GBP/TRY
Bán 25.73089
Chênh lệch Chênh lệch0.13000
Mua 25.86089
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GBP/TRY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 31, 2023 25.55088 0.06558 0.26% 25.48530 25.60297 25.47352
May 30, 2023 25.53949 0.68687 2.76% 24.85262 25.61671 24.53666
May 29, 2023 24.90707 0.27047 1.10% 24.63660 24.93229 24.53494
May 28, 2023 24.64150 -0.03492 -0.14% 24.67642 24.75208 24.62391
May 26, 2023 24.72276 0.16764 0.68% 24.55512 24.79808 24.44700
May 25, 2023 24.57934 -0.14278 -0.58% 24.72212 24.73379 24.26148
May 24, 2023 24.42526 -0.15555 -0.63% 24.58081 24.78266 24.42393
May 23, 2023 24.58314 0.16494 0.68% 24.41820 24.70461 24.36174
May 22, 2023 24.61133 0.15486 0.63% 24.45647 24.74306 24.26472
May 21, 2023 24.68702 0.04808 0.20% 24.63894 24.68702 24.60530
May 19, 2023 24.65241 0.07743 0.32% 24.57498 24.72537 24.42413
May 18, 2023 24.57191 -0.08372 -0.34% 24.65563 24.68350 24.34707
May 17, 2023 24.65571 -0.02026 -0.08% 24.67597 24.72970 24.29829
May 16, 2023 24.68644 0.06993 0.28% 24.61651 24.72145 24.29702
May 15, 2023 24.62603 0.29662 1.22% 24.32941 24.65119 24.22058
May 12, 2023 24.90197 0.48904 2.00% 24.41293 24.95858 24.40035
May 11, 2023 24.43047 -0.17111 -0.70% 24.60158 24.74067 24.25443
May 10, 2023 24.60504 -0.05021 -0.20% 24.65525 24.76943 24.44107
May 9, 2023 24.65558 0.05268 0.21% 24.60290 24.67055 24.40628
May 8, 2023 24.60287 -0.01550 -0.06% 24.61837 24.70492 24.46540