BTC/MXN
Bán 317198.56
Chênh lệch Chênh lệch2225.75
Mua 319424.31
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/MXN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Nov 25, 2022 317198.56 -4373.36 -1.36% 321571.92 321745.96 316771.78
Nov 24, 2022 321570.70 468.72 0.15% 321101.98 324630.24 318594.81
Nov 23, 2022 321103.19 6194.06 1.97% 314909.13 322842.82 313811.28
Nov 22, 2022 314908.30 6874.07 2.23% 308034.23 316556.23 305090.96
Nov 21, 2022 308032.62 -8031.78 -2.54% 316064.40 316640.81 302566.13
Nov 20, 2022 316069.26 529.81 0.17% 315539.45 317089.97 314848.24
Nov 18, 2022 323286.66 -525.85 -0.16% 323812.51 329209.26 321964.89
Nov 17, 2022 323814.94 1756.46 0.55% 322058.48 324953.13 317679.57
Nov 16, 2022 322058.38 -4536.66 -1.39% 326595.04 328756.99 316285.31
Nov 15, 2022 326595.52 5601.78 1.75% 320993.74 330511.37 319297.80
Nov 14, 2022 320993.73 2866.62 0.90% 318127.11 333371.13 308747.95
Nov 13, 2022 318124.67 464.38 0.15% 317660.29 320537.88 317394.06
Nov 11, 2022 326443.93 -12434.42 -3.67% 338878.35 340430.12 319297.24
Nov 10, 2022 338883.18 27948.05 8.99% 310935.13 350111.19 308248.78
Nov 9, 2022 310930.24 -51285.53 -14.16% 362215.77 363059.13 305541.14
Nov 8, 2022 362228.33 -38420.87 -9.59% 400649.20 402149.43 336031.15
Nov 7, 2022 400647.99 -8365.93 -2.05% 409013.92 411878.01 396381.94
Nov 6, 2022 409013.92 -3770.37 -0.91% 412784.29 413577.05 408752.10
Nov 4, 2022 412556.89 15071.56 3.79% 397485.33 414294.07 396827.83
Nov 3, 2022 397484.10 702.02 0.18% 396782.08 400533.70 395831.05