BTC/TRY
Bán 621544.67
Chênh lệch Chênh lệch4649.82
Mua 626194.49

Giá Bitcoin / Turkish Lira - biểu đồ BTC/TRY

BTC/TRY 626194.49
Bán 621544.67
Chênh lệch Chênh lệch4649.82
Mua 626194.49
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/TRY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 8, 2023 615213.95 2353.91 0.38% 612860.04 616660.08 611212.80
Jun 7, 2023 612858.99 16859.46 2.83% 595999.53 623856.34 591393.92
Jun 6, 2023 596125.54 49603.50 9.08% 546522.04 596821.16 544645.92
Jun 5, 2023 546509.29 -23458.50 -4.12% 569967.79 570311.05 539947.78
Jun 4, 2023 570009.96 -693.91 -0.12% 570703.87 575763.61 568706.29
Jun 2, 2023 566584.27 7425.25 1.33% 559159.02 573759.93 552264.87
Jun 1, 2023 559155.55 -4736.61 -0.84% 563892.16 566840.82 553635.70
May 31, 2023 563892.70 -5669.39 -1.00% 569562.09 579800.00 555811.70
May 30, 2023 569562.37 11659.83 2.09% 557902.54 572634.92 555297.44
May 29, 2023 557901.71 -1185.78 -0.21% 559087.49 563996.88 551617.96
May 28, 2023 559087.49 8880.23 1.61% 550207.26 562248.48 548453.33
May 26, 2023 530787.37 2482.25 0.47% 528305.12 538009.80 522916.68
May 25, 2023 527117.15 4025.05 0.77% 523092.10 530352.16 514816.73
May 24, 2023 523090.45 -16055.62 -2.98% 539146.07 539871.20 518858.72
May 23, 2023 539159.28 7299.15 1.37% 531860.13 552466.96 530950.15
May 22, 2023 531856.83 2698.75 0.51% 529158.08 536712.20 525522.20
May 21, 2023 529154.79 80.51 0.02% 529074.28 530320.05 526603.56
May 19, 2023 530204.79 -237.26 -0.04% 530442.05 537942.87 528670.23
May 18, 2023 530438.76 -10396.31 -1.92% 540835.07 543444.68 522224.29
May 17, 2023 540836.03 8187.60 1.54% 532648.43 542652.82 524738.07