GBP/PLN
Bán 5.32210
Chênh lệch Chênh lệch0.00615
Mua 5.32825
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GBP/PLN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 29, 2023 5.31615 0.00010 0.00% 5.31605 5.31900 5.31215
Mar 28, 2023 5.31530 -0.01395 -0.26% 5.32925 5.33945 5.30610
Mar 27, 2023 5.32900 0.00965 0.18% 5.31935 5.33865 5.31240
Mar 26, 2023 5.31885 0.00780 0.15% 5.31105 5.32030 5.30820
Mar 24, 2023 5.32345 0.02015 0.38% 5.30330 5.34170 5.29375
Mar 23, 2023 5.30180 0.01545 0.29% 5.28635 5.30850 5.27445
Mar 22, 2023 5.28540 -0.02470 -0.47% 5.31010 5.34380 5.27010
Mar 21, 2023 5.30985 -0.06815 -1.27% 5.37800 5.38555 5.29785
Mar 20, 2023 5.37810 0.01680 0.31% 5.36130 5.39525 5.35050
Mar 19, 2023 5.36095 -0.00385 -0.07% 5.36480 5.36965 5.35275
Mar 17, 2023 5.36345 0.00865 0.16% 5.35480 5.37585 5.34600
Mar 16, 2023 5.35490 -0.00145 -0.03% 5.35635 5.38145 5.32165
Mar 15, 2023 5.35635 0.03320 0.62% 5.32315 5.38520 5.31045
Mar 14, 2023 5.32410 0.02100 0.40% 5.30310 5.33580 5.29955
Mar 13, 2023 5.30540 0.02070 0.39% 5.28470 5.32035 5.26570
Mar 12, 2023 5.28490 0.00800 0.15% 5.27690 5.28970 5.27145
Mar 10, 2023 5.28480 0.01270 0.24% 5.27210 5.30495 5.26045
Mar 9, 2023 5.27300 0.02050 0.39% 5.25250 5.28355 5.24645
Mar 8, 2023 5.25215 -0.00110 -0.02% 5.25325 5.27900 5.23010
Mar 7, 2023 5.25325 -0.01815 -0.34% 5.27140 5.28885 5.24240