BTC/RUB
Bán 1317736.0
Chênh lệch Chênh lệch4249.5
Mua 1321985.5
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/RUB lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jul 22, 2022 1317736.0 2522.0 0.19% 1315214.0 1385474.5 1309730.0
Jul 21, 2022 1293431.0 31562.0 2.50% 1261869.0 1349108.0 1257134.0
Jul 20, 2022 1291949.5 -8683.5 -0.67% 1300633.0 1333920.0 1273710.0
Jul 19, 2022 1299189.0 78952.0 6.47% 1220237.0 1301839.5 1198591.5
Jul 18, 2022 1231447.0 -33382.5 -2.64% 1264829.5 1282767.0 1228724.5
Jul 15, 2022 1189437.5 -24570.5 -2.02% 1214008.0 1219458.0 1178671.5
Jul 14, 2022 1207768.0 46710.5 4.02% 1161057.5 1208957.5 1141847.5
Jul 13, 2022 1156072.0 14489.5 1.27% 1141582.5 1173404.5 1096273.5
Jul 12, 2022 1166675.0 -1484.5 -0.13% 1168159.5 1181000.0 1131844.0
Jul 11, 2022 1212117.5 -36229.5 -2.90% 1248347.0 1270466.5 1194976.0
Jul 8, 2022 1320069.5 -21715.5 -1.62% 1341785.0 1350297.0 1294777.5
Jul 7, 2022 1297636.5 6949.0 0.54% 1290687.5 1315502.0 1256845.0
Jul 6, 2022 1282426.5 -4633.0 -0.36% 1287059.5 1295785.0 1232811.5
Jul 5, 2022 1202693.5 79449.5 7.07% 1123244.0 1211409.0 1119163.0
Jul 4, 2022 1096437.5 40784.5 3.86% 1055653.0 1115500.5 1040865.0
Jul 1, 2022 1061250.0 35881.0 3.50% 1025369.0 1087441.0 1022890.0
Jun 30, 2022 987140.0 -17790.0 -1.77% 1004930.0 1035439.0 965450.0
Jun 29, 2022 1069139.5 53409.0 5.26% 1015730.5 1070962.5 1001315.0
Jun 28, 2022 1066482.5 -46693.5 -4.19% 1113176.0 1124079.5 1062251.0
Jun 27, 2022 1104028.0 -40562.5 -3.54% 1144590.5 1147502.5 1092742.0