BTC/ETH
Bán 13.3454
Chênh lệch Chênh lệch0.3178
Mua 13.6632

Giá Bitcoin / Ethereum - biểu đồ BTC/ETH

BTC/ETH 13.6632
BTC/BYN 40334.20 BTC/RON 111572.75 BTC/RUB 1321985.5 BTC/USDT 16481.70 BTC/CRC - BTC/CZK 388804.66 BTC/SGD 22648.41 BTC/SEK 174866.91 BTC/CAD 22383.90 BTC/CHF 15724.88 BTC/AUD 24649.33 BTC/BGN - BTC/GBP 13891.23 BTC/TRY 307312.88 BTC/DKK 118708.72 BTC/THB 248327.55 BTC/EUR 15938.90 BTC/USD 16462.55 BTC/ZAR 280861.66 BTC/HUF 6494906.07 BTC/ILS 78446.72 BTC/NZD 26579.41 BTC/NOK 165077.24 BTC/MXN 317024.86 BTC/INR 1345516.20 BTC/IDR 259507480.07 BTC/PKR 3749514.15 BTC/PHP 932545.77 BNB/BTC 0.018054 BCH/BTC 0.00678 BAL/BTC 0.000359 BTG/BTC 0.0009237 BTS/BTC 0.00000056 CRV/BTC 0.00004074 CAKE/BTC 0.0002367 QTUM/BTC 0.00013149 ADA/BTC 0.00001888 STEEM/BTC 0.00001062 TRX/BTC 0.00000328 ETH/BTC 0.07412 ETC/BTC 0.0011900 EOS/BTC 0.00005607 SHIB/BTC 0.000000000560 STORJ/BTC 0.00001977 XRP/BTC 0.00002432 XEM/BTC 0.00000198 NEO/BTC 0.000409 LTC/BTC 0.00466 MKR/BTC 0.03945 DOGE/BTC 0.00000623 HOT/BTC 0.00000010 ENJ/BTC 0.00001820 REN/BTC 0.00000655 GRT/BTC 0.00000385 CHZ/BTC 0.00000995 1INCH/BTC 0.00003205 SRM/BTC 0.00001434 LRC/BTC 0.00001460 renBTC/BTC 1.0101 JASMY/BTC 0.00000024 RSR/BTC 0.00000052 INJ/BTC 0.00009823 CVC/BTC 0.00000628 COTI/BTC 0.00000440 FTM/BTC 0.0000133869 SAND/BTC 0.0000349094 MATIC/BTC 0.0000512141 ETH/USD 1219.19 ETH/EUR 1180.44 ETH/TRY 22759.60 ETH/DKK 8791.57 ETH/THB 6255.53 ETH/GBP 1021.23 ETH/AUD 1825.53 ETH/CZK 28794.88 ETH/SGD 1677.22 ETH/SEK 12950.65 ETH/CAD 1657.75 ETH/CHF 1164.58 ETH/RUB 90145.1 ETH/BYN 2987.15 ETH/RON 8078.20 ETH/USDT 1220.90 ETH/MXN 23478.87 ETH/NZD 1968.47 ETH/NOK 12225.62 ETH/ILS 5679.93 ETH/HUF 481013.00 ETH/JPY 169312.69 ETH/ZAR 20800.62 ETH/PKR 277688.77 ETH/INR 99648.98 ETH/PHP 69064.37 ETH/IDR 19219134.38
Bán 13.3454
Chênh lệch Chênh lệch0.3178
Mua 13.6632
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/ETH lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Nov 29, 2022 13.5915 -0.1285 -0.94% 13.7200 13.7619 13.5464
Nov 28, 2022 13.7200 0.1119 0.82% 13.6081 13.8055 13.5784
Nov 27, 2022 13.6080 0.1113 0.82% 13.4967 13.6356 13.4014
Nov 26, 2022 13.4967 -0.1274 -0.94% 13.6241 13.6411 13.3602
Nov 25, 2022 13.6241 -0.0093 -0.07% 13.6334 13.8332 13.5839
Nov 24, 2022 13.6333 -0.2255 -1.63% 13.8588 13.8673 13.5682
Nov 23, 2022 13.8589 -0.2053 -1.46% 14.0642 14.2063 13.7985
Nov 22, 2022 14.0630 -0.0250 -0.18% 14.0880 14.3720 14.0227
Nov 21, 2022 14.0879 0.0026 0.02% 14.0853 14.4209 13.9532
Nov 20, 2022 14.0853 0.5301 3.91% 13.5552 14.1471 13.4940
Nov 19, 2022 13.5537 -0.0569 -0.42% 13.6106 13.6674 13.4694
Nov 18, 2022 13.6120 -0.1333 -0.97% 13.7453 13.7953 13.5373
Nov 17, 2022 13.7454 0.2040 1.51% 13.5414 13.7607 13.4650
Nov 16, 2022 13.5411 0.2174 1.63% 13.3237 13.6411 13.1955
Nov 15, 2022 13.3236 0.1169 0.89% 13.2067 13.4156 13.0636
Nov 14, 2022 13.2072 -0.0023 -0.02% 13.2095 13.4219 13.0636
Nov 13, 2022 13.2094 -0.0056 -0.04% 13.2150 13.4137 13.1321
Nov 12, 2022 13.2160 0.1423 1.09% 13.0737 13.2926 13.0112
Nov 11, 2022 13.0737 -0.3147 -2.35% 13.3884 13.6962 12.9680
Nov 10, 2022 13.3886 -0.8795 -6.16% 14.2681 14.3577 13.0508