BTC/CHF
Bán 24573.21
Chênh lệch Chênh lệch2.63
Mua 24575.84

Giá Bitcoin / Swiss Franc - biểu đồ BTC/CHF

BTC/CHF 24575.84
Bán 24573.21
Chênh lệch Chênh lệch2.63
Mua 24575.84
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/CHF lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 2, 2023 24456.40 166.63 0.69% 24289.77 24478.88 24024.32
Jun 1, 2023 24289.77 -477.40 -1.93% 24767.17 24884.98 24168.85
May 31, 2023 24767.17 -332.29 -1.32% 25099.46 25220.84 24516.72
May 30, 2023 25099.46 3.68 0.01% 25095.78 25305.83 24941.24
May 29, 2023 25095.50 -339.04 -1.33% 25434.54 25766.09 24897.15
May 28, 2023 25433.97 481.17 1.93% 24952.80 25559.99 24935.32
May 26, 2023 24201.17 237.92 0.99% 23963.25 24369.02 23831.34
May 25, 2023 23963.17 156.70 0.66% 23806.47 24118.58 23416.72
May 24, 2023 23806.20 -733.97 -2.99% 24540.17 24540.80 23588.23
May 23, 2023 24540.04 417.40 1.73% 24122.64 24701.40 24079.41
May 22, 2023 24122.63 94.39 0.39% 24028.24 24291.10 23835.74
May 21, 2023 24028.09 -48.89 -0.20% 24076.98 24085.15 23981.62
May 19, 2023 24124.35 -145.05 -0.60% 24269.40 24375.22 23966.96
May 18, 2023 24268.81 -359.55 -1.46% 24628.36 24779.90 23880.69
May 17, 2023 24627.94 395.41 1.63% 24232.53 24667.00 23879.60
May 16, 2023 24232.97 -99.66 -0.41% 24332.63 24441.54 24041.38
May 15, 2023 24333.07 143.85 0.59% 24189.22 24746.31 24035.97
May 14, 2023 24189.67 68.79 0.29% 24120.88 24215.38 24117.17
May 12, 2023 23743.54 -389.27 -1.61% 24132.81 24198.86 23197.72
May 11, 2023 24132.81 -430.19 -1.75% 24563.00 24635.48 23906.30