BTC/THB
Bán 248210.28
Chênh lệch Chênh lệch117.27
Mua 248327.55

Giá Bitcoin / Baht - biểu đồ BTC/THB

BTC/THB 248327.55
Bán 248210.28
Chênh lệch Chênh lệch117.27
Mua 248327.55
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/THB lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 10, 2020 248210.28 -1231.22 -0.49% 249441.50 250011.16 246874.99
Mar 9, 2020 249441.66 -2772.88 -1.10% 252214.54 256764.23 240358.99
Mar 8, 2020 252214.54 -8043.65 -3.09% 260258.19 261269.16 251159.56
Mar 6, 2020 286915.54 621.61 0.22% 286293.93 288588.62 282484.05
Mar 5, 2020 286266.73 11845.33 4.32% 274421.40 289745.07 274421.09
Mar 4, 2020 274360.08 -763.89 -0.28% 275123.97 277650.62 271547.83
Mar 3, 2020 275123.10 -5242.36 -1.87% 280365.46 280935.56 271756.19
Mar 2, 2020 280341.72 11888.57 4.43% 268453.15 282215.63 267340.40
Mar 1, 2020 268536.13 133.97 0.05% 268402.16 270661.35 267807.87
Feb 28, 2020 273722.84 -5081.90 -1.82% 278804.74 281395.56 266073.52
Feb 27, 2020 278794.19 -932.54 -0.33% 279726.73 283523.72 271296.24
Feb 26, 2020 279681.09 -15637.73 -5.30% 295318.82 297355.58 274164.60
Feb 25, 2020 295329.40 -10361.96 -3.39% 305691.36 307125.15 293782.79
Feb 24, 2020 305701.01 -10347.55 -3.27% 316048.56 317568.00 300218.39
Feb 23, 2020 316053.85 4102.37 1.32% 311951.48 316843.64 311595.40
Feb 21, 2020 304027.53 1695.76 0.56% 302331.77 308848.42 301245.20
Feb 20, 2020 302341.37 2598.57 0.87% 299742.80 304477.67 295540.79
Feb 19, 2020 299762.00 -17827.69 -5.61% 317589.69 319851.11 291222.11
Feb 18, 2020 317559.14 14996.85 4.96% 302562.29 320584.52 300316.70
Feb 17, 2020 302533.67 -6570.79 -2.13% 309104.46 310258.43 295292.59