BTC/GBP
Bán 21698.54
Chênh lệch Chênh lệch45.51
Mua 21744.05

Giá Bitcoin / Pound Sterling - biểu đồ BTC/GBP

BTC/GBP 21744.05
BTC/BYN 79389.20 BTC/RON 111572.75 BTC/RUB 1321985.5 BTC/USDT 27042.90 BTC/CRC - BTC/CZK 596431.29 BTC/SGD 36509.06 BTC/SEK 292321.93 BTC/CAD 36336.94 BTC/CHF 24575.84 BTC/AUD 40921.81 BTC/BGN - BTC/TRY 565689.04 BTC/DKK 188038.94 BTC/THB 248327.55 BTC/EUR 25250.90 BTC/USD 27046.10 BTC/ZAR 527848.47 BTC/HUF 9343452.94 BTC/ILS 78446.72 BTC/NZD 44597.29 BTC/NOK 298469.46 BTC/MXN 473900.40 BTC/ETH 15.0466 BTC/INR 1396386.10 BTC/IDR 262169346.32 BTC/PKR 3860809.10 BTC/PHP 929410.09 BNB/BTC 0.011377 BCH/BTC 0.00423 BAL/BTC 0.000198 BTG/BTC 0.0004747 BTS/BTC 0.00000037 CRV/BTC 0.00003154 CAKE/BTC 0.0000649 CRO/BTC 0.0000022723 QTUM/BTC 0.00009733 QNT/BTC 0.0043822 ADA/BTC 0.00001399 STEEM/BTC 0.00000676 TRX/BTC 0.00000287 ETH/BTC 0.07009 ETC/BTC 0.0006687 EOS/BTC 0.00003353 SHIB/BTC 0.000000000317 STORJ/BTC 0.00001111 XRP/BTC 0.00001921 XEM/BTC 0.00000124 NEO/BTC 0.000382 LTC/BTC 0.00348 MKR/BTC 0.02458 DOGE/BTC 0.00000267 HOT/BTC 0.00000006 ENJ/BTC 0.00001228 REN/BTC 0.00000280 GRT/BTC 0.00000485 CHZ/BTC 0.00000376 1INCH/BTC 0.00001372 SRM/BTC 0.00000267 LRC/BTC 0.00001032 renBTC/BTC 1.0101 JASMY/BTC 0.00000017 RSR/BTC 0.00000052 INJ/BTC 0.00029551 QNT/BTC 0.0043844 CVC/BTC 0.00000317 COTI/BTC 0.00000259 XCN/BTC 0.0000000659 FTM/BTC 0.0000118652 SAND/BTC 0.0000209820 MATIC/BTC 0.0000329758 TWT/BTC 0.0000395589 AVAX/BTC 0.0005359 CRO/BTC 0.0000022711 RVN/BTC 0.0000007834 USDP/BTC 0.0000363158 TWT/BTC 0.0000395787 XCN/BTC 0.0000000658 USDP/BTC 0.0000362981 ETH/GBP 1521.38 BCH/GBP 94.20
Bán 21698.54
Chênh lệch Chênh lệch45.51
Mua 21744.05
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/GBP lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 2, 2023 21543.40 153.42 0.72% 21389.98 21562.42 21159.61
Jun 1, 2023 21389.85 -457.00 -2.09% 21846.85 21945.87 21273.81
May 31, 2023 21846.59 -447.71 -2.01% 22294.30 22394.21 21657.05
May 30, 2023 22294.21 -151.85 -0.68% 22446.06 22568.47 22201.93
May 29, 2023 22446.06 -272.99 -1.20% 22719.05 23017.61 22262.32
May 28, 2023 22719.05 409.36 1.83% 22309.69 22840.02 22293.64
May 26, 2023 21633.86 160.33 0.75% 21473.53 21796.32 21301.05
May 25, 2023 21473.44 214.15 1.01% 21259.29 21582.17 20924.91
May 24, 2023 21259.29 -642.91 -2.94% 21902.20 21902.20 21074.38
May 23, 2023 21902.20 327.65 1.52% 21574.55 22083.12 21529.12
May 22, 2023 21574.48 129.75 0.61% 21444.73 21730.78 21278.80
May 21, 2023 21444.65 -69.41 -0.32% 21514.06 21514.06 21401.01
May 19, 2023 21528.83 -57.52 -0.27% 21586.35 21737.49 21388.64
May 18, 2023 21586.26 -347.65 -1.58% 21933.91 22045.03 21258.61
May 17, 2023 21933.82 301.22 1.39% 21632.60 21968.23 21275.30
May 16, 2023 21632.42 -40.44 -0.19% 21672.86 21772.90 21422.75
May 15, 2023 21672.86 71.06 0.33% 21601.80 22071.92 21465.91
May 14, 2023 21601.80 35.31 0.16% 21566.49 21630.31 21559.03
May 12, 2023 21209.12 -345.39 -1.60% 21554.51 21616.08 20722.46
May 11, 2023 21554.34 -297.69 -1.36% 21852.03 21905.95 21346.35