BTC/BYN
Bán 41442.50
Chênh lệch Chênh lệch432.00
Mua 41874.50
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/BYN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 2, 2022 41442.50 346.95 0.84% 41095.55 41618.50 40853.55
Dec 1, 2022 41095.35 -450.60 -1.08% 41545.95 41759.05 40838.75
Nov 30, 2022 41546.00 1732.45 4.35% 39813.55 41664.95 39798.85
Nov 29, 2022 39813.35 774.25 1.98% 39039.10 40026.60 38782.10
Nov 28, 2022 39038.95 -444.20 -1.13% 39483.15 39601.25 38554.10
Nov 27, 2022 39483.05 -378.15 -0.95% 39861.20 39872.25 39425.70
Nov 25, 2022 39677.80 -191.50 -0.48% 39869.30 39894.70 39248.35
Nov 24, 2022 39869.15 -47.35 -0.12% 39916.50 40350.55 39549.75
Nov 23, 2022 39916.65 916.85 2.35% 38999.80 40033.65 38899.70
Nov 22, 2022 38999.70 1040.45 2.74% 37959.25 39158.20 37439.45
Nov 21, 2022 37959.05 -989.85 -2.54% 38948.90 39119.90 37288.70
Nov 20, 2022 38948.15 34.20 0.09% 38913.95 39106.00 38823.75
Nov 18, 2022 39874.40 -183.55 -0.46% 40057.95 40748.45 39627.65
Nov 17, 2022 40057.65 3.35 0.01% 40054.30 40224.10 39449.95
Nov 16, 2022 40053.20 -534.85 -1.32% 40588.05 40833.25 39392.95
Nov 15, 2022 40588.10 579.35 1.45% 40008.75 41035.20 39827.35
Nov 14, 2022 40008.65 643.50 1.63% 39365.15 41303.60 38154.05
Nov 13, 2022 39365.15 -50.65 -0.13% 39415.80 39695.85 39264.95
Nov 11, 2022 40455.35 -2451.25 -5.71% 42906.60 43105.50 39504.90
Nov 10, 2022 42907.20 4064.45 10.46% 38842.75 44260.75 38505.60