BTC/SGD
Bán 36676.67
Chênh lệch Chênh lệch36.79
Mua 36713.46

Giá Bitcoin / Singapore Dollar - biểu đồ BTC/SGD

BTC/SGD 36713.46
Bán 36676.67
Chênh lệch Chênh lệch36.79
Mua 36713.46
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/SGD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 2, 2023 36676.67 544.42 1.51% 36132.25 36828.74 35753.48
Jun 1, 2023 36132.12 -645.98 -1.76% 36778.10 36948.68 35935.48
May 31, 2023 36777.69 -637.98 -1.71% 37415.67 37607.84 36404.36
May 30, 2023 37415.67 -149.49 -0.40% 37565.16 37887.38 37251.61
May 29, 2023 37565.16 -419.73 -1.10% 37984.89 38479.65 37281.12
May 28, 2023 37984.89 737.18 1.98% 37247.71 38180.38 37225.68
May 26, 2023 36148.00 279.38 0.78% 35868.62 36411.16 35614.57
May 25, 2023 35868.51 354.29 1.00% 35514.22 36046.91 34973.81
May 24, 2023 35514.11 -1152.20 -3.14% 36666.31 36667.36 35189.44
May 23, 2023 36667.21 518.40 1.43% 36148.81 36940.16 36083.99
May 22, 2023 36148.43 182.31 0.51% 35966.12 36421.42 35680.20
May 21, 2023 35965.90 -99.82 -0.28% 36065.72 36065.72 35890.59
May 19, 2023 36075.97 -75.30 -0.21% 36151.27 36490.94 35878.86
May 18, 2023 36151.04 -644.33 -1.75% 36795.37 36937.72 35572.06
May 17, 2023 36794.90 561.04 1.55% 36233.86 36857.63 35655.16
May 16, 2023 36234.62 -72.96 -0.20% 36307.58 36468.85 35867.14
May 15, 2023 36308.25 266.14 0.74% 36042.11 36953.47 35809.29
May 14, 2023 36042.33 40.99 0.11% 36001.34 36055.50 35932.79
May 12, 2023 35359.73 -573.66 -1.60% 35933.39 36047.54 34563.21
May 11, 2023 35933.39 -650.40 -1.78% 36583.79 36658.39 35595.47