GBP/NOK
Bán 12.19987
Chênh lệch Chênh lệch0.07862
Mua 12.27849
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GBP/NOK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jan 27, 2023 12.19987 -0.03514 -0.29% 12.23501 12.25259 12.16416
Jan 26, 2023 12.23494 -0.03341 -0.27% 12.26835 12.28375 12.17626
Jan 25, 2023 12.26839 0.11770 0.97% 12.15069 12.29087 12.10050
Jan 24, 2023 12.15050 0.00517 0.04% 12.14533 12.17153 12.10033
Jan 23, 2023 12.14533 -0.05635 -0.46% 12.20168 12.22761 12.09746
Jan 22, 2023 12.20290 0.02351 0.19% 12.17939 12.21277 12.16359
Jan 20, 2023 12.21959 -0.04372 -0.36% 12.26331 12.27177 12.18242
Jan 19, 2023 12.26275 0.03434 0.28% 12.22841 12.28801 12.16439
Jan 18, 2023 12.22830 0.10899 0.90% 12.11931 12.24850 12.06988
Jan 17, 2023 12.11922 0.07053 0.59% 12.04869 12.16637 12.03756
Jan 16, 2023 12.04868 0.03863 0.32% 12.01005 12.09594 11.99502
Jan 15, 2023 12.01583 0.01335 0.11% 12.00248 12.06280 11.99565
Jan 13, 2023 12.04370 -0.02270 -0.19% 12.06640 12.09659 11.99435
Jan 12, 2023 12.06643 -0.06537 -0.54% 12.13180 12.18046 11.99888
Jan 11, 2023 12.13181 0.01630 0.13% 12.11551 12.15126 12.05937
Jan 10, 2023 12.11530 0.07278 0.60% 12.04252 12.14769 12.02848
Jan 9, 2023 12.04250 -0.00593 -0.05% 12.04843 12.11245 11.96833
Jan 8, 2023 12.04843 0.01087 0.09% 12.03756 12.06628 12.02253
Jan 6, 2023 12.08656 -0.10935 -0.90% 12.19591 12.21930 11.98582
Jan 5, 2023 12.19607 0.04132 0.34% 12.15475 12.23726 12.06857