GBP/SGD
Bán 1.63318
Chênh lệch Chênh lệch0.00082
Mua 1.63400
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GBP/SGD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 27, 2023 1.63158 0.00145 0.09% 1.63013 1.63263 1.62916
Mar 26, 2023 1.63013 0.00312 0.19% 1.62701 1.63045 1.62696
Mar 24, 2023 1.62781 -0.00238 -0.15% 1.63019 1.63142 1.62552
Mar 23, 2023 1.63017 -0.00203 -0.12% 1.63220 1.63528 1.62361
Mar 22, 2023 1.63206 -0.00215 -0.13% 1.63421 1.64075 1.62642
Mar 21, 2023 1.63412 -0.00714 -0.44% 1.64126 1.64242 1.62800
Mar 20, 2023 1.64103 0.00773 0.47% 1.63330 1.64248 1.63243
Mar 19, 2023 1.63315 -0.00066 -0.04% 1.63381 1.63575 1.63082
Mar 17, 2023 1.63107 0.00150 0.09% 1.62957 1.63473 1.62681
Mar 16, 2023 1.62952 -0.00081 -0.05% 1.63033 1.63260 1.62087
Mar 15, 2023 1.63028 -0.00380 -0.23% 1.63408 1.63572 1.62354
Mar 14, 2023 1.63400 -0.00503 -0.31% 1.63903 1.64045 1.63148
Mar 13, 2023 1.63898 0.01167 0.72% 1.62731 1.64216 1.62402
Mar 12, 2023 1.62727 0.00321 0.20% 1.62406 1.63002 1.62406
Mar 10, 2023 1.62154 0.00847 0.53% 1.61307 1.63188 1.61218
Mar 9, 2023 1.61300 0.00995 0.62% 1.60305 1.61390 1.60196
Mar 8, 2023 1.60303 0.00143 0.09% 1.60160 1.60350 1.59763
Mar 7, 2023 1.60152 -0.01564 -0.97% 1.61716 1.62161 1.59695
Mar 6, 2023 1.61715 -0.00026 -0.02% 1.61741 1.61930 1.61409
Mar 5, 2023 1.61742 0.00145 0.09% 1.61597 1.61900 1.61422