GBP/ZAR
Bán 20.03359
Chênh lệch Chênh lệch0.03423
Mua 20.06782
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GBP/ZAR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 9, 2022 20.05754 -0.00041 -0.00% 20.05795 20.08573 20.00425
Aug 8, 2022 20.05792 -0.13269 -0.66% 20.19061 20.27151 20.03193
Aug 7, 2022 20.19081 0.00343 0.02% 20.18738 20.23800 20.18641
Aug 5, 2022 20.22055 0.05889 0.29% 20.16166 20.37302 20.10583
Aug 4, 2022 20.16472 -0.12683 -0.63% 20.29155 20.44524 20.12492
Aug 3, 2022 20.29645 -0.14163 -0.69% 20.43808 20.51117 20.27575
Aug 2, 2022 20.43613 0.20820 1.03% 20.22793 20.48436 20.04628
Aug 1, 2022 20.22752 0.05125 0.25% 20.17627 20.29915 20.09614
Jul 31, 2022 20.18502 0.07420 0.37% 20.11082 20.19680 20.10686
Jul 29, 2022 20.19252 0.12536 0.62% 20.06716 20.29550 19.98886
Jul 28, 2022 20.06561 -0.20633 -1.02% 20.27194 20.37688 19.94013
Jul 27, 2022 20.27194 -0.00377 -0.02% 20.27571 20.38131 20.19166
Jul 26, 2022 20.28810 0.07542 0.37% 20.21268 20.40673 20.07504
Jul 25, 2022 20.21215 0.09119 0.45% 20.12096 20.26289 20.09859
Jul 24, 2022 20.11623 -0.01865 -0.09% 20.13488 20.15018 20.01778
Jul 22, 2022 20.25256 -0.15069 -0.74% 20.40325 20.42245 20.11859
Jul 21, 2022 20.40383 -0.09030 -0.44% 20.49413 20.59473 20.27925
Jul 20, 2022 20.49757 0.02387 0.12% 20.47370 20.62343 20.40087
Jul 19, 2022 20.47332 0.02854 0.14% 20.44478 20.55265 20.35950
Jul 18, 2022 20.44628 0.16609 0.82% 20.28019 20.54113 20.21026