BTC/RON
Bán 111501.95
Chênh lệch Chênh lệch70.80
Mua 111572.75

Giá Bitcoin / Romanian Leu - biểu đồ BTC/RON

BTC/RON 111572.75
Bán 111501.95
Chênh lệch Chênh lệch70.80
Mua 111572.75
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/RON lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 1, 2022 111501.95 1769.87 1.61% 109732.08 112806.80 109732.07
Jul 31, 2022 105458.25 -9241.83 -8.06% 114700.08 114700.08 105339.35
Jul 29, 2022 115421.66 15.11 0.01% 115406.55 117517.43 113656.59
Jul 28, 2022 115407.76 5174.22 4.69% 110233.54 117013.55 109100.27
Jul 27, 2022 110233.54 6780.15 6.55% 103453.39 111602.76 102262.56
Jul 26, 2022 103453.39 693.05 0.67% 102760.34 103613.25 100522.07
Jul 25, 2022 102768.18 -6360.77 -5.83% 109128.95 109526.04 102511.14
Jul 24, 2022 109115.36 -583.04 -0.53% 109698.40 110970.61 108752.81
Jul 22, 2022 109142.74 -2599.63 -2.33% 111742.37 114740.25 108666.84
Jul 21, 2022 111742.37 -841.76 -0.75% 112584.13 113438.63 108336.43
Jul 20, 2022 112584.13 -328.88 -0.29% 112913.01 117430.60 110578.45
Jul 19, 2022 112913.59 3741.31 3.43% 109172.28 114739.31 104520.53
Jul 18, 2022 109165.59 7530.78 7.41% 101634.81 110504.84 101514.18
Jul 17, 2022 101636.03 -1053.20 -1.03% 102689.23 103080.28 101507.61
Jul 15, 2022 102557.25 1214.37 1.20% 101342.88 103692.91 100426.90
Jul 14, 2022 101343.60 1844.61 1.85% 99498.99 102830.39 96941.09
Jul 13, 2022 99501.77 4394.30 4.62% 95107.47 99698.67 93288.29
Jul 12, 2022 95107.48 -2922.06 -2.98% 98029.54 98793.50 94729.87
Jul 11, 2022 98030.52 -3064.36 -3.03% 101094.88 101680.70 97737.09
Jul 10, 2022 101094.27 -1105.28 -1.08% 102199.55 102650.70 100331.95