GBP/SGD
Bán 1.69057
Chênh lệch Chênh lệch0.00109
Mua 1.69166
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GBP/SGD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 28, 2022 1.70016 0.00110 0.06% 1.69906 1.70097 1.69874
Jun 27, 2022 1.69890 -0.00262 -0.15% 1.70152 1.70790 1.69577
Jun 26, 2022 1.70142 0.00273 0.16% 1.69869 1.70322 1.69718
Jun 24, 2022 1.69938 -0.00347 -0.20% 1.70285 1.70897 1.69827
Jun 23, 2022 1.70273 0.00396 0.23% 1.69877 1.70653 1.69149
Jun 22, 2022 1.69880 -0.00004 -0.00% 1.69884 1.70818 1.69029
Jun 21, 2022 1.69883 -0.00084 -0.05% 1.69967 1.70607 1.69610
Jun 20, 2022 1.69975 0.00256 0.15% 1.69719 1.70236 1.69357
Jun 19, 2022 1.69721 0.00161 0.09% 1.69560 1.69903 1.69486
Jun 17, 2022 1.69647 -0.01163 -0.68% 1.70810 1.70972 1.69277
Jun 16, 2022 1.70797 0.02087 1.24% 1.68710 1.71487 1.67446
Jun 15, 2022 1.68710 0.01505 0.90% 1.67205 1.69248 1.66813
Jun 14, 2022 1.67202 -0.02014 -1.19% 1.69216 1.69747 1.66526
Jun 13, 2022 1.69207 -0.01517 -0.89% 1.70724 1.70933 1.68657
Jun 12, 2022 1.70711 -0.00102 -0.06% 1.70813 1.70897 1.70245
Jun 10, 2022 1.70587 -0.02078 -1.20% 1.72665 1.72703 1.70375
Jun 9, 2022 1.72646 0.00101 0.06% 1.72545 1.73202 1.71819
Jun 8, 2022 1.72527 -0.00437 -0.25% 1.72964 1.72976 1.72206
Jun 7, 2022 1.72948 0.00533 0.31% 1.72415 1.73101 1.71368
Jun 6, 2022 1.72403 0.00689 0.40% 1.71714 1.72618 1.71651