BTC/NOK
Bán 300014.25
Chênh lệch Chênh lệch117.57
Mua 300131.82

Giá Bitcoin / Norwegian Krone - biểu đồ BTC/NOK

BTC/NOK 300131.82
Bán 300014.25
Chênh lệch Chênh lệch117.57
Mua 300131.82
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/NOK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 1, 2023 296287.08 -4799.78 -1.59% 301086.86 302424.73 294089.44
May 31, 2023 301105.36 -8594.82 -2.78% 309700.18 311809.46 299537.50
May 30, 2023 309700.04 1327.66 0.43% 308372.38 313919.30 306400.91
May 29, 2023 308373.63 -2588.48 -0.83% 310962.11 315265.68 305952.28
May 28, 2023 310943.30 6036.53 1.98% 304906.77 312476.07 304329.50
May 26, 2023 296440.57 3734.04 1.28% 292706.53 297766.69 290196.34
May 25, 2023 292706.00 4306.67 1.49% 288399.33 294027.55 283793.68
May 24, 2023 288399.20 -9851.29 -3.30% 298250.49 298251.99 285914.71
May 23, 2023 298250.49 5451.83 1.86% 292798.66 300167.97 292225.56
May 22, 2023 292791.62 2280.38 0.78% 290511.24 294710.66 288862.56
May 21, 2023 290509.17 423.50 0.15% 290085.67 291759.47 288477.04
May 19, 2023 291679.42 -1046.35 -0.36% 292725.77 294464.51 289884.84
May 18, 2023 292720.81 -2487.75 -0.84% 295208.56 298408.72 288677.57
May 17, 2023 295208.56 5427.11 1.87% 289781.45 295738.41 286414.86
May 16, 2023 289786.30 1895.29 0.66% 287891.01 290941.66 284500.50
May 15, 2023 287894.54 524.07 0.18% 287370.47 294141.02 285808.18
May 14, 2023 287375.67 1038.24 0.36% 286337.43 287491.36 285830.31
May 12, 2023 282462.45 -5678.03 -1.97% 288140.48 288755.24 276030.74
May 11, 2023 288130.36 -1840.97 -0.63% 289971.33 292046.33 285302.44
May 10, 2023 289969.67 -2013.37 -0.69% 291983.04 297192.74 282174.84