BTC/BYN
Bán 77746.80
Chênh lệch Chênh lệch800.80
Mua 78547.60

Giá Bitcoin to Belarusian Ruble - biểu đồ BTC/BYN

BTC/BYN 78547.60
BTC/RON 111572.75 BTC/RUB 1321985.5 BTC/USDT 27272.80 BTC/CRC - BTC/CZK 596860.72 BTC/SGD 36346.60 BTC/SEK 281791.90 BTC/CAD 37506.48 BTC/CHF 25064.34 BTC/AUD 40829.59 BTC/BGN - BTC/GBP 22293.26 BTC/TRY 521616.57 BTC/DKK 187313.25 BTC/THB 248327.55 BTC/EUR 25154.30 BTC/USD 27325.60 BTC/ZAR 500148.02 BTC/HUF 9755301.16 BTC/ILS 78446.72 BTC/NZD 43886.89 BTC/NOK 285887.73 BTC/MXN 508865.86 BTC/ETH 15.0466 BTC/INR 1396386.10 BTC/IDR 262169346.32 BTC/PKR 3860809.10 BTC/PHP 929410.09 BNB/BTC 0.011836 BCH/BTC 0.00463 BAL/BTC 0.000240 BTG/BTC 0.0005934 BTS/BTC 0.00000043 CRV/BTC 0.00003436 CAKE/BTC 0.0001368 QTUM/BTC 0.00011059 QNT/BTC 0.0045366 ADA/BTC 0.00001320 STEEM/BTC 0.00000750 TRX/BTC 0.00000222 ETH/BTC 0.06354 ETC/BTC 0.0007368 EOS/BTC 0.00004020 SHIB/BTC 0.000000000389 STORJ/BTC 0.00001296 XRP/BTC 0.00001552 XEM/BTC 0.00000141 NEO/BTC 0.000426 LTC/BTC 0.00319 MKR/BTC 0.02453 DOGE/BTC 0.00000271 HOT/BTC 0.00000007 ENJ/BTC 0.00001413 REN/BTC 0.00000394 GRT/BTC 0.00000527 CHZ/BTC 0.00000433 1INCH/BTC 0.00001865 SRM/BTC 0.00000853 LRC/BTC 0.00001217 renBTC/BTC 1.0101 JASMY/BTC 0.00000017 TWT/BTC 0.0000432318 USDP/BTC 0.0000413348 RSR/BTC 0.00000052 INJ/BTC 0.00015195 CVC/BTC 0.00000389 COTI/BTC 0.00000265 QNT/BTC 0.0045389 XCN/BTC 0.0000001317 XCN/BTC 0.0000001318 FTM/BTC 0.0000171542 CRO/BTC 0.0000025881 SAND/BTC 0.0000235251 MATIC/BTC 0.0000406394 TWT/BTC 0.0000432102 AVAX/BTC 0.0006134 CRO/BTC 0.0000025868 RVN/BTC 0.0000009533 USDP/BTC 0.0000417285 ETH/BYN 4987.62 XRP/BYN 1.2170 LTC/BYN 250.22
Bán 77746.80
Chênh lệch Chênh lệch800.80
Mua 78547.60
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/BYN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 22, 2023 80271.25 103.55 0.13% 80167.70 80612.75 79761.00
Mar 21, 2023 80183.95 802.25 1.01% 79381.70 81052.15 78020.50
Mar 20, 2023 79382.65 -201.00 -0.25% 79583.65 81522.65 77257.55
Mar 19, 2023 79580.85 -130.70 -0.16% 79711.55 80450.50 79319.70
Mar 17, 2023 76093.40 5080.80 7.15% 71012.60 76629.55 70721.10
Mar 16, 2023 71009.75 2278.30 3.31% 68731.45 71440.45 68322.80
Mar 15, 2023 68731.45 -933.50 -1.34% 69664.95 71292.70 67518.15
Mar 14, 2023 69664.90 1292.15 1.89% 68372.75 74643.00 67819.55
Mar 13, 2023 68372.75 5543.30 8.82% 62829.45 69422.25 61855.35
Mar 12, 2023 62827.55 2180.40 3.60% 60647.15 63021.50 60270.90
Mar 10, 2023 56943.70 -740.85 -1.28% 57684.55 57686.65 55417.85
Mar 9, 2023 57684.35 -3512.00 -5.74% 61196.35 61816.15 56816.40
Mar 8, 2023 61197.05 -1401.85 -2.24% 62598.90 62808.65 60989.30
Mar 7, 2023 62598.70 -657.70 -1.04% 63256.40 63657.20 61874.20
Mar 6, 2023 63255.70 211.95 0.34% 63043.75 63779.60 62660.80
Mar 5, 2023 63044.90 -95.90 -0.15% 63140.80 63142.25 62904.85
Mar 3, 2023 62531.60 -3422.20 -5.19% 65953.80 65977.25 61962.95
Mar 2, 2023 65953.55 -118.90 -0.18% 66072.45 66528.40 65215.80
Mar 1, 2023 66073.40 1574.60 2.44% 64498.80 66984.65 64213.15
Feb 28, 2023 64499.25 -1135.35 -1.73% 65634.60 65788.65 64224.30