GBP/DKK
Bán 8.75505
Chênh lệch Chênh lệch0.00433
Mua 8.75938
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GBP/DKK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 8.74857 -0.01134 -0.13% 8.75991 8.76519 8.74541
May 25, 2022 8.75980 0.06946 0.80% 8.69034 8.76258 8.68609
May 24, 2022 8.69027 -0.05754 -0.66% 8.74781 8.77030 8.66093
May 23, 2022 8.74769 -0.05246 -0.60% 8.80015 8.82130 8.74563
May 22, 2022 8.80008 0.01966 0.22% 8.78042 8.80072 8.77812
May 20, 2022 8.73873 -0.02597 -0.30% 8.76470 8.80524 8.73873
May 19, 2022 8.76465 -0.00309 -0.04% 8.76774 8.80802 8.73703
May 18, 2022 8.76779 -0.03765 -0.43% 8.80544 8.82025 8.74383
May 17, 2022 8.80534 0.02186 0.25% 8.78348 8.86465 8.77763
May 16, 2022 8.78335 0.01598 0.18% 8.76737 8.79036 8.71693
May 15, 2022 8.76712 0.01049 0.12% 8.75663 8.76736 8.75223
May 13, 2022 8.75083 0.00389 0.04% 8.74694 8.76168 8.72253
May 12, 2022 8.74651 0.09152 1.06% 8.65499 8.75733 8.62957
May 11, 2022 8.65499 -0.03579 -0.41% 8.69078 8.72376 8.64504
May 10, 2022 8.69058 0.00695 0.08% 8.68363 8.71298 8.66883
May 9, 2022 8.68346 -0.01982 -0.23% 8.70328 8.73243 8.66414
May 8, 2022 8.70291 0.00548 0.06% 8.69743 8.70790 8.68654
May 6, 2022 8.68284 -0.04109 -0.47% 8.72393 8.74000 8.65656
May 5, 2022 8.72368 -0.11302 -1.28% 8.83670 8.84342 8.70083
May 4, 2022 8.83652 0.00604 0.07% 8.83048 8.85936 8.80298