BTC/PKR
Bán 3828424.83
Chênh lệch Chênh lệch95586.35
Mua 3924011.18
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/PKR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 8, 2022 3731710.87 -5155.90 -0.14% 3736866.77 3744198.39 3726806.60
Dec 7, 2022 3737495.47 -52657.25 -1.39% 3790152.72 3798793.54 3707460.67
Dec 6, 2022 3789579.10 30647.09 0.82% 3758932.01 3791718.35 3751620.79
Dec 5, 2022 3757508.69 -83009.01 -2.16% 3840517.70 3848995.23 3740398.37
Dec 4, 2022 3789286.06 8368.17 0.22% 3780917.89 3798650.43 3778451.08
Dec 3, 2022 3765479.87 -15813.36 -0.42% 3781293.23 3791727.83 3764893.19
Dec 2, 2022 3779759.82 16026.35 0.43% 3763733.47 3779827.77 3716307.03
Dec 1, 2022 3761040.18 -49967.23 -1.31% 3811007.41 3824468.73 3733773.63
Nov 30, 2022 3814055.85 169630.20 4.65% 3644425.65 3821479.54 3643563.89
Nov 29, 2022 3644336.57 69406.17 1.94% 3574930.40 3664409.53 3574728.61
Nov 28, 2022 3595041.76 3005.08 0.08% 3592036.68 3619838.15 3546164.85
Nov 27, 2022 3641821.69 -29760.82 -0.81% 3671582.51 3678053.47 3636933.35
Nov 26, 2022 3685346.73 20917.00 0.57% 3664429.73 3699310.30 3663312.80
Nov 25, 2022 3663460.44 -9687.09 -0.26% 3673147.53 3677637.78 3618553.83
Nov 24, 2022 3671878.34 -357.62 -0.01% 3672235.96 3712540.19 3646919.27
Nov 23, 2022 3673299.21 90076.08 2.51% 3583223.13 3680022.21 3574644.99
Nov 22, 2022 3575234.46 84077.79 2.41% 3491156.67 3598398.53 3452775.66
Nov 21, 2022 3490538.43 -71646.34 -2.01% 3562184.77 3597919.61 3429495.26
Nov 20, 2022 3595205.10 -53621.00 -1.47% 3648826.10 3648992.34 3582628.80
Nov 19, 2022 3672292.02 -16357.10 -0.44% 3688649.12 3688859.71 3662799.52