GBP/DKK
Bán 8.79830
Chênh lệch Chênh lệch0.00555
Mua 8.80385
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GBP/DKK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 9, 2022 8.81647 0.00145 0.02% 8.81502 8.81811 8.80987
Aug 8, 2022 8.81488 -0.00449 -0.05% 8.81937 8.85861 8.78572
Aug 7, 2022 8.81924 0.00442 0.05% 8.81482 8.82275 8.81462
Aug 5, 2022 8.81809 -0.00918 -0.10% 8.82727 8.84544 8.80075
Aug 4, 2022 8.82720 -0.06480 -0.73% 8.89200 8.91090 8.81532
Aug 3, 2022 8.89200 -0.00480 -0.05% 8.89680 8.92064 8.86451
Aug 2, 2022 8.89680 0.00859 0.10% 8.88821 8.92279 8.86034
Aug 1, 2022 8.88844 0.02002 0.23% 8.86842 8.90926 8.86046
Jul 31, 2022 8.86847 0.01326 0.15% 8.85521 8.87149 8.84591
Jul 29, 2022 8.86366 -0.02328 -0.26% 8.88694 8.89204 8.84167
Jul 28, 2022 8.88666 0.01789 0.20% 8.86877 8.91696 8.85519
Jul 27, 2022 8.86849 0.02772 0.31% 8.84077 8.88573 8.83213
Jul 26, 2022 8.84077 0.06491 0.74% 8.77586 8.85473 8.76432
Jul 25, 2022 8.77581 0.03348 0.38% 8.74233 8.78099 8.72966
Jul 24, 2022 8.74225 0.00962 0.11% 8.73263 8.74550 8.72283
Jul 22, 2022 8.74743 0.01178 0.13% 8.73565 8.76973 8.72553
Jul 21, 2022 8.73565 -0.01292 -0.15% 8.74857 8.75069 8.66584
Jul 20, 2022 8.74848 0.01842 0.21% 8.73006 8.76301 8.71209
Jul 19, 2022 8.73006 -0.03293 -0.38% 8.76299 8.77825 8.71273
Jul 18, 2022 8.76280 0.00192 0.02% 8.76088 8.79932 8.74865