May 14, 2023 8.54178 0.01058 0.12% 8.53120 8.54221 8.52856
May 12, 2023 8.53999 0.00566 0.07% 8.53433 8.56584 8.52636
May 11, 2023 8.53418 -0.02381 -0.28% 8.55799 8.59640 8.52305