BTC/AUD
Bán 41089.02
Chênh lệch Chênh lệch81.57
Mua 41170.59

Giá Bitcoin / Australian Dollar - biểu đồ BTC/AUD

BTC/AUD 41170.59
Bán 41089.02
Chênh lệch Chênh lệch81.57
Mua 41170.59
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/AUD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 2, 2023 40888.72 114.39 0.28% 40774.33 40919.34 40345.45
Jun 1, 2023 40776.81 -1054.69 -2.52% 41831.50 42020.05 40591.56
May 31, 2023 41830.85 -667.90 -1.57% 42498.75 42790.29 41511.85
May 30, 2023 42499.32 0.89 0.00% 42498.43 42871.12 42230.48
May 29, 2023 42498.76 -530.93 -1.23% 43029.69 43576.56 42129.39
May 28, 2023 43028.71 755.74 1.79% 42272.97 43266.25 42241.30
May 26, 2023 41002.12 261.17 0.64% 40740.95 41314.14 40382.84
May 25, 2023 40738.63 509.10 1.27% 40229.53 40897.78 39619.13
May 24, 2023 40229.79 -929.75 -2.26% 41159.54 41227.47 39900.09
May 23, 2023 41159.23 772.58 1.91% 40386.65 41392.44 40265.46
May 22, 2023 40386.52 215.83 0.54% 40170.69 40728.55 39905.20
May 21, 2023 40170.44 -158.42 -0.39% 40328.86 40328.86 40136.27
May 19, 2023 40326.16 -142.02 -0.35% 40468.18 40689.63 40079.50
May 18, 2023 40467.88 -708.25 -1.72% 41176.13 41427.95 39925.01
May 17, 2023 41175.26 571.71 1.41% 40603.55 41225.31 39877.23
May 16, 2023 40604.46 62.15 0.15% 40542.31 40791.38 40065.23
May 15, 2023 40543.55 38.33 0.09% 40505.22 41259.87 40211.09
May 14, 2023 40505.47 21.29 0.05% 40484.18 40551.25 40438.17
May 12, 2023 39756.00 -525.43 -1.30% 40281.43 40406.70 38889.59
May 11, 2023 40281.13 -446.35 -1.10% 40727.48 40960.18 39910.27