BTC/MXN
Bán 324165.82
Chênh lệch Chênh lệch200.49
Mua 324366.31
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/MXN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 2, 2022 324039.30 -816.98 -0.25% 324856.28 326151.17 323045.40
Dec 1, 2022 324856.28 -5838.49 -1.77% 330694.77 331973.52 323062.25
Nov 30, 2022 330694.78 14647.49 4.63% 316047.29 331625.25 315896.52
Nov 29, 2022 316052.68 3036.51 0.97% 313016.17 318238.20 310903.67
Nov 28, 2022 313012.94 -4743.57 -1.49% 317756.51 318423.34 309008.71
Nov 27, 2022 317755.30 -2394.74 -0.75% 320150.04 320305.02 316978.98
Nov 25, 2022 317198.56 -4373.36 -1.36% 321571.92 321745.96 316771.78
Nov 24, 2022 321570.70 468.72 0.15% 321101.98 324630.24 318594.81
Nov 23, 2022 321103.19 6194.06 1.97% 314909.13 322842.82 313811.28
Nov 22, 2022 314908.30 6874.07 2.23% 308034.23 316556.23 305090.96
Nov 21, 2022 308032.62 -8031.78 -2.54% 316064.40 316640.81 302566.13
Nov 20, 2022 316069.26 529.81 0.17% 315539.45 317089.97 314848.24
Nov 18, 2022 323286.66 -525.85 -0.16% 323812.51 329209.26 321964.89
Nov 17, 2022 323814.94 1756.46 0.55% 322058.48 324953.13 317679.57
Nov 16, 2022 322058.38 -4536.66 -1.39% 326595.04 328756.99 316285.31
Nov 15, 2022 326595.52 5601.78 1.75% 320993.74 330511.37 319297.80
Nov 14, 2022 320993.73 2866.62 0.90% 318127.11 333371.13 308747.95
Nov 13, 2022 318124.67 464.38 0.15% 317660.29 320537.88 317394.06
Nov 11, 2022 326443.93 -12434.42 -3.67% 338878.35 340430.12 319297.24
Nov 10, 2022 338883.18 27948.05 8.99% 310935.13 350111.19 308248.78