GBP/HKD
Bán 9.47214
Chênh lệch Chênh lệch0.00213
Mua 9.47427
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GBP/HKD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 9, 2022 9.48275 -0.00309 -0.03% 9.48584 9.48885 9.47390
Aug 8, 2022 9.48575 0.01911 0.20% 9.46664 9.52689 9.45388
Aug 7, 2022 9.46656 -0.00343 -0.04% 9.46999 9.47199 9.46339
Aug 5, 2022 9.47223 -0.07048 -0.74% 9.54271 9.55178 9.42135
Aug 4, 2022 9.54265 0.01622 0.17% 9.52643 9.58412 9.47002
Aug 3, 2022 9.52643 -0.00469 -0.05% 9.53112 9.58184 9.49774
Aug 2, 2022 9.53102 -0.08935 -0.93% 9.62037 9.63828 9.52913
Aug 1, 2022 9.62030 0.07062 0.74% 9.54968 9.64938 9.54636
Jul 31, 2022 9.54963 0.00000 0.00% 9.54963 9.55675 9.53383
Jul 29, 2022 9.55995 0.00580 0.06% 9.55415 9.61170 9.46842
Jul 28, 2022 9.55407 0.00910 0.10% 9.54497 9.56898 9.49973
Jul 27, 2022 9.54478 0.09901 1.05% 9.44577 9.56375 9.43485
Jul 26, 2022 9.44560 -0.01406 -0.15% 9.45966 9.48801 9.38966
Jul 25, 2022 9.45954 0.05253 0.56% 9.40701 9.48636 9.38696
Jul 24, 2022 9.40698 0.00085 0.01% 9.40613 9.42433 9.38903
Jul 22, 2022 9.42193 0.00808 0.09% 9.41385 9.46867 9.35280
Jul 21, 2022 9.41378 0.02046 0.22% 9.39332 9.42018 9.33179
Jul 20, 2022 9.39318 -0.02747 -0.29% 9.42065 9.44847 9.38238
Jul 19, 2022 9.42075 0.04210 0.45% 9.37865 9.45452 9.35972
Jul 18, 2022 9.37851 0.04624 0.50% 9.33227 9.44531 9.32057