BTC/PHP
Bán 932485.64
Chênh lệch Chênh lệch761.01
Mua 933246.65
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/PHP lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Nov 29, 2022 928114.36 14964.20 1.64% 913150.16 928146.11 913098.52
Nov 28, 2022 918286.93 -147.11 -0.02% 918434.04 925766.11 906923.31
Nov 27, 2022 931327.70 -7611.22 -0.81% 938938.92 940592.06 930079.48
Nov 26, 2022 942126.58 5348.14 0.57% 936778.44 945695.67 936492.43
Nov 25, 2022 936530.37 -2294.63 -0.24% 938825.00 940157.54 926668.88
Nov 24, 2022 938500.74 -2339.26 -0.25% 940840.00 953178.22 932368.67
Nov 23, 2022 941110.89 12345.61 1.33% 928765.28 949111.29 923702.99
Nov 22, 2022 926695.81 22802.81 2.52% 903893.00 932861.16 894953.91
Nov 21, 2022 903727.25 -19863.93 -2.15% 923591.18 932341.40 889009.89
Nov 20, 2022 931619.64 -13893.95 -1.47% 945513.59 945556.65 928364.23
Nov 19, 2022 951427.67 -4238.19 -0.44% 955665.86 955720.60 948968.75
Nov 18, 2022 955741.91 -2492.46 -0.26% 958234.37 974085.68 946030.60
Nov 17, 2022 957957.77 2191.77 0.23% 955766.00 961055.70 943302.39
Nov 16, 2022 956842.45 -9516.80 -0.98% 966359.25 974653.13 940364.85
Nov 15, 2022 965864.11 16776.59 1.77% 949087.52 977000.59 944542.99
Nov 14, 2022 949810.02 35578.02 3.89% 914232.00 979414.48 907679.95
Nov 13, 2022 933295.35 -8355.30 -0.89% 941650.65 943066.28 929814.88
Nov 12, 2022 959341.24 -13024.81 -1.34% 972366.05 975124.70 956684.98
Nov 11, 2022 973963.19 -30659.91 -3.05% 1004623.10 1008379.63 934885.67
Nov 10, 2022 1004184.57 82528.13 8.95% 921656.44 1036496.43 913817.29