GBP/TRY
Bán 21.83524
Chênh lệch Chênh lệch0.11600
Mua 21.95124
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GBP/TRY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 11, 2022 21.67588 -0.11146 -0.51% 21.78734 21.80130 21.64559
Aug 10, 2022 21.78716 0.25383 1.18% 21.53333 21.96077 21.42250
Aug 9, 2022 21.53051 -0.11798 -0.54% 21.64849 21.77998 21.46711
Aug 8, 2022 21.63941 0.11346 0.53% 21.52595 21.77327 21.49665
Aug 7, 2022 21.52123 -0.02415 -0.11% 21.54538 21.57378 21.49880
Aug 5, 2022 21.52891 -0.24953 -1.15% 21.77844 21.85951 21.42450
Aug 4, 2022 21.77799 0.09724 0.45% 21.68075 21.93393 21.56748
Aug 3, 2022 21.74387 -0.00755 -0.03% 21.75142 21.91733 21.65383
Aug 2, 2022 21.76464 -0.06151 -0.28% 21.82615 21.96922 21.71417
Aug 1, 2022 21.82600 0.10566 0.49% 21.72034 22.02852 21.63970
Jul 31, 2022 21.77917 0.14494 0.67% 21.63423 21.78660 21.63423
Jul 29, 2022 21.78082 -0.05117 -0.23% 21.83199 21.95990 21.47546
Jul 28, 2022 21.84422 0.10443 0.48% 21.73979 21.88883 21.57411
Jul 27, 2022 21.77949 0.29575 1.38% 21.48374 21.82048 21.38034
Jul 26, 2022 21.51873 0.07506 0.35% 21.44367 21.55294 21.21519
Jul 25, 2022 21.45767 0.27294 1.29% 21.18473 21.55511 21.15227
Jul 24, 2022 21.18624 -0.02731 -0.13% 21.21355 21.29198 21.18180
Jul 22, 2022 21.15922 -0.05654 -0.27% 21.21576 21.36077 21.00315
Jul 21, 2022 21.26108 0.23805 1.13% 21.02303 21.27631 20.91340
Jul 20, 2022 21.06716 0.13120 0.63% 20.93596 21.16248 20.86887