BTC/INR
Bán 1394961.20
Chênh lệch Chênh lệch1424.90
Mua 1396386.10

Giá Bitcoin / Indian Rupee - biểu đồ BTC/INR

BTC/INR 1396386.10
Bán 1394961.20
Chênh lệch Chênh lệch1424.90
Mua 1396386.10
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/INR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 22, 2022 1394961.20 734.30 0.05% 1394226.90 1397686.00 1373936.78
Dec 21, 2022 1393014.62 -3643.27 -0.26% 1396657.89 1400206.70 1388014.06
Dec 20, 2022 1397003.40 39448.11 2.91% 1357555.29 1406929.97 1355044.14
Dec 19, 2022 1356752.76 -26420.46 -1.91% 1383173.22 1386190.11 1352674.47
Dec 18, 2022 1386165.27 -17.41 -0.00% 1386182.68 1391208.21 1384720.78
Dec 17, 2022 1382786.81 6663.59 0.48% 1376123.22 1383563.71 1373391.90
Dec 16, 2022 1374706.04 -63824.38 -4.44% 1438530.42 1451594.57 1370049.48
Dec 15, 2022 1437740.28 -30900.04 -2.10% 1468640.32 1472435.22 1433000.18
Dec 14, 2022 1468691.87 4553.00 0.31% 1464138.87 1510233.59 1462282.13
Dec 13, 2022 1463753.74 -12894.89 -0.87% 1476648.63 1483393.26 1454483.73
Dec 10, 2022 1414136.99 1945.82 0.14% 1412191.17 1415090.95 1411756.45
Dec 9, 2022 1412418.29 -5873.64 -0.41% 1418291.93 1425141.59 1407208.18
Dec 8, 2022 1419898.44 34661.25 2.50% 1385237.19 1422731.98 1381509.20
Dec 7, 2022 1385470.47 -24244.80 -1.72% 1409715.27 1412925.76 1379664.96
Dec 6, 2022 1409497.64 19842.67 1.43% 1389654.97 1410291.41 1389654.97
Dec 5, 2022 1389128.79 -25107.64 -1.78% 1414236.43 1420285.52 1382804.05
Dec 4, 2022 1394856.83 3081.55 0.22% 1391775.28 1398314.51 1390870.53
Dec 3, 2022 1386093.64 -5821.03 -0.42% 1391914.67 1395762.30 1385881.62
Dec 2, 2022 1391350.16 13872.10 1.01% 1377478.06 1391375.24 1365408.33
Dec 1, 2022 1376493.43 -20083.02 -1.44% 1396576.45 1400930.97 1368447.45