GBP/SEK
Bán 12.76210
Chênh lệch Chênh lệch0.02741
Mua 12.78951
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GBP/SEK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jan 27, 2023 12.76210 0.02577 0.20% 12.73633 12.78430 12.70283
Jan 26, 2023 12.73634 0.09347 0.74% 12.64287 12.75270 12.63018
Jan 25, 2023 12.64290 0.06795 0.54% 12.57495 12.68243 12.54277
Jan 24, 2023 12.57497 -0.08653 -0.68% 12.66150 12.66856 12.53912
Jan 23, 2023 12.66155 -0.07756 -0.61% 12.73911 12.74202 12.62060
Jan 22, 2023 12.74014 0.02729 0.21% 12.71285 12.74678 12.68954
Jan 20, 2023 12.74101 -0.02584 -0.20% 12.76685 12.79065 12.70199
Jan 19, 2023 12.76681 0.02573 0.20% 12.74108 12.81527 12.64033
Jan 18, 2023 12.74108 -0.05484 -0.43% 12.79592 12.80244 12.69233
Jan 17, 2023 12.79589 0.11347 0.89% 12.68242 12.79858 12.67344
Jan 16, 2023 12.68215 0.03176 0.25% 12.65039 12.73293 12.63891
Jan 15, 2023 12.65190 0.01408 0.11% 12.63782 12.67515 12.62143
Jan 13, 2023 12.69514 -0.00928 -0.07% 12.70442 12.72622 12.64602
Jan 12, 2023 12.70442 -0.00510 -0.04% 12.70952 12.78279 12.66719
Jan 11, 2023 12.70917 0.06037 0.48% 12.64880 12.72400 12.64288
Jan 10, 2023 12.64906 -0.01384 -0.11% 12.66290 12.68805 12.59422
Jan 9, 2023 12.66294 -0.06631 -0.52% 12.72925 12.74868 12.62384
Jan 8, 2023 12.72925 0.03735 0.29% 12.69190 12.73985 12.68923
Jan 6, 2023 12.70339 -0.00764 -0.06% 12.71103 12.73977 12.67607
Jan 5, 2023 12.71216 0.05492 0.43% 12.65724 12.75001 12.59170