BTC/GBP
Bán 21387.48
Chênh lệch Chênh lệch46.17
Mua 21433.65

Giá Bitcoin / Pound Sterling - biểu đồ BTC/GBP

BTC/GBP 21433.65
BTC/BYN 78911.35 BTC/RON 111572.75 BTC/RUB 1321985.5 BTC/USDT 26839.30 BTC/CRC - BTC/CZK 590622.53 BTC/SGD 36171.57 BTC/SEK 290227.07 BTC/CAD 36078.69 BTC/CHF 24346.96 BTC/AUD 40814.79 BTC/BGN - BTC/TRY 558681.39 BTC/DKK 185805.47 BTC/THB 248327.55 BTC/EUR 24952.10 BTC/USD 26843.05 BTC/ZAR 527235.34 BTC/HUF 9260008.61 BTC/ILS 78446.72 BTC/NZD 44231.69 BTC/NOK 296726.34 BTC/MXN 471407.14 BTC/ETH 15.0466 BTC/INR 1396386.10 BTC/IDR 262169346.32 BTC/PKR 3860809.10 BTC/PHP 929410.09 BNB/BTC 0.011372 BCH/BTC 0.00422 BAL/BTC 0.000195 BTG/BTC 0.0005043 BTS/BTC 0.00000037 CRV/BTC 0.00003040 CAKE/BTC 0.0000615 CRO/BTC 0.0000022723 QTUM/BTC 0.00009663 QNT/BTC 0.0043148 ADA/BTC 0.00001360 STEEM/BTC 0.00000674 TRX/BTC 0.00000283 ETH/BTC 0.06944 ETC/BTC 0.0006657 EOS/BTC 0.00003319 SHIB/BTC 0.000000000319 STORJ/BTC 0.00001101 XRP/BTC 0.00001880 XEM/BTC 0.00000123 NEO/BTC 0.000381 LTC/BTC 0.00353 MKR/BTC 0.02387 DOGE/BTC 0.00000267 HOT/BTC 0.00000006 ENJ/BTC 0.00001225 REN/BTC 0.00000275 GRT/BTC 0.00000490 CHZ/BTC 0.00000372 1INCH/BTC 0.00001394 SRM/BTC 0.00000272 LRC/BTC 0.00001017 renBTC/BTC 1.0101 JASMY/BTC 0.00000017 RSR/BTC 0.00000052 INJ/BTC 0.00027527 QNT/BTC 0.0043170 CVC/BTC 0.00000314 COTI/BTC 0.00000262 XCN/BTC 0.0000000659 FTM/BTC 0.0000117087 SAND/BTC 0.0000209529 MATIC/BTC 0.0000332069 TWT/BTC 0.0000397840 AVAX/BTC 0.0005286 CRO/BTC 0.0000022711 RVN/BTC 0.0000007751 USDP/BTC 0.0000363158 TWT/BTC 0.0000398077 XCN/BTC 0.0000000658 USDP/BTC 0.0000362981 ETH/GBP 1485.61 BCH/GBP 92.45
Bán 21387.48
Chênh lệch Chênh lệch46.17
Mua 21433.65
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/GBP lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 1, 2023 21530.05 -316.80 -1.45% 21846.85 21945.87 21380.22
May 31, 2023 21846.59 -447.71 -2.01% 22294.30 22394.21 21657.05
May 30, 2023 22294.21 -151.85 -0.68% 22446.06 22568.47 22201.93
May 29, 2023 22446.06 -272.99 -1.20% 22719.05 23017.61 22262.32
May 28, 2023 22719.05 409.36 1.83% 22309.69 22840.02 22293.64
May 26, 2023 21633.86 160.33 0.75% 21473.53 21796.32 21301.05
May 25, 2023 21473.44 214.15 1.01% 21259.29 21582.17 20924.91
May 24, 2023 21259.29 -642.91 -2.94% 21902.20 21902.20 21074.38
May 23, 2023 21902.20 327.65 1.52% 21574.55 22083.12 21529.12
May 22, 2023 21574.48 129.75 0.61% 21444.73 21730.78 21278.80
May 21, 2023 21444.65 -69.41 -0.32% 21514.06 21514.06 21401.01
May 19, 2023 21528.83 -57.52 -0.27% 21586.35 21737.49 21388.64
May 18, 2023 21586.26 -347.65 -1.58% 21933.91 22045.03 21258.61
May 17, 2023 21933.82 301.22 1.39% 21632.60 21968.23 21275.30
May 16, 2023 21632.42 -40.44 -0.19% 21672.86 21772.90 21422.75
May 15, 2023 21672.86 71.06 0.33% 21601.80 22071.92 21465.91
May 14, 2023 21601.80 35.31 0.16% 21566.49 21630.31 21559.03
May 12, 2023 21209.12 -345.39 -1.60% 21554.51 21616.08 20722.46
May 11, 2023 21554.34 -297.69 -1.36% 21852.03 21905.95 21346.35
May 10, 2023 21851.95 -20.99 -0.10% 21872.94 22411.23 21247.54