BTC/NZD
Bán 45090.45
Chênh lệch Chênh lệch4.00
Mua 45094.45

Giá Bitcoin / New Zealand Dollar - biểu đồ BTC/NZD

BTC/NZD 45094.45
Bán 45090.45
Chênh lệch Chênh lệch4.00
Mua 45094.45
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/NZD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 31, 2023 46038.36 222.69 0.49% 45815.67 46213.05 45789.86
May 30, 2023 45815.29 -86.98 -0.19% 45902.27 46349.83 45577.79
May 29, 2023 45902.27 -462.95 -1.00% 46365.22 46962.87 45484.94
May 28, 2023 46363.31 825.63 1.81% 45537.68 46665.87 45521.57
May 26, 2023 44226.50 489.54 1.12% 43736.96 44481.75 43352.88
May 25, 2023 43736.82 613.04 1.42% 43123.78 43942.57 42495.64
May 24, 2023 43123.92 -435.27 -1.00% 43559.19 44007.90 42687.24
May 23, 2023 43558.49 838.09 1.96% 42720.40 43872.62 42582.82
May 22, 2023 42720.14 146.13 0.34% 42574.01 43075.45 42278.34
May 21, 2023 42573.74 -173.40 -0.41% 42747.14 42747.82 42524.17
May 19, 2023 42751.99 -257.16 -0.60% 43009.15 43132.78 42435.41
May 18, 2023 43009.22 -876.04 -2.00% 43885.26 44083.20 42498.51
May 17, 2023 43884.33 536.23 1.24% 43348.10 43932.37 42424.45
May 16, 2023 43349.17 -167.89 -0.39% 43517.06 43690.13 42965.65
May 15, 2023 43517.86 58.80 0.14% 43459.06 44354.40 43187.90
May 14, 2023 43459.33 -9.13 -0.02% 43468.46 43522.00 43379.37
May 12, 2023 42712.63 -170.08 -0.40% 42882.71 43047.38 41721.78
May 11, 2023 42882.71 -469.41 -1.08% 43352.12 43490.92 42435.60
May 10, 2023 43352.12 -257.76 -0.59% 43609.88 44526.37 42221.59
May 9, 2023 43609.19 -86.43 -0.20% 43695.62 44010.50 43306.57