BTC/USDT
Bán 26389.00
Chênh lệch Chênh lệch4.90
Mua 26393.90

Giá BTC/USDT - biểu đồ BTC/USDT

BTC/USDT 26393.90
BTC/BYN 77622.35 BTC/RON 111572.75 BTC/RUB 1321985.5 BTC/CRC - BTC/CZK 582822.21 BTC/SGD 35588.75 BTC/SEK 287326.86 BTC/CAD 35276.37 BTC/CHF 24008.69 BTC/AUD 39640.75 BTC/BGN - BTC/GBP 21223.41 BTC/TRY 615951.15 BTC/DKK 183611.12 BTC/THB 248327.55 BTC/EUR 24660.35 BTC/USD 26404.35 BTC/ZAR 504423.38 BTC/HUF 9090413.34 BTC/ILS 78446.72 BTC/NZD 43673.33 BTC/NOK 291574.21 BTC/MXN 458283.41 BTC/ETH 15.0466 BTC/INR 1396386.10 BTC/IDR 262169346.32 BTC/PKR 3860809.10 BTC/PHP 929410.09 BNB/BTC 0.009869 BCH/BTC 0.00421 BAL/BTC 0.000188 BTG/BTC 0.0004547 BTS/BTC 0.00000042 CRV/BTC 0.00002864 CAKE/BTC 0.0000585 CRO/BTC 0.0000023657 QTUM/BTC 0.00008961 QNT/BTC 0.0042176 ADA/BTC 0.00001228 STEEM/BTC 0.00000667 TRX/BTC 0.00000294 ETH/BTC 0.06967 ETC/BTC 0.0006427 EOS/BTC 0.00003350 SHIB/BTC 0.000000000302 STORJ/BTC 0.00001192 XRP/BTC 0.00001979 XEM/BTC 0.00000110 NEO/BTC 0.000340 LTC/BTC 0.00336 MKR/BTC 0.02363 DOGE/BTC 0.00000257 HOT/BTC 0.00000006 ENJ/BTC 0.00001123 REN/BTC 0.00000312 GRT/BTC 0.00000430 CHZ/BTC 0.00000328 1INCH/BTC 0.00001212 SRM/BTC 0.00000266 LRC/BTC 0.00000921 renBTC/BTC 1.0101 JASMY/BTC 0.00000015 RSR/BTC 0.00000052 INJ/BTC 0.00025557 QNT/BTC 0.0042198 CVC/BTC 0.00000308 COTI/BTC 0.00000208 XCN/BTC 0.0000000535 FTM/BTC 0.0000109508 SAND/BTC 0.0000184652 MATIC/BTC 0.0000289349 TWT/BTC 0.0000336335 AVAX/BTC 0.0005280 CRO/BTC 0.0000023645 RVN/BTC 0.0000007063 USDP/BTC 0.0000363158 TWT/BTC 0.0000336504 XCN/BTC 0.0000000534 USDP/BTC 0.0000362981 USDT/USD 1.0001 COTI/USDT 0.05421 TWT/USDT 0.88800 BCH/USDT 111.15 BAL/USDT 4.9520 BAND/USDT 1.2170 DAI/USDT 1.0000 CRV/USDT 0.7550 SNX/USDT 2.102 WBTC/USDT 26779.60 OCEAN/USDT 0.3366 PSG/USDT 5.27000 GRT/USDT 0.1127 ETH/USDT 1837.84 UMA/USDT 1.8130 LINK/USDT 5.93400 KNC/USDT 0.5521 XRP/USDT 0.52239 UNI/USDT 4.56100 LTC/USDT 88.53 COMP/USDT 31.96 DOGE/USDT 0.06865 MKR/USDT 623.00 LRC/USDT 0.24255 HOT/USDT 0.00143 ENJ/USDT 0.29535 REN/USDT 0.0654 CHZ/USDT 0.08580 1INCH/USDT 0.32 QNT/USDT 111.36 SRM/USDT 0.0701 renBTC/USDT 20360.60 QNT/USDT 111.30 TWT/USDT 0.88755 CRO/USDT 0.06218 APE/USDT 2.9230 RVN/USDT 0.01857 CRO/USDT 0.06215 CAKE/USDT 1.5446 CVC/USDT 0.08069 INJ/USDT 6.7158 JASMY/USDT 0.00394 RSR/USDT 0.00237 STORJ/USDT 0.31382 BNB/USDT 260.08 SAND/USDT 0.48294 MATIC/USDT 0.76357 ETC/USDT 16.962 FTM/USDT 0.28869 XCN/USDT 0.00295 XCN/USDT 0.00141 USDP/USDT 1.05052 USDP/USDT 0.99510 XLM/USDT 0.07286
Bán 26389.00
Chênh lệch Chênh lệch4.90
Mua 26393.90

BTC/USDT

Giá Bitcoin USDT - Biểu đồ BTC/USDT

iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 8, 2023 26400.10 57.10 0.22% 26343.00 26455.30 26234.20
Jun 7, 2023 26357.00 -881.20 -3.24% 27238.20 27364.30 26137.70
Jun 6, 2023 27225.00 1499.20 5.83% 25725.80 27316.40 25374.20
Jun 5, 2023 25717.50 -1390.10 -5.13% 27107.60 27123.80 25430.00
Jun 4, 2023 27120.30 59.60 0.22% 27060.70 27422.10 26970.00
Jun 3, 2023 27060.70 -189.30 -0.69% 27250.00 27302.90 26950.00
Jun 2, 2023 27250.00 445.10 1.66% 26804.90 27282.40 26543.60
Jun 1, 2023 26804.90 -409.30 -1.50% 27214.20 27335.10 26643.20
May 31, 2023 27210.40 -479.10 -1.73% 27689.50 27822.30 26882.80
May 30, 2023 27695.20 -46.40 -0.17% 27741.60 28027.90 27583.60
May 29, 2023 27741.60 -343.30 -1.22% 28084.90 28419.50 27555.60
May 28, 2023 28065.50 1202.70 4.48% 26862.80 28183.90 26787.40
May 27, 2023 26857.60 154.80 0.58% 26702.80 26881.20 26584.00
May 26, 2023 26708.10 233.90 0.88% 26474.20 26905.50 26331.60
May 25, 2023 26474.00 150.10 0.57% 26323.90 26596.50 25895.50
May 24, 2023 26326.60 -892.40 -3.28% 27219.00 27219.90 26093.10
May 23, 2023 27219.80 368.90 1.37% 26850.90 27473.60 26819.00
May 22, 2023 26850.10 107.80 0.40% 26742.30 27041.40 26551.00
May 21, 2023 26745.10 -355.50 -1.31% 27100.60 27250.10 26690.60
May 20, 2023 27112.90 241.60 0.90% 26871.30 27141.80 26829.30