BTC/NZD
Bán 26556.36
Chênh lệch Chênh lệch11.90
Mua 26568.26
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/NZD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 2, 2022 26556.36 -90.16 -0.34% 26646.52 26796.71 26427.44
Dec 1, 2022 26646.52 -541.12 -1.99% 27187.64 27296.51 26468.08
Nov 30, 2022 27187.65 669.03 2.52% 26518.62 27470.22 26495.93
Nov 29, 2022 26520.92 220.53 0.84% 26300.39 26616.90 26096.87
Nov 28, 2022 26300.29 -120.79 -0.46% 26421.08 26479.02 25807.17
Nov 27, 2022 26420.98 -212.57 -0.80% 26633.55 26659.26 26366.29
Nov 25, 2022 26372.72 -135.48 -0.51% 26508.20 26559.40 26070.28
Nov 24, 2022 26508.10 -24.10 -0.09% 26532.20 26812.25 26241.87
Nov 23, 2022 26532.30 220.35 0.84% 26311.95 26937.06 26107.29
Nov 22, 2022 26311.88 466.08 1.80% 25845.80 26458.29 25448.55
Nov 21, 2022 25845.66 -522.55 -1.98% 26368.21 26559.35 25390.23
Nov 20, 2022 26368.62 -3.83 -0.01% 26372.45 26505.63 26288.68
Nov 18, 2022 27051.37 -174.62 -0.64% 27225.99 27649.68 26894.32
Nov 17, 2022 27226.19 138.88 0.51% 27087.31 27423.87 26779.64
Nov 16, 2022 27087.30 -286.64 -1.05% 27373.94 27627.99 26552.75
Nov 15, 2022 27373.99 136.08 0.50% 27237.91 27753.20 27048.42
Nov 14, 2022 27237.90 522.04 1.95% 26715.86 28134.75 25977.99
Nov 13, 2022 26715.66 -28.62 -0.11% 26744.28 27017.12 26625.48
Nov 11, 2022 27361.14 -1795.88 -6.16% 29157.02 29354.16 26973.05
Nov 10, 2022 29157.43 2168.91 8.04% 26988.52 30034.20 26762.27