BTC/PKR
Bán 3749514.77
Chênh lệch Chênh lệch111294.33
Mua 3860809.10

Giá Bitcoin / Pakistani Rupee - biểu đồ BTC/PKR

BTC/PKR 3860809.10
Bán 3749514.77
Chênh lệch Chênh lệch111294.33
Mua 3860809.10
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/PKR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 22, 2022 3749514.77 -1650.56 -0.04% 3751165.33 3760543.34 3694514.80
Dec 21, 2022 3747900.79 -18384.19 -0.49% 3766284.98 3769456.75 3734442.16
Dec 20, 2022 3767164.92 117488.66 3.22% 3649676.26 3795633.16 3642927.55
Dec 19, 2022 3647519.37 -69714.12 -1.88% 3717233.49 3731023.67 3636556.04
Dec 18, 2022 3720781.80 -105.03 -0.00% 3720886.83 3734318.20 3716903.06
Dec 17, 2022 3711720.13 17893.05 0.48% 3693827.08 3713805.31 3686494.85
Dec 16, 2022 3690021.30 -169272.69 -4.39% 3859293.99 3894281.26 3677525.83
Dec 15, 2022 3857207.94 -100524.06 -2.54% 3957732.00 3967960.73 3844462.94
Dec 14, 2022 3957872.39 7523.52 0.19% 3950348.87 4072143.03 3934208.12
Dec 13, 2022 3949315.09 -18723.10 -0.47% 3968038.19 3989683.86 3918091.10
Dec 10, 2022 3809559.42 5250.21 0.14% 3804309.21 3812120.34 3803138.91
Dec 9, 2022 3804923.57 -21859.67 -0.57% 3826783.24 3842122.00 3793608.74
Dec 8, 2022 3831117.85 94251.08 2.52% 3736866.77 3838722.48 3726060.91
Dec 7, 2022 3737495.47 -52657.25 -1.39% 3790152.72 3798793.54 3707460.67
Dec 6, 2022 3789579.10 30647.09 0.82% 3758932.01 3791718.35 3751620.79
Dec 5, 2022 3757508.69 -83009.01 -2.16% 3840517.70 3848995.23 3740398.37
Dec 4, 2022 3789286.06 8368.17 0.22% 3780917.89 3798650.43 3778451.08
Dec 3, 2022 3765479.87 -15813.36 -0.42% 3781293.23 3791727.83 3764893.19
Dec 2, 2022 3779759.82 16026.35 0.43% 3763733.47 3779827.77 3716307.03
Dec 1, 2022 3761040.18 -49967.23 -1.31% 3811007.41 3824468.73 3733773.63