GBP/NZD
Bán 2.04581
Chênh lệch Chênh lệch0.00086
Mua 2.04667
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GBP/NZD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 7, 2023 2.04419 -0.00007 -0.00% 2.04426 2.04554 2.04134
Jun 6, 2023 2.04423 -0.00338 -0.17% 2.04761 2.05031 2.03901
Jun 5, 2023 2.04758 -0.00434 -0.21% 2.05192 2.05555 2.04145
Jun 4, 2023 2.05183 0.00039 0.02% 2.05144 2.05524 2.05134
Jun 2, 2023 2.05232 -0.01291 -0.63% 2.06523 2.06693 2.05144
Jun 1, 2023 2.06511 -0.00073 -0.04% 2.06584 2.07339 2.06069
May 31, 2023 2.06584 0.01320 0.64% 2.05264 2.06918 2.05221
May 30, 2023 2.05257 0.01002 0.49% 2.04255 2.05707 2.03991
May 29, 2023 2.04252 0.00422 0.21% 2.03830 2.04324 2.03446
May 28, 2023 2.03829 0.00235 0.12% 2.03594 2.04160 2.03594
May 26, 2023 2.04123 0.00691 0.34% 2.03432 2.04341 2.02892
May 25, 2023 2.03433 0.00824 0.41% 2.02609 2.03961 2.02366
May 24, 2023 2.02606 0.03969 2.00% 1.98637 2.02928 1.98570
May 23, 2023 1.98639 0.00855 0.43% 1.97784 1.98775 1.97437
May 22, 2023 1.97781 -0.00502 -0.25% 1.98283 1.98657 1.97590
May 21, 2023 1.98283 0.00027 0.01% 1.98256 1.98622 1.98174
May 19, 2023 1.98212 -0.00795 -0.40% 1.99007 1.99053 1.97672
May 18, 2023 1.99003 -0.00840 -0.42% 1.99843 2.00085 1.98790
May 17, 2023 1.99838 -0.00310 -0.15% 2.00148 2.00226 1.98886
May 16, 2023 2.00151 -0.00411 -0.20% 2.00562 2.00714 1.99982