GBP/NZD
Bán 1.90090
Chênh lệch Chênh lệch0.00122
Mua 1.90212
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GBP/NZD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 16, 2022 1.89514 0.00045 0.02% 1.89469 1.89597 1.89223
Aug 15, 2022 1.89469 0.01452 0.77% 1.88017 1.90125 1.87946
Aug 14, 2022 1.88016 0.00410 0.22% 1.87606 1.88147 1.87585
Aug 12, 2022 1.87853 -0.01665 -0.88% 1.89518 1.89571 1.87677
Aug 11, 2022 1.89520 -0.01053 -0.55% 1.90573 1.90834 1.89094
Aug 10, 2022 1.90574 -0.01435 -0.75% 1.92009 1.92683 1.90247
Aug 9, 2022 1.92010 -0.00073 -0.04% 1.92083 1.92958 1.91477
Aug 8, 2022 1.92084 -0.01157 -0.60% 1.93241 1.93643 1.91619
Aug 7, 2022 1.93240 0.00627 0.33% 1.92613 1.93357 1.92596
Aug 5, 2022 1.93285 0.00239 0.12% 1.93046 1.93493 1.92665
Aug 4, 2022 1.93045 -0.00584 -0.30% 1.93629 1.93669 1.91464
Aug 3, 2022 1.93630 -0.01531 -0.78% 1.95161 1.95357 1.92769
Aug 2, 2022 1.95161 0.01651 0.85% 1.93510 1.95346 1.93399
Aug 1, 2022 1.93510 -0.00261 -0.13% 1.93771 1.93772 1.92652
Jul 31, 2022 1.93772 0.00545 0.28% 1.93227 1.93773 1.93109
Jul 29, 2022 1.93548 0.00191 0.10% 1.93357 1.94259 1.92886
Jul 28, 2022 1.93357 -0.00907 -0.47% 1.94264 1.94357 1.93025
Jul 27, 2022 1.94266 0.01435 0.74% 1.92831 1.95096 1.92758
Jul 26, 2022 1.92831 0.00252 0.13% 1.92579 1.93161 1.91501
Jul 25, 2022 1.92576 0.00333 0.17% 1.92243 1.92809 1.91804