BTC/SEK
Bán 177448.77
Chênh lệch Chênh lệch101.56
Mua 177550.33
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/SEK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 8, 2022 174934.68 39.29 0.02% 174895.39 175678.23 174823.48
Dec 7, 2022 174895.39 -3032.52 -1.70% 177927.91 178521.66 173917.57
Dec 6, 2022 177926.97 1430.55 0.81% 176496.42 178013.53 175361.80
Dec 5, 2022 176485.64 -39.05 -0.02% 176524.69 179329.45 175788.37
Dec 4, 2022 176523.97 508.31 0.29% 176015.66 177203.26 176015.66
Dec 2, 2022 175646.86 901.76 0.52% 174745.10 176893.70 174045.72
Dec 1, 2022 174735.85 -5063.58 -2.82% 179799.43 180274.30 173506.82
Nov 30, 2022 179791.88 5725.06 3.29% 174066.82 180292.20 173825.78
Nov 29, 2022 174059.59 3097.62 1.81% 170961.97 174590.15 169743.03
Nov 28, 2022 170951.92 -754.18 -0.44% 171706.10 172105.69 167935.14
Nov 27, 2022 171705.45 -1462.25 -0.84% 173167.70 173241.57 171417.61
Nov 25, 2022 171795.84 -680.44 -0.39% 172476.28 172847.99 169924.75
Nov 24, 2022 172468.40 -612.41 -0.35% 173080.81 175040.91 171079.82
Nov 23, 2022 173081.46 914.98 0.53% 172166.48 176111.47 171111.19
Nov 22, 2022 172166.03 3469.34 2.06% 168696.69 173596.25 166849.65
Nov 21, 2022 168695.81 -4065.55 -2.35% 172761.36 174042.77 165845.78
Nov 20, 2022 172764.01 285.59 0.17% 172478.42 173337.89 172161.55
Nov 18, 2022 176896.11 -1.04 -0.00% 176897.15 179851.15 175739.94
Nov 17, 2022 176898.47 2254.19 1.29% 174644.28 177670.24 172652.73
Nov 16, 2022 174644.23 -1884.71 -1.07% 176528.94 177987.94 171473.27