BTC/SGD
Bán 22897.91
Chênh lệch Chênh lệch8.77
Mua 22906.68
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/SGD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 2, 2022 22888.59 -84.26 -0.37% 22972.85 23077.90 22838.93
Dec 1, 2022 22972.34 -360.49 -1.54% 23332.83 23408.87 22820.64
Nov 30, 2022 23332.84 733.28 3.24% 22599.56 23437.42 22592.26
Nov 29, 2022 22599.40 244.69 1.09% 22354.71 22689.04 22198.78
Nov 28, 2022 22354.63 -289.13 -1.28% 22643.76 22694.60 22045.84
Nov 27, 2022 22643.68 -200.95 -0.88% 22844.63 22852.60 22611.05
Nov 25, 2022 22695.40 -126.40 -0.55% 22821.80 22835.14 22422.61
Nov 24, 2022 22821.46 -17.44 -0.08% 22838.90 23078.00 22634.34
Nov 23, 2022 22838.98 525.86 2.36% 22313.12 23018.09 22251.80
Nov 22, 2022 22313.06 536.78 2.46% 21776.28 22425.26 21545.60
Nov 21, 2022 21776.16 -578.68 -2.59% 22354.84 22439.70 21389.57
Nov 20, 2022 22355.19 56.26 0.25% 22298.93 22424.71 22239.88
Nov 18, 2022 22885.93 -53.27 -0.23% 22939.20 23313.14 22736.06
Nov 17, 2022 22939.37 118.71 0.52% 22820.66 23001.47 22539.72
Nov 16, 2022 22820.66 -309.83 -1.34% 23130.49 23303.46 22431.16
Nov 15, 2022 23129.98 357.76 1.57% 22772.22 23367.31 22661.18
Nov 14, 2022 22772.22 366.76 1.64% 22405.46 23533.96 21705.70
Nov 13, 2022 22405.29 34.33 0.15% 22370.96 22564.91 22346.42
Nov 11, 2022 22958.01 -1315.46 -5.42% 24273.47 24389.88 22528.63
Nov 10, 2022 24273.47 2008.11 9.02% 22265.36 25035.31 22074.44