BTC/TRY
Bán 316940.70
Chênh lệch Chênh lệch1544.42
Mua 318485.12
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/TRY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 5, 2022 320535.00 2266.18 0.71% 318268.82 322468.56 317664.52
Dec 4, 2022 318267.52 514.70 0.16% 317752.82 319485.86 317006.09
Dec 2, 2022 316355.30 791.22 0.25% 315564.08 318590.41 313068.95
Dec 1, 2022 315564.07 -3537.45 -1.11% 319101.52 321399.95 314157.28
Nov 30, 2022 319101.53 13433.36 4.39% 305668.17 320233.50 305097.80
Nov 29, 2022 305666.58 4856.08 1.61% 300810.50 307933.54 298577.19
Nov 28, 2022 300806.05 -4285.17 -1.40% 305091.22 306036.36 298173.65
Nov 27, 2022 305090.06 -2837.71 -0.92% 307927.77 308601.25 304701.46
Nov 25, 2022 306570.31 -1764.69 -0.57% 308335.00 308858.27 303963.40
Nov 24, 2022 308335.00 292.34 0.09% 308042.66 311961.38 306253.35
Nov 23, 2022 308043.82 7318.20 2.43% 300725.62 309700.46 299790.46
Nov 22, 2022 300724.84 8539.48 2.92% 292185.36 302558.28 290545.58
Nov 21, 2022 292183.64 -9882.01 -3.27% 302065.65 302552.79 288058.71
Nov 20, 2022 302075.48 379.79 0.13% 301695.69 303767.29 300817.02
Nov 18, 2022 308999.08 -462.18 -0.15% 309461.26 314844.85 308001.36
Nov 17, 2022 309463.58 114.61 0.04% 309348.97 311064.54 305380.19
Nov 16, 2022 309348.87 -4000.71 -1.28% 313349.58 315697.83 304912.39
Nov 15, 2022 313349.58 6086.10 1.98% 307263.48 317390.14 305949.45
Nov 14, 2022 307270.69 6040.87 2.01% 301229.82 318250.10 292533.52
Nov 13, 2022 301227.51 -93.09 -0.03% 301320.60 303904.14 300542.76