BTG/BTC
Bán 0.0008593
Chênh lệch Chênh lệch0.0000644
Mua 0.0009237
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTG/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Nov 28, 2022 0.0008707 0.0000136 1.59% 0.0008571 0.0008776 0.0008214
Nov 27, 2022 0.0008571 0.0000127 1.50% 0.0008444 0.0008574 0.0008424
Nov 26, 2022 0.0008553 0.0000000 0.00% 0.0008553 0.0008553 0.0008553
Nov 24, 2022 0.0008504 -0.0000074 -0.86% 0.0008578 0.0008749 0.0008460
Nov 23, 2022 0.0008541 0.0000405 4.98% 0.0008136 0.0009017 0.0008125
Nov 20, 2022 0.0008255 -0.0000065 -0.78% 0.0008320 0.0008358 0.0008077
Nov 19, 2022 0.0008344 -0.0000357 -4.10% 0.0008701 0.0008713 0.0008331
Nov 18, 2022 0.0008685 0.0000840 10.71% 0.0007845 0.0008694 0.0007842
Nov 16, 2022 0.0008192 0.0000243 3.06% 0.0007949 0.0008194 0.0007901
Nov 15, 2022 0.0007950 -0.0000409 -4.89% 0.0008359 0.0008386 0.0007941
Nov 14, 2022 0.0007903 -0.0000421 -5.06% 0.0008324 0.0008324 0.0007885
Nov 11, 2022 0.0008030 0.0000119 1.50% 0.0007911 0.0008124 0.0007840
Nov 9, 2022 0.0008659 0.0000883 11.36% 0.0007776 0.0008981 0.0007776
Nov 8, 2022 0.0007776 -0.0000677 -8.01% 0.0008453 0.0008748 0.0007752
Nov 7, 2022 0.0008451 0.0000191 2.31% 0.0008260 0.0008530 0.0008050
Nov 6, 2022 0.0008259 -0.0000239 -2.81% 0.0008498 0.0008499 0.0007767
Nov 5, 2022 0.0008497 0.0000066 0.78% 0.0008431 0.0008504 0.0007770
Nov 4, 2022 0.0008431 0.0000317 3.91% 0.0008114 0.0008496 0.0007881
Nov 3, 2022 0.0008129 -0.0000175 -2.11% 0.0008304 0.0008453 0.0008075
Nov 2, 2022 0.0008304 -0.0000169 -1.99% 0.0008473 0.0008474 0.0007913