BTC/USDT
Bán 26917.30
Chênh lệch Chênh lệch1.80
Mua 26919.10

Giá BTC/USDT - biểu đồ BTC/USDT

BTC/USDT 26919.10
BTC/BYN 79148.65 BTC/RON 111572.75 BTC/RUB 1321985.5 BTC/CRC - BTC/CZK 596115.70 BTC/SGD 36392.07 BTC/SEK 293069.98 BTC/CAD 36483.52 BTC/CHF 24486.26 BTC/AUD 41272.97 BTC/BGN - BTC/GBP 21620.74 BTC/TRY 560182.48 BTC/DKK 187359.73 BTC/THB 248327.55 BTC/EUR 25174.55 BTC/USD 26937.10 BTC/ZAR 531417.37 BTC/HUF 9325320.12 BTC/ILS 78446.72 BTC/NZD 44721.10 BTC/NOK 300793.38 BTC/MXN 474330.37 BTC/ETH 15.0466 BTC/INR 1396386.10 BTC/IDR 262169346.32 BTC/PKR 3860809.10 BTC/PHP 929410.09 BNB/BTC 0.011351 BCH/BTC 0.00421 BAL/BTC 0.000196 BTG/BTC 0.0005033 BTS/BTC 0.00000037 CRV/BTC 0.00003031 CAKE/BTC 0.0000614 CRO/BTC 0.0000022723 QTUM/BTC 0.00009622 QNT/BTC 0.0044023 ADA/BTC 0.00001357 STEEM/BTC 0.00000671 TRX/BTC 0.00000282 ETH/BTC 0.06925 ETC/BTC 0.0006657 EOS/BTC 0.00003306 SHIB/BTC 0.000000000318 STORJ/BTC 0.00001097 XRP/BTC 0.00001880 XEM/BTC 0.00000123 NEO/BTC 0.000381 LTC/BTC 0.00345 MKR/BTC 0.02373 DOGE/BTC 0.00000267 HOT/BTC 0.00000006 ENJ/BTC 0.00001223 REN/BTC 0.00000275 GRT/BTC 0.00000498 CHZ/BTC 0.00000372 1INCH/BTC 0.00001408 SRM/BTC 0.00000275 LRC/BTC 0.00001020 renBTC/BTC 1.0101 JASMY/BTC 0.00000017 RSR/BTC 0.00000052 INJ/BTC 0.00026826 QNT/BTC 0.0044046 CVC/BTC 0.00000314 COTI/BTC 0.00000263 XCN/BTC 0.0000000659 FTM/BTC 0.0000117410 SAND/BTC 0.0000207707 MATIC/BTC 0.0000333204 TWT/BTC 0.0000397292 AVAX/BTC 0.0005275 CRO/BTC 0.0000022711 RVN/BTC 0.0000007754 USDP/BTC 0.0000363158 TWT/BTC 0.0000397491 XCN/BTC 0.0000000658 USDP/BTC 0.0000362981 USDT/USD 1.0000 COTI/USDT 0.07023 TWT/USDT 1.06994 BCH/USDT 113.10 BAL/USDT 5.2650 BAND/USDT 1.4080 DAI/USDT 0.9999 CRV/USDT 0.8150 SNX/USDT 2.351 WBTC/USDT 27034.45 OCEAN/USDT 0.3950 PSG/USDT 5.27000 GRT/USDT 0.1335 ETH/USDT 1864.16 UMA/USDT 1.9290 LINK/USDT 6.41202 KNC/USDT 0.6060 XRP/USDT 0.50595 UNI/USDT 5.04101 LTC/USDT 92.84 COMP/USDT 35.71 DOGE/USDT 0.06865 MKR/USDT 638.00 LRC/USDT 0.27415 HOT/USDT 0.00160 ENJ/USDT 0.32835 REN/USDT 0.0654 CHZ/USDT 0.09940 1INCH/USDT 0.38 QNT/USDT 118.56 SRM/USDT 0.0741 renBTC/USDT 20360.60 QNT/USDT 118.50 TWT/USDT 1.06940 CRO/USDT 0.06205 APE/USDT 3.1402 RVN/USDT 0.02079 CRO/USDT 0.06201 CAKE/USDT 1.6527 CVC/USDT 0.08400 INJ/USDT 7.1902 JASMY/USDT 0.00463 RSR/USDT 0.00283 STORJ/USDT 0.29475 BNB/USDT 305.08 SAND/USDT 0.55411 MATIC/USDT 0.89690 ETC/USDT 17.920 FTM/USDT 0.31572 XCN/USDT 0.00295 XCN/USDT 0.00179 USDP/USDT 1.05052 USDP/USDT 0.99510 XLM/USDT 0.07286
Bán 26917.30
Chênh lệch Chênh lệch1.80
Mua 26919.10

BTC/USDT

Giá Bitcoin USDT - Biểu đồ BTC/USDT

iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 1, 2023 26803.20 -411.00 -1.51% 27214.20 27335.10 26643.20
May 31, 2023 27210.40 -479.10 -1.73% 27689.50 27822.30 26882.80
May 30, 2023 27695.20 -46.40 -0.17% 27741.60 28027.90 27583.60
May 29, 2023 27741.60 -343.30 -1.22% 28084.90 28419.50 27555.60
May 28, 2023 28065.50 1202.70 4.48% 26862.80 28183.90 26787.40
May 27, 2023 26857.60 154.80 0.58% 26702.80 26881.20 26584.00
May 26, 2023 26708.10 233.90 0.88% 26474.20 26905.50 26331.60
May 25, 2023 26474.00 150.10 0.57% 26323.90 26596.50 25895.50
May 24, 2023 26326.60 -892.40 -3.28% 27219.00 27219.90 26093.10
May 23, 2023 27219.80 368.90 1.37% 26850.90 27473.60 26819.00
May 22, 2023 26850.10 107.80 0.40% 26742.30 27041.40 26551.00
May 21, 2023 26745.10 -355.50 -1.31% 27100.60 27250.10 26690.60
May 20, 2023 27112.90 241.60 0.90% 26871.30 27141.80 26829.30
May 19, 2023 26880.80 48.00 0.18% 26832.80 27129.60 26690.60
May 18, 2023 26832.80 -580.50 -2.12% 27413.30 27447.20 26420.60
May 17, 2023 27401.90 369.30 1.37% 27032.60 27463.30 26571.50
May 16, 2023 27032.60 -137.40 -0.51% 27170.00 27294.10 26870.10
May 15, 2023 27180.40 259.90 0.97% 26920.50 27641.60 26750.10
May 14, 2023 26920.50 147.30 0.55% 26773.20 27148.90 26622.70
May 13, 2023 26768.70 -28.60 -0.11% 26797.30 27015.00 26690.20