BTC/NOK
Bán 166357.12
Chênh lệch Chênh lệch124.53
Mua 166481.65
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/NOK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 2, 2022 166357.12 1532.57 0.93% 164824.55 166811.59 164258.06
Dec 1, 2022 164824.66 -3797.65 -2.25% 168622.31 169064.42 164048.59
Nov 30, 2022 168622.32 4190.50 2.55% 164431.82 170393.51 164312.06
Nov 29, 2022 164431.92 2061.77 1.27% 162370.15 165096.70 161200.09
Nov 28, 2022 162370.14 20.52 0.01% 162349.62 163470.93 159752.97
Nov 27, 2022 162349.00 -1628.19 -0.99% 163977.19 164148.01 162039.70
Nov 25, 2022 162950.49 -1296.26 -0.79% 164246.75 164422.71 161802.18
Nov 24, 2022 164246.13 -505.55 -0.31% 164751.68 166463.69 163228.06
Nov 23, 2022 164752.31 1227.18 0.75% 163525.13 167545.36 162692.91
Nov 22, 2022 163524.71 1947.03 1.21% 161577.68 165009.03 159318.66
Nov 21, 2022 161576.73 -3407.68 -2.07% 164984.41 166306.33 158976.29
Nov 20, 2022 164986.95 260.01 0.16% 164726.94 165535.56 164379.88
Nov 18, 2022 169640.55 848.72 0.50% 168791.83 171468.07 168505.93
Nov 17, 2022 168793.10 2274.39 1.37% 166518.71 169512.45 164803.08
Nov 16, 2022 166518.66 -1900.00 -1.13% 168418.66 169982.13 163537.90
Nov 15, 2022 168418.91 1890.74 1.14% 166528.17 169969.92 165804.28
Nov 14, 2022 166525.32 4958.82 3.07% 161566.50 171170.98 157518.54
Nov 13, 2022 161565.26 -166.78 -0.10% 161732.04 163030.63 161084.29
Nov 11, 2022 166090.50 -11032.17 -6.23% 177122.67 178215.53 162734.02
Nov 10, 2022 177125.20 12485.41 7.58% 164639.79 182746.76 163260.13