BTC/EUR
Bán 24118.80
Chênh lệch Chênh lệch0.15
Mua 24118.95

Giá Bitcoin to Euro - biểu đồ BTC/EUR

BTC/EUR 24118.95
BTC/BYN 75716.55 BTC/RON 111572.75 BTC/RUB 1321985.5 BTC/USDT 25774.00 BTC/CRC - BTC/CZK 567491.75 BTC/SGD 34772.89 BTC/SEK 279745.44 BTC/CAD 34606.72 BTC/CHF 23399.09 BTC/AUD 38745.91 BTC/BGN - BTC/GBP 20798.40 BTC/TRY 554239.97 BTC/DKK 179642.94 BTC/THB 248327.55 BTC/USD 25778.10 BTC/ZAR 496019.34 BTC/HUF 8906940.83 BTC/ILS 78446.72 BTC/NZD 42430.60 BTC/NOK 285862.74 BTC/MXN 449643.01 BTC/ETH 15.0466 BTC/INR 1396386.10 BTC/IDR 262169346.32 BTC/PKR 3860809.10 BTC/PHP 929410.09 BNB/BTC 0.010869 BCH/BTC 0.00425 BAL/BTC 0.000193 BTG/BTC 0.0004725 BTS/BTC 0.00000042 CRV/BTC 0.00003015 CAKE/BTC 0.0000614 CRO/BTC 0.0000022483 QTUM/BTC 0.00009549 QNT/BTC 0.0043889 ADA/BTC 0.00001378 STEEM/BTC 0.00000683 TRX/BTC 0.00000310 ETH/BTC 0.07061 ETC/BTC 0.0006667 EOS/BTC 0.00003296 SHIB/BTC 0.000000000314 STORJ/BTC 0.00001056 XRP/BTC 0.00001983 XEM/BTC 0.00000119 NEO/BTC 0.000367 LTC/BTC 0.00342 MKR/BTC 0.02501 DOGE/BTC 0.00000259 HOT/BTC 0.00000006 ENJ/BTC 0.00001236 REN/BTC 0.00000310 GRT/BTC 0.00000453 CHZ/BTC 0.00000369 1INCH/BTC 0.00001268 SRM/BTC 0.00000264 LRC/BTC 0.00001009 renBTC/BTC 1.0101 JASMY/BTC 0.00000016 RSR/BTC 0.00000052 INJ/BTC 0.00027919 QNT/BTC 0.0043911 CVC/BTC 0.00000319 COTI/BTC 0.00000243 XCN/BTC 0.0000000669 FTM/BTC 0.0000114241 SAND/BTC 0.0000202222 MATIC/BTC 0.0000321712 TWT/BTC 0.0000375487 AVAX/BTC 0.0005480 CRO/BTC 0.0000024553 RVN/BTC 0.0000007488 USDP/BTC 0.0000363158 TWT/BTC 0.0000375675 XCN/BTC 0.0000000668 USDP/BTC 0.0000362981 ETH/EUR 1701.72 BCH/EUR 102.45 LTC/EUR 82.27 XRP/EUR 0.47758 XCN/EUR -
Bán 24118.80
Chênh lệch Chênh lệch0.15
Mua 24118.95
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/EUR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 6, 2023 24054.25 20.65 0.09% 24033.60 24073.30 23897.50
Jun 5, 2023 24033.40 -1318.05 -5.20% 25351.45 25381.80 23704.80
Jun 4, 2023 25352.40 71.05 0.28% 25281.35 25648.80 25174.25
Jun 3, 2023 25281.35 -173.05 -0.68% 25454.40 25528.70 25147.95
Jun 2, 2023 25456.35 524.40 2.10% 24931.95 25511.70 24637.70
Jun 1, 2023 24931.45 -525.25 -2.06% 25456.70 25584.90 24771.45
May 31, 2023 25456.70 -350.65 -1.36% 25807.35 25947.00 25172.05
May 30, 2023 25807.60 -101.10 -0.39% 25908.70 26129.80 25689.00
May 29, 2023 25908.70 -269.90 -1.03% 26178.60 26551.10 25694.10
May 28, 2023 26177.40 1139.00 4.55% 25038.40 26367.10 24950.05
May 27, 2023 25041.25 146.55 0.59% 24894.70 25063.30 24767.45
May 26, 2023 24894.70 211.10 0.86% 24683.60 25127.30 24521.40
May 25, 2023 24683.60 215.45 0.88% 24468.15 24824.15 24067.75
May 24, 2023 24468.65 -803.35 -3.18% 25272.00 25275.75 24212.55
May 23, 2023 25272.00 435.10 1.75% 24836.90 25431.80 24783.60
May 22, 2023 24837.15 119.00 0.48% 24718.15 25058.20 24530.30
May 21, 2023 24718.15 -366.45 -1.46% 25084.60 25236.95 24676.15
May 20, 2023 25084.60 203.55 0.82% 24881.05 25131.80 24830.15
May 19, 2023 24881.05 -4.25 -0.02% 24885.30 25116.15 24643.60
May 18, 2023 24885.30 -402.30 -1.59% 25287.60 25413.25 24480.00