BTC/GBP
Bán 13906.10
Chênh lệch Chênh lệch214.77
Mua 14120.87
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/GBP lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 6, 2022 13819.57 5.27 0.04% 13814.30 13889.56 13809.61
Dec 5, 2022 13814.36 -0.87 -0.01% 13815.23 14063.75 13775.59
Dec 4, 2022 13815.17 9.34 0.07% 13805.83 13875.60 13795.50
Dec 2, 2022 13758.47 16.30 0.12% 13742.17 13827.02 13671.68
Dec 1, 2022 13742.23 -368.33 -2.61% 14110.56 14152.45 13671.42
Nov 30, 2022 14110.57 456.11 3.34% 13654.46 14156.45 13640.79
Nov 29, 2022 13654.52 200.63 1.49% 13453.89 13701.92 13348.56
Nov 28, 2022 13453.83 -70.66 -0.52% 13524.49 13550.84 13215.84
Nov 27, 2022 13524.44 -101.74 -0.75% 13626.18 13635.90 13503.99
Nov 25, 2022 13536.67 -59.47 -0.44% 13596.14 13606.15 13389.75
Nov 24, 2022 13596.08 -42.08 -0.31% 13638.16 13776.19 13478.12
Nov 23, 2022 13638.21 120.82 0.89% 13517.39 13844.98 13449.43
Nov 22, 2022 13517.39 289.82 2.19% 13227.57 13588.64 13091.42
Nov 21, 2022 13227.49 -349.33 -2.57% 13576.82 13647.90 12999.98
Nov 20, 2022 13576.82 37.55 0.28% 13539.27 13621.95 13519.40
Nov 18, 2022 13897.80 -65.10 -0.47% 13962.90 14168.71 13818.93
Nov 17, 2022 13963.01 85.38 0.62% 13877.63 14031.86 13716.76
Nov 16, 2022 13877.62 -223.20 -1.58% 14100.82 14211.67 13683.27
Nov 15, 2022 14100.82 90.37 0.65% 14010.45 14242.67 13950.64
Nov 14, 2022 14010.45 293.43 2.14% 13717.02 14432.52 13343.89