GBP/HUF
Bán 426.723
Chênh lệch Chênh lệch1.298
Mua 428.021
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GBP/HUF lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2023 426.723 -0.960 -0.22% 427.683 428.677 426.091
May 25, 2023 427.679 -0.112 -0.03% 427.791 431.047 426.538
May 24, 2023 427.831 -4.446 -1.03% 432.277 434.687 425.590
May 23, 2023 432.301 2.673 0.62% 429.628 433.782 427.703
May 22, 2023 429.645 -2.094 -0.49% 431.739 432.831 428.442
May 21, 2023 431.802 1.328 0.31% 430.474 432.178 430.474
May 19, 2023 431.905 0.386 0.09% 431.519 435.695 430.108
May 18, 2023 431.542 6.150 1.45% 425.392 434.406 425.236
May 17, 2023 425.631 2.603 0.62% 423.028 427.862 420.534
May 16, 2023 423.128 -1.711 -0.40% 424.839 425.765 421.397
May 15, 2023 424.783 0.557 0.13% 424.226 425.958 422.421
May 14, 2023 424.267 0.319 0.08% 423.948 424.366 422.676
May 12, 2023 424.444 -0.915 -0.22% 425.359 426.735 423.675
May 11, 2023 425.399 0.999 0.24% 424.400 428.268 424.321
May 10, 2023 424.484 -2.511 -0.59% 426.995 427.591 423.407
May 9, 2023 427.015 0.672 0.16% 426.343 428.068 424.840
May 8, 2023 426.375 0.916 0.22% 425.459 427.371 424.089
May 7, 2023 425.531 -0.126 -0.03% 425.657 425.708 424.819
May 5, 2023 425.619 0.208 0.05% 425.411 427.207 423.776
May 4, 2023 425.520 -0.055 -0.01% 425.575 426.886 422.970