BTC/ILS
Bán 78386.37
Chênh lệch Chênh lệch60.35
Mua 78446.72

Giá Bitcoin / New Israeli Sheqel - biểu đồ BTC/ILS

BTC/ILS 78446.72
Bán 78386.37
Chênh lệch Chênh lệch60.35
Mua 78446.72
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/ILS lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 1, 2022 78386.37 -594.28 -0.75% 78980.65 79674.52 78343.28
Jul 31, 2022 78983.62 -1511.68 -1.88% 80495.30 80528.33 78780.28
Jul 29, 2022 81514.59 535.98 0.66% 80978.61 82561.97 79864.89
Jul 28, 2022 80979.33 2877.68 3.68% 78101.65 82299.89 77339.53
Jul 27, 2022 78102.63 4908.06 6.71% 73194.57 78829.52 72418.03
Jul 26, 2022 73194.57 680.87 0.94% 72513.70 73312.48 71394.67
Jul 25, 2022 72519.23 -4952.26 -6.39% 77471.49 77750.29 72404.28
Jul 24, 2022 77461.84 -669.47 -0.86% 78131.31 78946.25 77215.09
Jul 22, 2022 77877.16 -1537.09 -1.94% 79414.25 81569.08 77292.38
Jul 21, 2022 79414.25 -324.42 -0.41% 79738.67 80425.07 77087.81
Jul 20, 2022 79755.16 -520.47 -0.65% 80275.63 83407.81 78729.70
Jul 19, 2022 80258.08 3175.10 4.12% 77082.98 81399.74 74437.98
Jul 18, 2022 77078.25 5324.82 7.42% 71753.43 78290.25 71640.80
Jul 17, 2022 71754.29 -706.85 -0.98% 72461.14 72788.91 71654.30
Jul 15, 2022 72440.27 716.38 1.00% 71723.89 73358.99 71053.25
Jul 14, 2022 71724.00 1831.55 2.62% 69892.45 72698.67 68263.67
Jul 13, 2022 69894.41 2810.04 4.19% 67084.37 70144.68 65762.08
Jul 12, 2022 67074.71 -2288.40 -3.30% 69363.11 70146.24 66828.94
Jul 11, 2022 69363.81 -2596.17 -3.61% 71959.98 72065.60 69133.55
Jul 10, 2022 71959.55 -869.34 -1.19% 72828.89 72985.74 71361.90