BSV/USD
Bán 44.06
Chênh lệch Chênh lệch1.01
Mua 45.07
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BSV/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 5, 2022 43.88 -0.01 -0.02% 43.89 44.11 43.88
Dec 4, 2022 43.89 0.56 1.29% 43.33 44.43 42.19
Dec 3, 2022 43.33 0.18 0.42% 43.15 44.42 42.08
Dec 2, 2022 43.15 1.23 2.93% 41.92 43.45 41.30
Dec 1, 2022 41.92 -1.56 -3.59% 43.48 43.60 41.65
Nov 30, 2022 43.48 0.83 1.95% 42.65 44.92 42.04
Nov 29, 2022 42.65 -1.43 -3.24% 44.08 48.40 41.89
Nov 28, 2022 50.07 8.95 21.77% 41.12 63.40 39.45
Nov 27, 2022 41.12 1.43 3.60% 39.69 43.31 39.59
Nov 26, 2022 39.71 0.03 0.08% 39.68 40.57 39.49
Nov 25, 2022 39.66 -0.11 -0.28% 39.77 39.80 38.74
Nov 24, 2022 39.78 0.17 0.43% 39.61 40.02 39.27
Nov 23, 2022 39.63 1.43 3.74% 38.20 40.57 38.15
Nov 22, 2022 38.21 1.40 3.80% 36.81 38.34 36.65
Nov 21, 2022 36.81 -0.86 -2.28% 37.67 38.07 36.23
Nov 20, 2022 37.65 -1.19 -3.06% 38.84 39.25 37.56
Nov 19, 2022 38.83 -0.23 -0.59% 39.06 39.06 38.54
Nov 18, 2022 39.06 0.20 0.51% 38.86 39.45 38.08
Nov 17, 2022 38.86 0.27 0.70% 38.59 39.65 37.42
Nov 16, 2022 38.62 -0.33 -0.85% 38.95 39.46 37.66