BTC/MXN
Bán 489645.15
Chênh lệch Chênh lệch198.37
Mua 489843.52

Giá Bitcoin / Mexican Peso - biểu đồ BTC/MXN

BTC/MXN 489843.52
Bán 489645.15
Chênh lệch Chênh lệch198.37
Mua 489843.52
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/MXN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 30, 2023 488726.99 446.72 0.09% 488280.27 490802.33 485609.49
May 29, 2023 488278.48 -6286.32 -1.27% 494564.80 500896.87 483541.86
May 28, 2023 494564.94 8837.29 1.82% 485727.65 497221.09 485368.87
May 26, 2023 471504.67 -1285.20 -0.27% 472789.87 475971.36 467510.43
May 25, 2023 472786.18 4037.86 0.86% 468748.32 475001.32 461532.18
May 24, 2023 468748.32 -20367.49 -4.16% 489115.81 489229.74 464813.94
May 23, 2023 489115.94 8652.14 1.80% 480463.80 491820.30 479589.18
May 22, 2023 480461.22 5470.13 1.15% 474991.09 484986.31 471843.48
May 21, 2023 474988.13 -447.02 -0.09% 475435.15 476805.18 472709.25
May 19, 2023 477419.49 2283.57 0.48% 475135.92 480337.02 473060.52
May 18, 2023 475148.39 -7384.91 -1.53% 482533.30 486632.56 468277.39
May 17, 2023 482530.78 9633.79 2.04% 472896.99 483134.65 466061.51
May 16, 2023 472907.28 -1133.52 -0.24% 474040.80 476335.15 468938.85
May 15, 2023 474036.31 263.79 0.06% 473772.52 484941.16 470503.85
May 14, 2023 473775.45 723.39 0.15% 473052.06 473968.63 472286.25
May 12, 2023 465160.19 -9466.57 -1.99% 474626.76 476044.35 454529.34
May 11, 2023 474621.64 -10056.34 -2.07% 484677.98 485524.45 470304.76
May 10, 2023 484677.98 -6115.43 -1.25% 490793.41 499276.82 471926.71
May 9, 2023 490782.36 -1658.49 -0.34% 492440.85 495474.27 485856.24
May 8, 2023 492434.93 -13260.50 -2.62% 505695.43 509181.71 485817.21