BTC/INR
Bán 1357516.50
Chênh lệch Chênh lệch1538.94
Mua 1359055.44
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/INR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Nov 26, 2022 1357196.02 7385.71 0.55% 1349810.31 1362659.22 1349398.21
Nov 25, 2022 1349452.88 -4502.32 -0.33% 1353955.20 1354679.29 1332017.05
Nov 24, 2022 1353487.55 -591.94 -0.04% 1354079.49 1369073.94 1344897.13
Nov 23, 2022 1354469.37 31136.75 2.35% 1323332.62 1359376.66 1320166.27
Nov 22, 2022 1320383.99 32726.55 2.54% 1287657.44 1327668.49 1275796.99
Nov 21, 2022 1287421.31 -32052.23 -2.43% 1319473.54 1327563.20 1264926.99
Nov 20, 2022 1327675.93 -19800.66 -1.47% 1347476.59 1347537.93 1323036.55
Nov 19, 2022 1356141.67 -6041.02 -0.44% 1362182.69 1362260.72 1352636.79
Nov 18, 2022 1362291.09 2511.87 0.18% 1359779.22 1383235.61 1350099.31
Nov 17, 2022 1359386.11 1954.16 0.14% 1357431.95 1365749.46 1339466.40
Nov 16, 2022 1357776.44 -10264.91 -0.75% 1368041.35 1382413.39 1333951.07
Nov 15, 2022 1367340.39 24403.11 1.82% 1342937.28 1380240.56 1336974.19
Nov 14, 2022 1343959.61 51229.50 3.96% 1292730.11 1390249.36 1285351.73
Nov 13, 2022 1312632.13 -11751.30 -0.89% 1324383.43 1326374.44 1307737.02
Nov 12, 2022 1349972.11 -18328.35 -1.34% 1368300.46 1372182.39 1346234.26
Nov 11, 2022 1370547.92 -43853.35 -3.10% 1414401.27 1421178.98 1318411.31
Nov 10, 2022 1413783.87 121987.79 9.44% 1291796.08 1458400.53 1280808.71
Nov 9, 2022 1282099.90 -225685.99 -14.97% 1507785.89 1511673.73 1271167.30
Nov 8, 2022 1505382.12 -178652.85 -10.61% 1684034.97 1692444.62 1398550.71
Nov 7, 2022 1684511.24 -31535.13 -1.84% 1716046.37 1717814.94 1672138.89