BTG/BTC
Bán 0.0005236
Chênh lệch Chênh lệch0.0000310
Mua 0.0005546

Giá Bitcoin Gold to Bitcoin - biểu đồ BTG/BTC

Bán 0.0005236
Chênh lệch Chênh lệch0.0000310
Mua 0.0005546
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTG/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Apr 2, 2023 0.0005221 -0.0000143 -2.67% 0.0005364 0.0005369 0.0005209
Apr 1, 2023 0.0005359 0.0000388 7.81% 0.0004971 0.0005591 0.0004968
Mar 31, 2023 0.0005030 -0.0000068 -1.33% 0.0005098 0.0005281 0.0005004
Mar 30, 2023 0.0005097 0.0000056 1.11% 0.0005041 0.0005262 0.0004929
Mar 29, 2023 0.0005063 -0.0000031 -0.61% 0.0005094 0.0005247 0.0004993
Mar 28, 2023 0.0005096 -0.0000312 -5.77% 0.0005408 0.0005419 0.0004968
Mar 27, 2023 0.0005407 -0.0000043 -0.79% 0.0005450 0.0005649 0.0004445
Mar 26, 2023 0.0005430 -0.0000121 -2.18% 0.0005551 0.0005560 0.0005430
Mar 25, 2023 0.0005550 -0.0000077 -1.37% 0.0005627 0.0005673 0.0005488
Mar 24, 2023 0.0005662 0.0000104 1.87% 0.0005558 0.0006001 0.0005448
Mar 23, 2023 0.0005559 -0.0000209 -3.62% 0.0005768 0.0005797 0.0005373
Mar 22, 2023 0.0005769 0.0000077 1.35% 0.0005692 0.0006490 0.0005663
Mar 21, 2023 0.0005695 0.0000121 2.17% 0.0005574 0.0005765 0.0005471
Mar 20, 2023 0.0005518 -0.0000255 -4.42% 0.0005773 0.0005843 0.0005466
Mar 19, 2023 0.0005797 -0.0000090 -1.53% 0.0005887 0.0005889 0.0005628
Mar 18, 2023 0.0005904 0.0000179 3.13% 0.0005725 0.0006259 0.0005626
Mar 17, 2023 0.0005421 -0.0000695 -11.36% 0.0006116 0.0006121 0.0005246
Mar 16, 2023 0.0006087 0.0000152 2.56% 0.0005935 0.0006160 0.0005763
Mar 15, 2023 0.0005935 -0.0000420 -6.61% 0.0006355 0.0006361 0.0005792
Mar 14, 2023 0.0006072 -0.0000232 -3.68% 0.0006304 0.0006334 0.0005568