BTS/BTC
Bán 0.00000068
Chênh lệch Chênh lệch0.00000005
Mua 0.00000073
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTS/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 3, 2022 0.00000063 -0.00000003 -4.55% 0.00000066 0.00000066 0.00000063
Dec 2, 2022 0.00000067 0.00000018 36.73% 0.00000049 0.00000087 0.00000048
Dec 1, 2022 0.00000050 0.00000000 0.00% 0.00000050 0.00000050 0.00000049
Nov 30, 2022 0.00000050 0.00000000 0.00% 0.00000050 0.00000051 0.00000049
Nov 29, 2022 0.00000051 -0.00000001 -1.92% 0.00000052 0.00000055 0.00000049
Nov 28, 2022 0.00000051 0.00000005 10.87% 0.00000046 0.00000069 0.00000046
Nov 27, 2022 0.00000047 0.00000000 0.00% 0.00000047 0.00000048 0.00000047
Nov 26, 2022 0.00000048 0.00000003 6.67% 0.00000045 0.00000069 0.00000045
Nov 25, 2022 0.00000045 0.00000000 0.00% 0.00000045 0.00000046 0.00000045
Nov 24, 2022 0.00000046 0.00000001 2.22% 0.00000045 0.00000046 0.00000045
Nov 23, 2022 0.00000045 0.00000001 2.27% 0.00000044 0.00000046 0.00000044
Nov 22, 2022 0.00000045 0.00000001 2.27% 0.00000044 0.00000046 0.00000044
Nov 21, 2022 0.00000045 0.00000001 2.27% 0.00000044 0.00000046 0.00000044
Nov 20, 2022 0.00000044 0.00000000 0.00% 0.00000044 0.00000047 0.00000044
Nov 19, 2022 0.00000044 0.00000000 0.00% 0.00000044 0.00000044 0.00000043
Nov 18, 2022 0.00000044 0.00000001 2.33% 0.00000043 0.00000044 0.00000043
Nov 17, 2022 0.00000044 0.00000001 2.33% 0.00000043 0.00000045 0.00000043
Nov 16, 2022 0.00000044 0.00000000 0.00% 0.00000044 0.00000045 0.00000044
Nov 15, 2022 0.00000044 0.00000000 0.00% 0.00000044 0.00000045 0.00000043
Nov 14, 2022 0.00000044 0.00000000 0.00% 0.00000044 0.00000045 0.00000043