BTC/SEK
Bán 279519.04
Chênh lệch Chênh lệch86.70
Mua 279605.74

Giá Bitcoin / Swedish Krona - biểu đồ BTC/SEK

BTC/SEK 279605.74
Bán 279519.04
Chênh lệch Chênh lệch86.70
Mua 279605.74
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/SEK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 6, 2023 279142.50 -47.60 -0.02% 279190.10 279523.27 277731.19
Jun 5, 2023 279182.87 -14146.29 -4.82% 293329.16 293543.81 275763.23
Jun 4, 2023 293330.33 -791.30 -0.27% 294121.63 296597.11 292631.85
Jun 2, 2023 293426.44 3559.07 1.23% 289867.37 294745.07 286676.81
Jun 1, 2023 289868.71 -5169.61 -1.75% 295038.32 296384.63 288365.11
May 31, 2023 295037.77 -5888.01 -1.96% 300925.78 302627.19 292576.31
May 30, 2023 300925.65 472.17 0.16% 300453.48 303881.18 298652.20
May 29, 2023 300454.87 -2807.19 -0.93% 303262.06 307551.82 298048.76
May 28, 2023 303205.20 5941.72 2.00% 297263.48 304825.50 296849.48
May 26, 2023 289110.68 2604.04 0.91% 286506.64 290860.01 282962.52
May 25, 2023 286507.04 4455.18 1.58% 282051.86 288296.26 277553.46
May 24, 2023 282052.13 -7014.04 -2.43% 289066.17 289147.80 279522.23
May 23, 2023 289078.69 5403.91 1.90% 283674.78 290925.92 282864.60
May 22, 2023 283672.75 2701.45 0.96% 280971.30 285042.59 279064.75
May 21, 2023 280962.74 -675.37 -0.24% 281638.11 281719.51 280272.04
May 19, 2023 282402.27 -866.43 -0.31% 283268.70 285538.72 280691.86
May 18, 2023 283266.68 -3048.76 -1.06% 286315.44 288907.77 279473.26
May 17, 2023 286315.44 4903.45 1.74% 281411.99 286836.40 277490.60
May 16, 2023 281419.07 332.94 0.12% 281086.13 282418.41 277856.17
May 15, 2023 281088.49 1472.73 0.53% 279615.76 286142.25 277951.85