BTC/ZAR
Bán 294159.87
Chênh lệch Chênh lệch294.36
Mua 294454.23
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/ZAR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 6, 2022 295817.37 477.65 0.16% 295339.72 297184.46 295338.55
Dec 5, 2022 295336.46 -480.00 -0.16% 295816.46 301043.57 293710.88
Dec 4, 2022 295815.25 -1416.42 -0.48% 297231.67 297820.57 295411.39
Dec 2, 2022 297119.54 -407.13 -0.14% 297526.67 299475.17 292723.35
Dec 1, 2022 297526.66 3433.67 1.17% 294092.99 308393.14 291513.06
Nov 30, 2022 294093.00 15400.24 5.53% 278692.76 295803.43 278446.58
Nov 29, 2022 278692.55 1282.34 0.46% 277410.21 281804.62 276094.72
Nov 28, 2022 277410.21 -4215.44 -1.50% 281625.65 282478.43 274140.65
Nov 27, 2022 281624.58 -2723.97 -0.96% 284348.55 284427.13 281219.63
Nov 25, 2022 281372.08 -185.53 -0.07% 281557.61 283691.72 277409.16
Nov 24, 2022 281556.55 57.29 0.02% 281499.26 284384.21 279796.47
Nov 23, 2022 281500.32 2346.78 0.84% 279153.54 286033.86 277848.18
Nov 22, 2022 279152.81 6083.35 2.23% 273069.46 280867.36 269967.94
Nov 21, 2022 273108.78 -6749.23 -2.41% 279858.01 281633.45 268001.49
Nov 20, 2022 279858.01 224.34 0.08% 279633.67 281116.26 279140.98
Nov 18, 2022 286738.09 -2465.07 -0.85% 289203.16 294677.08 285294.24
Nov 17, 2022 289205.33 2367.20 0.83% 286838.13 290742.27 284014.53
Nov 16, 2022 286819.98 -4679.70 -1.61% 291499.68 294880.39 282194.15
Nov 15, 2022 291457.48 5027.00 1.76% 286430.48 294586.76 285745.17
Nov 14, 2022 286340.91 5131.21 1.82% 281209.70 296309.71 273344.97