BTC/CZK
Bán 393778.13
Chênh lệch Chênh lệch447.46
Mua 394225.59
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/CZK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 5, 2022 396338.32 853.54 0.22% 395484.78 399060.47 394643.59
Dec 4, 2022 395483.17 589.45 0.15% 394893.72 397067.48 394765.34
Dec 2, 2022 393174.41 265.82 0.07% 392908.59 395521.70 391187.23
Dec 1, 2022 392908.58 -7873.15 -1.96% 400781.73 401876.28 390609.43
Nov 30, 2022 400781.74 13334.33 3.44% 387447.41 402136.45 386783.59
Nov 29, 2022 387440.79 6452.02 1.69% 380988.77 388774.30 378213.72
Nov 28, 2022 380988.76 -4569.22 -1.19% 385557.98 386181.50 375067.86
Nov 27, 2022 385556.51 -3431.38 -0.88% 388987.89 389162.80 384946.63
Nov 25, 2022 386009.80 -2740.69 -0.70% 388750.49 388836.35 382754.63
Nov 24, 2022 388775.38 828.55 0.21% 387946.83 392066.10 385239.13
Nov 23, 2022 387948.29 5614.91 1.47% 382333.38 392606.71 381254.54
Nov 22, 2022 382332.38 8236.11 2.20% 374096.27 385182.29 370312.34
Nov 21, 2022 374094.31 -9132.59 -2.38% 383226.90 385834.90 367643.13
Nov 20, 2022 383232.79 694.26 0.18% 382538.53 384680.64 381818.67
Nov 18, 2022 392124.67 -650.68 -0.17% 392775.35 399178.55 389912.89
Nov 17, 2022 392778.30 2352.40 0.60% 390425.90 393905.06 385580.90
Nov 16, 2022 390425.77 -6183.38 -1.56% 396609.15 398834.45 384021.18
Nov 15, 2022 396609.74 6130.07 1.57% 390479.67 399454.02 388700.24
Nov 14, 2022 390497.79 7369.18 1.92% 383128.61 403084.03 372248.85
Nov 13, 2022 383125.67 -272.75 -0.07% 383398.42 386681.19 382067.31