BTC/HUF
Bán 6584577.63
Chênh lệch Chênh lệch12439.86
Mua 6597017.49
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/HUF lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 7, 2022 6681839.27 -23005.39 -0.34% 6704844.66 6726240.60 6676421.69
Dec 6, 2022 6704893.70 34655.42 0.52% 6670238.28 6726214.86 6647417.51
Dec 5, 2022 6670161.71 35382.26 0.53% 6634779.45 6773269.12 6625257.99
Dec 4, 2022 6634752.39 -1207.10 -0.02% 6635959.49 6660655.84 6626359.37
Dec 2, 2022 6602393.65 -34955.25 -0.53% 6637348.90 6686286.52 6568572.49
Dec 1, 2022 6637348.80 -83149.47 -1.24% 6720498.27 6781410.52 6600191.09
Nov 30, 2022 6720498.46 267545.26 4.15% 6452953.20 6748120.15 6442623.50
Nov 29, 2022 6452546.61 88783.23 1.40% 6363763.38 6512194.80 6319932.85
Nov 28, 2022 6363714.75 -109407.86 -1.69% 6473122.61 6484976.76 6259050.98
Nov 27, 2022 6473097.98 -45963.55 -0.71% 6519061.53 6530680.26 6462707.60
Nov 25, 2022 6475238.68 -100207.41 -1.52% 6575446.09 6577939.21 6455180.48
Nov 24, 2022 6575421.23 45635.27 0.70% 6529785.96 6611252.56 6505383.00
Nov 23, 2022 6529810.55 156698.06 2.46% 6373112.49 6583941.61 6354538.93
Nov 22, 2022 6373095.78 93979.93 1.50% 6279115.85 6436782.69 6217445.86
Nov 21, 2022 6279078.98 -120655.19 -1.89% 6399734.17 6490602.71 6175331.12
Nov 20, 2022 6399832.58 25220.58 0.40% 6374612.00 6417074.74 6374612.00
Nov 18, 2022 6540026.86 -69661.16 -1.05% 6609688.02 6727189.10 6501156.20
Nov 17, 2022 6609737.54 62731.93 0.96% 6547005.61 6659558.93 6476696.86
Nov 16, 2022 6547003.50 -158142.05 -2.36% 6705145.55 6721904.92 6430422.83
Nov 15, 2022 6706706.61 135131.12 2.06% 6571575.49 6733072.74 6496720.41