GBP/ZAR
Bán 22.20038
Chênh lệch Chênh lệch0.03981
Mua 22.24019
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GBP/ZAR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 23, 2023 22.35246 0.04680 0.21% 22.30566 22.38208 22.28085
Mar 22, 2023 22.30010 -0.35028 -1.55% 22.65038 22.78208 22.25606
Mar 21, 2023 22.64786 -0.04407 -0.19% 22.69193 22.79613 22.59965
Mar 20, 2023 22.69141 0.37409 1.68% 22.31732 22.73775 22.29656
Mar 19, 2023 22.31843 0.00901 0.04% 22.30942 22.37237 22.21474
Mar 17, 2023 22.39662 0.15564 0.70% 22.24098 22.42501 22.19519
Mar 16, 2023 22.26037 0.11069 0.50% 22.14968 22.35515 22.09945
Mar 15, 2023 22.14221 0.11678 0.53% 22.02543 22.28511 21.95261
Mar 14, 2023 22.02542 -0.10552 -0.48% 22.13094 22.28455 21.95404
Mar 13, 2023 22.13005 0.11085 0.50% 22.01920 22.20158 21.89223
Mar 12, 2023 22.01920 -0.05431 -0.25% 22.07351 22.07357 21.97653
Mar 10, 2023 22.01877 -0.04904 -0.22% 22.06781 22.13749 21.91779
Mar 9, 2023 22.06956 0.12183 0.56% 21.94773 22.19126 21.92932
Mar 8, 2023 21.94533 -0.01647 -0.07% 21.96180 22.13817 21.87160
Mar 7, 2023 21.96862 0.07849 0.36% 21.89013 22.11810 21.81342
Mar 6, 2023 21.89010 0.09078 0.42% 21.79932 21.96295 21.79932
Mar 5, 2023 21.79927 0.03825 0.18% 21.76102 21.84638 21.73984
Mar 3, 2023 21.82593 0.09632 0.44% 21.72961 21.84303 21.68763
Mar 2, 2023 21.72966 -0.01797 -0.08% 21.74763 21.84795 21.67012
Mar 1, 2023 21.74364 -0.28368 -1.29% 22.02732 22.07991 21.70380