BTC/DKK
Bán 192411.41
Chênh lệch Chênh lệch19.27
Mua 192430.68

Giá Bitcoin / Danish Krone - biểu đồ BTC/DKK

BTC/DKK 192430.68
Bán 192411.41
Chênh lệch Chênh lệch19.27
Mua 192430.68
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/DKK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 30, 2023 193338.22 331.44 0.17% 193006.78 194091.33 191809.55
May 29, 2023 193006.92 -2046.95 -1.05% 195053.87 197606.34 191515.05
May 28, 2023 195044.04 3569.04 1.86% 191475.00 196079.42 191318.21
May 26, 2023 185765.27 1850.61 1.01% 183914.66 187059.00 182753.71
May 25, 2023 183914.08 1604.45 0.88% 182309.63 184888.20 179375.56
May 24, 2023 182308.94 -5962.23 -3.17% 188271.17 188285.63 180532.60
May 23, 2023 188270.08 3298.16 1.78% 184971.92 189268.51 184643.70
May 22, 2023 184968.66 867.11 0.47% 184101.55 186405.72 182693.73
May 21, 2023 184101.39 -625.19 -0.34% 184726.58 184726.58 183884.85
May 19, 2023 184887.22 -489.55 -0.26% 185376.77 186867.88 183759.89
May 18, 2023 185374.50 -2962.44 -1.57% 188336.94 189228.89 182511.65
May 17, 2023 188333.19 3092.80 1.67% 185240.39 188657.71 182491.21
May 16, 2023 185245.36 -815.83 -0.44% 186061.19 186868.62 183824.47
May 15, 2023 186062.96 1309.79 0.71% 184753.17 189402.21 183581.29
May 14, 2023 184754.72 79.54 0.04% 184675.18 184971.21 184364.68
May 12, 2023 181411.25 -2772.93 -1.51% 184184.18 184677.81 177242.39
May 11, 2023 184182.29 -3060.69 -1.63% 187242.98 187986.12 182390.48
May 10, 2023 187238.28 -440.49 -0.23% 187678.77 192138.58 182237.88
May 9, 2023 187679.32 171.72 0.09% 187507.60 189226.95 185929.27
May 8, 2023 187507.60 -4939.83 -2.57% 192447.43 193699.76 184707.93