BTS/BTC
Bán 0.00000038
Chênh lệch Chênh lệch0.00000004
Mua 0.00000042

Giá Bitshares to Bitcoin - biểu đồ BTS/BTC

BTS/BTC 0.00000042
Bán 0.00000038
Chênh lệch Chênh lệch0.00000004
Mua 0.00000042
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTS/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 31, 2023 0.00000038 0.00000000 0.00% 0.00000038 0.00000038 0.00000038
Mar 30, 2023 0.00000038 0.00000000 0.00% 0.00000038 0.00000038 0.00000038
Mar 29, 2023 0.00000038 -0.00000001 -2.56% 0.00000039 0.00000039 0.00000038
Mar 28, 2023 0.00000039 0.00000000 0.00% 0.00000039 0.00000041 0.00000039
Mar 27, 2023 0.00000039 0.00000001 2.63% 0.00000038 0.00000039 0.00000038
Mar 26, 2023 0.00000039 0.00000000 0.00% 0.00000039 0.00000039 0.00000039
Mar 25, 2023 0.00000039 -0.00000001 -2.50% 0.00000040 0.00000040 0.00000039
Mar 24, 2023 0.00000038 -0.00000001 -2.56% 0.00000039 0.00000039 0.00000038
Mar 23, 2023 0.00000039 0.00000000 0.00% 0.00000039 0.00000040 0.00000039
Mar 22, 2023 0.00000039 0.00000000 0.00% 0.00000039 0.00000039 0.00000038
Mar 15, 2023 0.00000043 0.00000000 0.00% 0.00000043 0.00000045 0.00000042
Mar 14, 2023 0.00000043 0.00000000 0.00% 0.00000043 0.00000043 0.00000040
Mar 13, 2023 0.00000043 -0.00000003 -6.52% 0.00000046 0.00000046 0.00000043
Mar 12, 2023 0.00000046 -0.00000001 -2.13% 0.00000047 0.00000047 0.00000046
Mar 11, 2023 0.00000047 -0.00000001 -2.08% 0.00000048 0.00000048 0.00000047
Mar 10, 2023 0.00000048 0.00000000 0.00% 0.00000048 0.00000048 0.00000045
Mar 9, 2023 0.00000047 -0.00000001 -2.08% 0.00000048 0.00000049 0.00000047
Mar 8, 2023 0.00000048 -0.00000002 -4.00% 0.00000050 0.00000051 0.00000048
Mar 6, 2023 0.00000051 0.00000002 4.08% 0.00000049 0.00000051 0.00000048
Mar 5, 2023 0.00000051 0.00000005 10.87% 0.00000046 0.00000053 0.00000046