GBP/MXN
Bán 23.23308
Chênh lệch Chênh lệch0.05087
Mua 23.28395
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GBP/MXN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jan 27, 2023 23.23308 -0.09653 -0.41% 23.32961 23.33192 23.12875
Jan 26, 2023 23.32833 0.01768 0.08% 23.31065 23.38256 23.16920
Jan 25, 2023 23.31110 0.14061 0.61% 23.17049 23.33954 23.07625
Jan 24, 2023 23.17050 -0.11074 -0.48% 23.28124 23.36301 23.10357
Jan 23, 2023 23.28109 -0.11826 -0.51% 23.39935 23.46540 23.19794
Jan 22, 2023 23.40105 0.06294 0.27% 23.33811 23.44001 23.29378
Jan 20, 2023 23.36594 -0.16518 -0.70% 23.53112 23.53902 23.31025
Jan 19, 2023 23.53133 0.23776 1.02% 23.29357 23.63914 23.27931
Jan 18, 2023 23.29440 0.38858 1.70% 22.90582 23.32008 22.82706
Jan 17, 2023 22.90590 -0.01189 -0.05% 22.91779 23.11478 22.84835
Jan 16, 2023 22.91763 -0.02020 -0.09% 22.93783 23.03288 22.85410
Jan 15, 2023 22.94077 0.07082 0.31% 22.86995 22.95708 22.82173
Jan 13, 2023 22.91542 -0.09833 -0.43% 23.01375 23.06039 22.86509
Jan 12, 2023 23.01373 -0.01408 -0.06% 23.02781 23.06492 22.87153
Jan 11, 2023 23.02789 -0.13204 -0.57% 23.15993 23.23687 22.87722
Jan 10, 2023 23.15980 -0.14699 -0.63% 23.30679 23.32860 23.10135
Jan 9, 2023 23.30674 0.13760 0.59% 23.16914 23.41954 23.13900
Jan 8, 2023 23.16921 0.09225 0.40% 23.07696 23.16998 23.07302
Jan 6, 2023 23.09616 0.10616 0.46% 22.99000 23.17295 22.80749
Jan 5, 2023 22.99879 -0.36752 -1.57% 23.36631 23.41123 22.86948