GBP/HKD
Bán 9.66804
Chênh lệch Chênh lệch0.01131
Mua 9.67935
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GBP/HKD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2023 9.66804 0.01972 0.20% 9.64832 9.70932 9.64096
May 25, 2023 9.64812 -0.03613 -0.37% 9.68425 9.70072 9.63222
May 24, 2023 9.68398 -0.04653 -0.48% 9.73051 9.76953 9.67343
May 23, 2023 9.73039 -0.00237 -0.02% 9.73276 9.74332 9.69331
May 22, 2023 9.73273 -0.00652 -0.07% 9.73925 9.75905 9.70661
May 21, 2023 9.73938 0.01814 0.19% 9.72124 9.73943 9.72124
May 19, 2023 9.72443 0.01101 0.11% 9.71342 9.75698 9.67575
May 18, 2023 9.71339 -0.05844 -0.60% 9.77183 9.77684 9.69935
May 17, 2023 9.77166 -0.01258 -0.13% 9.78424 9.79446 9.72593
May 16, 2023 9.78405 -0.03235 -0.33% 9.81640 9.83137 9.76867
May 15, 2023 9.81635 0.05294 0.54% 9.76341 9.82485 9.76029
May 14, 2023 9.76350 0.00433 0.04% 9.75917 9.76389 9.75349
May 12, 2023 9.75918 -0.04171 -0.43% 9.80089 9.83345 9.75841
May 11, 2023 9.80066 -0.08683 -0.88% 9.88749 9.89534 9.79152
May 10, 2023 9.88704 -0.01128 -0.11% 9.89832 9.92605 9.86693
May 9, 2023 9.89829 0.00011 0.00% 9.89818 9.91861 9.86384
May 8, 2023 9.89834 -0.01173 -0.12% 9.91007 9.94116 9.89514
May 7, 2023 9.91006 0.00266 0.03% 9.90740 9.91294 9.90582
May 5, 2023 9.91013 0.03790 0.38% 9.87223 9.92750 9.85153
May 4, 2023 9.87226 0.00860 0.09% 9.86366 9.88544 9.84605