BSV/USD
Bán 43.96
Chênh lệch Chênh lệch0.28
Mua 44.24
Bán 43.96
Chênh lệch Chênh lệch0.28
Mua 44.24
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BSV/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jan 27, 2023 43.96 1.15 2.69% 42.81 45.23 42.62
Jan 26, 2023 42.81 1.44 3.48% 41.37 46.63 40.21
Jan 25, 2023 41.60 -0.78 -1.84% 42.38 42.76 38.00
Jan 24, 2023 42.49 -2.26 -5.05% 44.75 44.86 41.78
Jan 23, 2023 44.74 0.64 1.45% 44.10 45.29 43.19
Jan 22, 2023 44.09 0.86 1.99% 43.23 45.08 43.20
Jan 21, 2023 43.23 -1.61 -3.59% 44.84 44.98 41.91
Jan 20, 2023 44.84 2.01 4.69% 42.83 44.84 42.10
Jan 19, 2023 42.83 0.52 1.23% 42.31 42.95 41.58
Jan 18, 2023 42.39 -1.46 -3.33% 43.85 44.74 40.58
Jan 17, 2023 43.83 -0.34 -0.77% 44.17 45.62 42.32
Jan 16, 2023 44.17 -0.69 -1.54% 44.86 45.22 40.51
Jan 15, 2023 44.86 -0.61 -1.34% 45.47 45.49 43.48
Jan 14, 2023 45.47 2.35 5.45% 43.12 46.36 43.11
Jan 13, 2023 43.33 1.44 3.44% 41.89 43.33 41.05
Jan 12, 2023 41.73 1.48 3.68% 40.25 42.50 38.98
Dec 29, 2022 41.50 1.25 3.11% 40.25 42.50 40.17
Dec 28, 2022 40.25 -2.18 -5.14% 42.43 42.48 40.17
Dec 27, 2022 42.43 -1.04 -2.39% 43.47 43.72 41.91
Dec 26, 2022 43.42 0.63 1.47% 42.79 43.83 41.84