BTC/CHF
Bán 15930.57
Chênh lệch Chênh lệch6.67
Mua 15937.24
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/CHF lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 1, 2022 16171.32 -31.32 -0.19% 16202.64 16256.98 16120.33
Nov 30, 2022 16202.65 516.04 3.29% 15686.61 16258.56 15673.78
Nov 29, 2022 15686.54 302.79 1.97% 15383.75 15736.29 15271.45
Nov 28, 2022 15383.67 -177.50 -1.14% 15561.17 15588.22 15144.73
Nov 27, 2022 15561.11 -117.14 -0.75% 15678.25 15692.15 15534.59
Nov 25, 2022 15581.56 -73.32 -0.47% 15654.88 15697.18 15422.53
Nov 24, 2022 15654.88 38.53 0.25% 15616.35 15770.30 15510.35
Nov 23, 2022 15616.41 209.91 1.36% 15406.50 15834.47 15361.42
Nov 22, 2022 15406.46 299.48 1.98% 15106.98 15488.19 14938.25
Nov 21, 2022 15106.90 -391.75 -2.53% 15498.65 15549.90 14852.44
Nov 20, 2022 15498.65 7.90 0.05% 15490.75 15564.25 15445.83
Nov 18, 2022 15884.59 -12.28 -0.08% 15896.87 16158.19 15773.66
Nov 17, 2022 15896.99 164.36 1.04% 15732.63 15928.36 15532.84
Nov 16, 2022 15732.62 -181.94 -1.14% 15914.56 16038.30 15443.48
Nov 15, 2022 15914.56 266.69 1.70% 15647.87 16111.40 15585.37
Nov 14, 2022 15648.60 256.69 1.67% 15391.91 16194.68 14979.04
Nov 13, 2022 15391.80 22.05 0.14% 15369.75 15497.54 15342.27
Nov 11, 2022 15762.68 -1170.22 -6.91% 16932.90 17025.41 15536.14
Nov 10, 2022 16933.14 1308.22 8.37% 15624.92 17473.26 15491.43
Nov 9, 2022 15624.68 -2630.27 -14.41% 18254.95 18307.59 15358.07