GBP/SEK
Bán 12.27188
Chênh lệch Chênh lệch0.01786
Mua 12.28974
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GBP/SEK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 9, 2022 12.25193 0.00544 0.04% 12.24649 12.25688 12.24315
Aug 8, 2022 12.24649 -0.05597 -0.45% 12.30246 12.32480 12.23415
Aug 7, 2022 12.30197 0.01692 0.14% 12.28505 12.31017 12.27428
Aug 5, 2022 12.28165 0.00100 0.01% 12.28065 12.32159 12.26215
Aug 4, 2022 12.28050 -0.11397 -0.92% 12.39447 12.41736 12.26243
Aug 3, 2022 12.39373 -0.05421 -0.44% 12.44794 12.48556 12.35849
Aug 2, 2022 12.44794 0.05240 0.42% 12.39554 12.47265 12.36258
Aug 1, 2022 12.39633 0.03388 0.27% 12.36245 12.41752 12.34295
Jul 31, 2022 12.36290 0.03343 0.27% 12.32947 12.38116 12.31935
Jul 29, 2022 12.34538 -0.07519 -0.61% 12.42057 12.43977 12.31867
Jul 28, 2022 12.42053 0.00098 0.01% 12.41955 12.50364 12.39993
Jul 27, 2022 12.41953 0.01661 0.13% 12.40292 12.46643 12.37854
Jul 26, 2022 12.40291 0.13056 1.06% 12.27235 12.42726 12.26231
Jul 25, 2022 12.27234 0.01866 0.15% 12.25368 12.28251 12.20726
Jul 24, 2022 12.25352 0.02821 0.23% 12.22531 12.25354 12.20199
Jul 22, 2022 12.27726 0.05716 0.47% 12.22010 12.28723 12.21602
Jul 21, 2022 12.22121 -0.03699 -0.30% 12.25820 12.26443 12.13320
Jul 20, 2022 12.25847 -0.00313 -0.03% 12.26160 12.30831 12.23276
Jul 19, 2022 12.26087 -0.14944 -1.20% 12.41031 12.43270 12.23528
Jul 18, 2022 12.41031 -0.02453 -0.20% 12.43484 12.45567 12.37972