BTC/DKK
Bán 119938.92
Chênh lệch Chênh lệch25.74
Mua 119964.66
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/DKK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 2, 2022 119580.87 -300.55 -0.25% 119881.42 120559.96 119359.87
Dec 1, 2022 119880.83 -2601.05 -2.12% 122481.88 122812.30 119170.59
Nov 30, 2022 122481.89 4103.83 3.47% 118378.06 122866.38 118215.35
Nov 29, 2022 118377.24 1841.57 1.58% 116535.67 118783.02 115704.02
Nov 28, 2022 116534.13 -1274.17 -1.08% 117808.30 118001.86 114649.39
Nov 27, 2022 117806.98 -1030.09 -0.87% 118837.07 118879.38 117622.17
Nov 25, 2022 117944.26 -595.74 -0.50% 118540.00 118581.74 116695.32
Nov 24, 2022 118538.51 88.57 0.07% 118449.94 119702.88 117451.09
Nov 23, 2022 118450.39 1624.65 1.39% 116825.74 119913.81 116493.56
Nov 22, 2022 116825.44 2417.00 2.11% 114408.44 117607.51 113246.15
Nov 21, 2022 114407.84 -2630.81 -2.25% 117038.65 117832.66 112454.79
Nov 20, 2022 117037.92 53.11 0.05% 116984.81 117540.42 116668.72
Nov 18, 2022 119863.75 112.35 0.09% 119751.40 121718.01 119058.70
Nov 17, 2022 119752.30 546.24 0.46% 119206.06 120115.35 117711.58
Nov 16, 2022 119205.31 -1979.04 -1.63% 121184.35 121886.02 117184.83
Nov 15, 2022 121184.53 1621.97 1.36% 119562.56 122246.09 119016.21
Nov 14, 2022 119561.39 2140.53 1.82% 117420.86 123447.98 114046.17
Nov 13, 2022 117419.96 -48.21 -0.04% 117468.17 118470.08 117086.85
Nov 11, 2022 120250.16 -7810.41 -6.10% 128060.57 128759.55 118180.25
Nov 10, 2022 128062.40 10142.10 8.60% 117920.30 132051.67 116926.17