BTC/AUD
Bán 25451.88
Chênh lệch Chênh lệch12.20
Mua 25464.08
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/AUD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 5, 2022 25150.00 28.00 0.11% 25122.00 25322.06 25049.84
Dec 4, 2022 25121.90 -33.57 -0.13% 25155.47 25252.89 25121.65
Dec 2, 2022 25052.39 132.71 0.53% 24919.68 25084.70 24787.04
Dec 1, 2022 24919.58 -326.70 -1.29% 25246.28 25323.25 24762.54
Nov 30, 2022 25246.30 657.82 2.68% 24588.48 25505.99 24568.86
Nov 29, 2022 24587.92 218.07 0.89% 24369.85 24685.01 24188.24
Nov 28, 2022 24369.85 -102.01 -0.42% 24471.86 24543.74 23950.99
Nov 27, 2022 24471.76 -188.83 -0.77% 24660.59 24670.26 24425.77
Nov 25, 2022 24436.61 -87.37 -0.36% 24523.98 24568.34 24142.91
Nov 24, 2022 24523.88 -73.91 -0.30% 24597.79 24846.55 24351.06
Nov 23, 2022 24597.79 238.07 0.98% 24359.72 25022.57 24275.10
Nov 22, 2022 24359.65 507.51 2.13% 23852.14 24508.61 23556.71
Nov 21, 2022 23852.32 -473.81 -1.95% 24326.13 24513.11 23448.15
Nov 20, 2022 24326.50 -27.30 -0.11% 24353.80 24476.35 24257.32
Nov 18, 2022 24937.89 -7.08 -0.03% 24944.97 25345.01 24790.85
Nov 17, 2022 24944.79 227.04 0.92% 24717.75 25048.15 24458.73
Nov 16, 2022 24717.74 -211.85 -0.85% 24929.59 25168.02 24221.01
Nov 15, 2022 24929.63 145.52 0.59% 24784.11 25319.67 24645.61
Nov 14, 2022 24785.26 435.72 1.79% 24349.54 25598.57 23684.76
Nov 13, 2022 24349.54 0.15 0.00% 24349.39 24600.39 24287.28