BTC/EUR
Bán 16161.15
Chênh lệch Chênh lệch27.70
Mua 16188.85
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/EUR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 5, 2022 16266.35 37.15 0.23% 16229.20 16411.35 16196.70
Dec 4, 2022 16229.20 195.65 1.22% 16033.55 16322.80 16028.20
Dec 3, 2022 16033.55 -177.50 -1.09% 16211.05 16259.40 15986.35
Dec 2, 2022 16211.00 88.40 0.55% 16122.60 16230.25 16037.65
Dec 1, 2022 16122.60 -342.85 -2.08% 16465.45 16521.35 16025.65
Nov 30, 2022 16466.90 550.95 3.46% 15915.95 16570.05 15890.70
Nov 29, 2022 15916.15 252.85 1.61% 15663.30 15980.50 15548.30
Nov 28, 2022 15663.30 -178.15 -1.12% 15841.45 15874.35 15404.40
Nov 27, 2022 15841.45 23.20 0.15% 15818.25 15988.55 15806.40
Nov 26, 2022 15819.05 -49.20 -0.31% 15868.25 16036.95 15739.00
Nov 25, 2022 15867.75 -67.90 -0.43% 15935.65 15949.95 15683.05
Nov 24, 2022 15935.30 13.50 0.08% 15921.80 16112.25 15783.00
Nov 23, 2022 15921.80 208.80 1.33% 15713.00 16152.30 15654.25
Nov 22, 2022 15713.90 335.30 2.18% 15378.60 15837.55 15215.95
Nov 21, 2022 15378.60 -351.55 -2.23% 15730.15 15850.80 15090.40
Nov 20, 2022 15730.50 -424.45 -2.63% 16154.95 16200.55 15679.00
Nov 19, 2022 16154.65 5.05 0.03% 16149.60 16262.85 16008.15
Nov 18, 2022 16148.60 53.35 0.33% 16095.25 16369.15 15984.15
Nov 17, 2022 16095.25 77.80 0.49% 16017.45 16164.50 15806.05
Nov 16, 2022 16017.45 -271.00 -1.66% 16288.45 16384.90 15736.10