BTC/ETH
Bán 14.6930
Chênh lệch Chênh lệch0.3536
Mua 15.0466

Giá Bitcoin / Ethereum - biểu đồ BTC/ETH

BTC/ETH 15.0466
BTC/BYN 78549.30 BTC/RON 111572.75 BTC/RUB 1321985.5 BTC/USDT 27270.90 BTC/CRC - BTC/CZK 597246.05 BTC/SGD 36362.82 BTC/SEK 282340.91 BTC/CAD 37530.89 BTC/CHF 25085.04 BTC/AUD 40888.03 BTC/BGN - BTC/GBP 22306.70 BTC/TRY 522559.49 BTC/DKK 187424.92 BTC/THB 248327.55 BTC/EUR 25180.35 BTC/USD 27324.80 BTC/ZAR 499206.99 BTC/HUF 9795633.77 BTC/ILS 78446.72 BTC/NZD 43931.50 BTC/NOK 286130.76 BTC/MXN 508809.54 BTC/INR 1396386.10 BTC/IDR 262169346.32 BTC/PKR 3860809.10 BTC/PHP 929410.09 BNB/BTC 0.011850 BCH/BTC 0.00465 BAL/BTC 0.000240 BTG/BTC 0.0006052 BTS/BTC 0.00000043 CRV/BTC 0.00003462 CAKE/BTC 0.0001370 QTUM/BTC 0.00011198 QNT/BTC 0.0045846 ADA/BTC 0.00001322 STEEM/BTC 0.00000751 TRX/BTC 0.00000223 ETH/BTC 0.06351 ETC/BTC 0.0007368 EOS/BTC 0.00004021 SHIB/BTC 0.000000000389 STORJ/BTC 0.00001305 XRP/BTC 0.00001547 XEM/BTC 0.00000142 NEO/BTC 0.000430 LTC/BTC 0.00319 MKR/BTC 0.02436 DOGE/BTC 0.00000274 HOT/BTC 0.00000007 ENJ/BTC 0.00001422 REN/BTC 0.00000401 GRT/BTC 0.00000526 CHZ/BTC 0.00000436 1INCH/BTC 0.00001869 SRM/BTC 0.00000844 LRC/BTC 0.00001232 renBTC/BTC 1.0101 JASMY/BTC 0.00000017 TWT/BTC 0.0000433266 USDP/BTC 0.0000413348 RSR/BTC 0.00000052 INJ/BTC 0.00015161 CVC/BTC 0.00000388 COTI/BTC 0.00000268 QNT/BTC 0.0045869 XCN/BTC 0.0000001317 XCN/BTC 0.0000001318 FTM/BTC 0.0000172215 CRO/BTC 0.0000025120 SAND/BTC 0.0000237223 MATIC/BTC 0.0000410204 TWT/BTC 0.0000433049 AVAX/BTC 0.0006144 CRO/BTC 0.0000025107 RVN/BTC 0.0000009604 USDP/BTC 0.0000417285 ETH/USD 1733.33 ETH/EUR 1596.91 ETH/TRY 33165.55 ETH/DKK 11895.54 ETH/THB 6255.53 ETH/GBP 1414.36 ETH/AUD 2595.09 ETH/CZK 37905.72 ETH/SGD 2307.88 ETH/SEK 17919.69 ETH/CAD 2382.02 ETH/CHF 1592.10 ETH/RUB 90145.1 ETH/BYN 4985.33 ETH/RON 8078.20 ETH/USDT 1730.73 ETH/MXN 32293.32 ETH/NZD 2788.25 ETH/NOK 18160.02 ETH/ILS 5679.93 ETH/HUF 621748.61 ETH/JPY 227970.30 ETH/ZAR 31683.81 ETH/PKR 279046.45 ETH/INR 100926.13 ETH/PHP 67174.66 ETH/IDR 18966963.61
Bán 14.6930
Chênh lệch Chênh lệch0.3536
Mua 15.0466
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/ETH lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 15, 2023 14.6930 0.3423 2.39% 14.3507 14.8556 14.2696
Mar 14, 2023 14.3507 0.1126 0.79% 14.2381 14.7933 14.1413
Mar 13, 2023 14.2381 0.4701 3.41% 13.7680 14.3656 13.7104
Mar 12, 2023 13.7676 0.0296 0.22% 13.7380 13.8622 13.4168
Mar 11, 2023 13.7380 -0.2264 -1.62% 13.9644 14.0010 13.6878
Mar 10, 2023 13.9644 -0.0365 -0.26% 14.0009 14.1827 13.8504
Mar 9, 2023 14.0009 0.0086 0.06% 13.9923 14.0776 13.7562
Mar 8, 2023 13.9925 -0.0577 -0.41% 14.0502 14.0502 13.8704
Mar 7, 2023 14.0502 -0.0889 -0.63% 14.1391 14.1833 14.0372
Mar 6, 2023 14.1389 -0.0253 -0.18% 14.1642 14.1907 14.0938
Mar 5, 2023 14.1641 0.0696 0.49% 14.0945 14.1915 14.0139
Mar 4, 2023 14.0946 0.0183 0.13% 14.0763 14.1475 14.0310
Mar 3, 2023 14.0766 0.0029 0.02% 14.0737 14.1959 13.9797
Mar 2, 2023 14.0737 0.0473 0.34% 14.0264 14.1914 13.9950
Mar 1, 2023 14.0264 -0.2178 -1.53% 14.2442 14.2822 14.0246
Feb 28, 2023 14.2443 0.0337 0.24% 14.2106 14.2782 14.0925
Feb 27, 2023 14.2104 0.0223 0.16% 14.1881 14.2408 14.0314
Feb 26, 2023 14.1880 -0.1676 -1.17% 14.3556 14.3615 14.1642
Feb 25, 2023 14.3557 0.0981 0.69% 14.2576 14.4601 14.1631
Feb 24, 2023 14.2575 -0.0820 -0.57% 14.3395 14.4649 14.1772