BTC/CZK
Bán 613931.05
Chênh lệch Chênh lệch1299.41
Mua 615230.46

Giá Bitcoin / Czech Koruna - biểu đồ BTC/CZK

BTC/CZK 615230.46
Bán 613931.05
Chênh lệch Chênh lệch1299.41
Mua 615230.46
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/CZK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 31, 2023 607511.15 3004.85 0.50% 604506.30 611155.26 602073.19
Mar 30, 2023 604441.40 -11055.98 -1.80% 615497.38 634333.36 598138.59
Mar 29, 2023 615877.29 21501.21 3.62% 594376.08 625020.99 593487.33
Mar 28, 2023 594395.17 -2528.90 -0.42% 596924.07 598686.96 583135.99
Mar 27, 2023 597024.07 -17222.05 -2.80% 614246.12 616869.00 585284.69
Mar 26, 2023 614322.12 5454.87 0.90% 608867.25 617953.78 608678.17
Mar 24, 2023 606494.00 -10759.89 -1.74% 617253.89 622827.38 605570.08
Mar 23, 2023 617322.21 22279.35 3.74% 595042.86 623972.40 591545.70
Mar 22, 2023 595172.59 -26626.41 -4.28% 621799.00 632562.07 582216.45
Mar 21, 2023 621824.74 340.48 0.05% 621484.26 629552.88 613042.62
Mar 20, 2023 621649.63 -7138.60 -1.14% 628788.23 643138.81 611690.17
Mar 19, 2023 628765.81 564.67 0.09% 628201.14 636053.41 625608.08
Mar 17, 2023 602494.18 36461.41 6.44% 566032.77 608107.09 563612.81
Mar 16, 2023 566049.76 13129.22 2.37% 552920.54 569415.49 550716.42
Mar 15, 2023 552998.51 4870.08 0.89% 548128.43 573067.72 540463.55
Mar 14, 2023 548154.42 13150.85 2.46% 535003.57 588431.92 533261.83
Mar 13, 2023 535014.44 44697.58 9.12% 490316.86 542607.69 485866.79
Mar 12, 2023 490302.12 17167.05 3.63% 473135.07 491200.37 469558.67
Mar 10, 2023 446015.63 -8698.55 -1.91% 454714.18 454752.90 436525.57
Mar 9, 2023 454732.52 -30173.16 -6.22% 484905.68 487695.61 448494.39