BTC/PHP
Bán 928180.55
Chênh lệch Chênh lệch1229.54
Mua 929410.09

Giá Bitcoin / Philippine Peso - biểu đồ BTC/PHP

BTC/PHP 929410.09
Bán 928180.55
Chênh lệch Chênh lệch1229.54
Mua 929410.09
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/PHP lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 22, 2022 928180.55 1611.80 0.17% 926568.75 930909.37 912577.93
Dec 21, 2022 925763.09 -8273.01 -0.89% 934036.10 934835.66 922607.32
Dec 20, 2022 934267.16 23498.27 2.58% 910768.89 941071.76 909084.19
Dec 19, 2022 910230.49 -16432.21 -1.77% 926662.70 929225.55 907494.40
Dec 18, 2022 930523.73 -11.69 -0.00% 930535.42 933909.02 929554.05
Dec 17, 2022 928255.79 4473.22 0.48% 923782.57 928777.32 921949.05
Dec 16, 2022 922831.23 -46630.92 -4.81% 969462.15 973336.69 919705.30
Dec 15, 2022 968756.11 -23111.22 -2.33% 991867.33 994430.27 965562.20
Dec 14, 2022 991902.14 109.14 0.01% 991793.00 1020539.52 985971.27
Dec 13, 2022 991532.12 -4719.63 -0.47% 996251.75 1001667.23 983700.29
Dec 10, 2022 949793.50 1306.90 0.14% 948486.60 950434.22 948194.63
Dec 9, 2022 948639.15 -4243.42 -0.45% 952882.57 958607.27 946084.77
Dec 8, 2022 953959.01 18952.55 2.03% 935006.46 957064.39 930003.54
Dec 7, 2022 935163.91 -19911.27 -2.08% 955075.18 957253.77 927922.18
Dec 6, 2022 954931.23 5472.25 0.58% 949458.98 958166.63 945429.62
Dec 5, 2022 949099.47 -19716.20 -2.04% 968815.67 972345.97 944778.20
Dec 4, 2022 955205.36 2623.14 0.28% 952582.22 957573.20 951962.98
Dec 3, 2022 948352.97 -3982.70 -0.42% 952335.67 954968.18 948207.91
Dec 2, 2022 951944.68 -2412.86 -0.25% 954357.54 957937.83 936390.90
Dec 1, 2022 953674.54 -15667.17 -1.62% 969341.71 973569.45 948567.56