GBP/NOK
Bán 11.97160
Chênh lệch Chênh lệch0.02576
Mua 11.99736
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GBP/NOK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 28, 2022 11.99686 -0.00729 -0.06% 12.00415 12.01752 11.97555
Jun 27, 2022 12.00405 -0.06585 -0.55% 12.06990 12.12776 11.96746
Jun 26, 2022 12.06960 0.04112 0.34% 12.02848 12.15157 12.01475
Jun 24, 2022 12.06896 -0.15381 -1.26% 12.22277 12.22664 12.02033
Jun 23, 2022 12.22254 0.07612 0.63% 12.14642 12.23255 12.06270
Jun 22, 2022 12.14642 0.07934 0.66% 12.06708 12.23700 12.05528
Jun 21, 2022 12.06683 -0.03696 -0.31% 12.10379 12.11088 11.98719
Jun 20, 2022 12.10389 -0.10272 -0.84% 12.20661 12.21372 12.07404
Jun 19, 2022 12.20674 0.06706 0.55% 12.13968 12.21523 12.12961
Jun 17, 2022 12.21753 -0.07245 -0.59% 12.28998 12.31222 12.15959
Jun 16, 2022 12.28998 0.21712 1.80% 12.07286 12.34818 12.05642
Jun 15, 2022 12.07286 0.07838 0.65% 11.99448 12.12445 11.92042
Jun 14, 2022 11.99442 -0.02633 -0.22% 12.02075 12.05296 11.74786
Jun 13, 2022 12.02134 0.02491 0.21% 11.99643 12.04467 11.95459
Jun 12, 2022 11.99661 0.19159 1.62% 11.80502 11.99750 11.80502
Jun 10, 2022 11.91784 -0.04827 -0.40% 11.96611 11.98314 11.86981
Jun 9, 2022 11.96626 0.09427 0.79% 11.87199 12.00270 11.82133
Jun 8, 2022 11.87168 -0.03009 -0.25% 11.90177 11.92917 11.82185
Jun 7, 2022 11.90090 0.10023 0.85% 11.80067 11.95259 11.75048
Jun 6, 2022 11.80068 0.02831 0.24% 11.77237 11.82131 11.74585