BTC/CAD
Bán 37737.60
Chênh lệch Chênh lệch4.83
Mua 37742.43

Giá Bitcoin / Canadian Dollar - biểu đồ BTC/CAD

BTC/CAD 37742.43
Bán 37737.60
Chênh lệch Chênh lệch4.83
Mua 37742.43
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/CAD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 30, 2023 37793.22 49.80 0.13% 37743.42 37955.92 37515.00
May 29, 2023 37743.42 -465.52 -1.22% 38208.94 38702.41 37421.95
May 28, 2023 38208.52 687.85 1.83% 37520.67 38410.76 37498.32
May 26, 2023 36420.84 298.05 0.83% 36122.79 36678.67 35920.48
May 25, 2023 36122.54 348.08 0.97% 35774.46 36286.47 35200.43
May 24, 2023 35774.69 -976.91 -2.66% 36751.60 36759.37 35460.66
May 23, 2023 36751.60 491.08 1.35% 36260.52 37072.26 36186.27
May 22, 2023 36260.40 175.91 0.49% 36084.49 36541.66 35832.07
May 21, 2023 36084.27 -99.43 -0.27% 36183.70 36187.63 36027.41
May 19, 2023 36208.81 7.12 0.02% 36201.69 36659.11 36066.19
May 18, 2023 36201.47 -707.88 -1.92% 36909.35 36998.21 35671.26
May 17, 2023 36908.64 472.79 1.30% 36435.85 36941.82 35811.70
May 16, 2023 36436.16 -155.51 -0.42% 36591.67 36760.97 36169.18
May 15, 2023 36592.21 93.73 0.26% 36498.48 37250.10 36282.42
May 14, 2023 36498.48 49.82 0.14% 36448.66 36517.74 36422.79
May 12, 2023 35831.75 -588.62 -1.62% 36420.37 36512.99 35017.67
May 11, 2023 36420.37 -512.23 -1.39% 36932.60 37063.24 36072.62
May 10, 2023 36932.60 -38.11 -0.10% 36970.71 37848.37 35973.02
May 9, 2023 36970.71 -56.77 -0.15% 37027.48 37274.05 36680.23
May 8, 2023 37027.03 -1059.16 -2.78% 38086.19 38347.41 36491.63