BTC/CAD
Bán 22071.49
Chênh lệch Chênh lệch29.15
Mua 22100.64
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/CAD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Nov 25, 2022 22071.49 -58.59 -0.26% 22130.08 22170.32 21782.03
Nov 24, 2022 22130.00 -7.09 -0.03% 22137.09 22384.33 21971.70
Nov 23, 2022 22137.18 492.29 2.27% 21644.89 22287.84 21584.36
Nov 22, 2022 21644.83 451.55 2.13% 21193.28 21791.61 20970.66
Nov 21, 2022 21193.28 -556.85 -2.56% 21750.13 21826.04 20829.18
Nov 20, 2022 21749.71 35.24 0.16% 21714.47 21837.70 21674.41
Nov 18, 2022 22276.90 48.70 0.22% 22228.20 22597.16 22164.84
Nov 17, 2022 22228.03 12.88 0.06% 22215.15 22300.97 21916.70
Nov 16, 2022 22215.14 -187.93 -0.84% 22403.07 22554.18 21784.67
Nov 15, 2022 22403.11 301.66 1.36% 22101.45 22691.40 21996.54
Nov 14, 2022 22102.47 475.74 2.20% 21626.73 22739.24 20977.16
Nov 13, 2022 21626.56 -29.93 -0.14% 21656.49 21855.84 21575.69
Nov 11, 2022 22192.22 -1198.91 -5.13% 23391.13 23505.23 21742.88
Nov 10, 2022 23391.46 1902.88 8.86% 21488.58 24118.15 21302.58
Nov 9, 2022 21488.24 -3386.12 -13.61% 24874.36 24951.41 21114.14
Nov 8, 2022 24874.77 -2910.93 -10.48% 27785.70 27905.96 23141.48
Nov 7, 2022 27785.61 -465.85 -1.65% 28251.46 28501.65 27520.14
Nov 6, 2022 28251.56 -341.20 -1.19% 28592.76 28645.93 28226.72
Nov 4, 2022 28482.08 712.44 2.57% 27769.64 28681.40 27713.64
Nov 3, 2022 27769.54 131.15 0.47% 27638.39 27995.96 27608.91