BTC/USDT
Bán 16958.59
Chênh lệch Chênh lệch15.01
Mua 16973.60

Giá BTC/USDT - biểu đồ BTC/USDT

BTC/USDT 16973.60
BTC/BYN 41825.50 BTC/RON 111572.75 BTC/RUB 1321985.5 BTC/CRC - BTC/CZK 393219.31 BTC/SGD 22922.72 BTC/SEK 175290.32 BTC/CAD 22816.21 BTC/CHF 15880.52 BTC/AUD 24905.19 BTC/BGN - BTC/GBP 13949.45 BTC/TRY 316412.12 BTC/DKK 119964.66 BTC/THB 248327.55 BTC/EUR 16126.00 BTC/USD 16966.55 BTC/ZAR 294923.65 BTC/HUF 6607613.64 BTC/ILS 78446.72 BTC/NZD 26509.23 BTC/NOK 165405.75 BTC/MXN 324941.62 BTC/ETH 13.4254 BTC/INR 1380397.83 BTC/IDR 261922510.27 BTC/PKR 3861577.37 BTC/PHP 946265.08 BNB/BTC 0.017174 BCH/BTC 0.00652 BAL/BTC 0.000365 BTG/BTC 0.0009071 BTS/BTC 0.00000055 CRV/BTC 0.00003771 CAKE/BTC 0.0002343 QTUM/BTC 0.00013170 ADA/BTC 0.00001863 STEEM/BTC 0.00001041 TRX/BTC 0.00000323 ETH/BTC 0.07541 ETC/BTC 0.0011579 EOS/BTC 0.00005516 SHIB/BTC 0.000000000552 STORJ/BTC 0.00001974 XRP/BTC 0.00002308 XEM/BTC 0.00000194 NEO/BTC 0.000406 LTC/BTC 0.00452 MKR/BTC 0.03844 DOGE/BTC 0.00000586 HOT/BTC 0.00000010 ENJ/BTC 0.00001817 REN/BTC 0.00000609 GRT/BTC 0.00000381 CHZ/BTC 0.00000981 1INCH/BTC 0.00002982 SRM/BTC 0.00001357 LRC/BTC 0.00001524 renBTC/BTC 1.0101 JASMY/BTC 0.00000026 RSR/BTC 0.00000052 INJ/BTC 0.00009952 CVC/BTC 0.00000603 COTI/BTC 0.00000430 FTM/BTC 0.0000147731 SAND/BTC 0.0000360838 MATIC/BTC 0.0000545685 AVAX/BTC 0.0007771 USDT/USD 1.0002 COTI/USDT 0.07267 BCH/USDT 110.45 BAL/USDT 6.1893 BAND/USDT 2.1610 DAI/USDT 0.9999 CRV/USDT 0.6390 SNX/USDT 1.730 WBTC/USDT 17118.70 OCEAN/USDT 0.1396 PSG/USDT 5.49000 GRT/USDT 0.0643 ETH/USDT 1278.63 UMA/USDT 1.7000 LINK/USDT 7.61000 KNC/USDT 0.6710 XRP/USDT 0.39150 UNI/USDT 5.94300 LTC/USDT 76.69 COMP/USDT 37.78 DOGE/USDT 0.09919 MKR/USDT 651.58 LRC/USDT 0.25808 HOT/USDT 0.00166 ENJ/USDT 0.30755 REN/USDT 0.1021 CHZ/USDT 0.16590 1INCH/USDT 0.50 SRM/USDT 0.2279 renBTC/USDT 20360.60 TWT/USDT 2.42610 APE/USDT 3.9318 CAKE/USDT 3.9730 CVC/USDT 0.10219 INJ/USDT 1.6815 JASMY/USDT 0.00452 RSR/USDT 0.00416 STORJ/USDT 0.33480 BNB/USDT 291.14 SAND/USDT 0.60213 MATIC/USDT 0.92592 ETC/USDT 20.103 FTM/USDT 0.25053
Bán 16958.59
Chênh lệch Chênh lệch15.01
Mua 16973.60

BTC/USDT

Giá Bitcoin USDT - Biểu đồ BTC/USDT

iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 2, 2022 16922.00 -47.40 -0.28% 16969.40 17036.00 16853.70
Dec 1, 2022 16970.20 -184.20 -1.07% 17154.40 17286.40 16859.40
Nov 30, 2022 17155.09 721.89 4.39% 16433.20 17241.80 16420.30
Nov 29, 2022 16433.20 224.80 1.39% 16208.40 16535.59 16091.20
Nov 28, 2022 16208.40 -211.60 -1.29% 16420.00 16476.00 15994.20
Nov 27, 2022 16419.50 -28.50 -0.17% 16448.00 16587.90 16394.30
Nov 26, 2022 16448.09 -63.41 -0.38% 16511.50 16688.50 16379.00
Nov 25, 2022 16511.50 -80.50 -0.49% 16592.00 16612.20 16339.90
Nov 24, 2022 16592.00 -10.00 -0.06% 16602.00 16796.80 16454.00
Nov 23, 2022 16602.00 386.40 2.38% 16215.60 16685.09 16153.30
Nov 22, 2022 16212.30 439.90 2.79% 15772.40 16290.40 15614.00
Nov 21, 2022 15769.10 -501.50 -3.08% 16270.60 16309.60 15477.00
Nov 20, 2022 16269.90 -421.10 -2.52% 16691.00 16740.00 16213.80
Nov 19, 2022 16692.00 0.00 0.00% 16692.00 16806.70 16550.40
Nov 18, 2022 16692.00 11.30 0.07% 16680.70 16978.90 16543.40
Nov 17, 2022 16679.40 28.40 0.17% 16651.00 16740.00 16406.90
Nov 16, 2022 16651.00 -235.00 -1.39% 16886.00 16993.50 16395.09
Nov 15, 2022 16886.00 276.70 1.67% 16609.30 17110.20 16524.00
Nov 14, 2022 16610.00 287.70 1.76% 16322.30 17180.30 15808.90
Nov 13, 2022 16322.30 -480.70 -2.86% 16803.00 16943.09 16244.00