BTS/USD
Bán 0.0101189
Chênh lệch Chênh lệch0.0003429
Mua 0.0104618
Bán 0.0101189
Chênh lệch Chênh lệch0.0003429
Mua 0.0104618
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTS/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 6, 2022 0.0096605 -0.0000306 -0.32% 0.0096911 0.0097205 0.0096464
Dec 5, 2022 0.0096910 -0.0002826 -2.83% 0.0099736 0.0102369 0.0096010
Dec 4, 2022 0.0099734 -0.0004712 -4.51% 0.0104446 0.0108422 0.0098856
Dec 3, 2022 0.0104446 -0.0013226 -11.24% 0.0117672 0.0134203 0.0103922
Dec 2, 2022 0.0117674 0.0030371 34.79% 0.0087303 0.0150960 0.0084402
Dec 1, 2022 0.0087302 -0.0000947 -1.07% 0.0088249 0.0089255 0.0086005
Nov 30, 2022 0.0088250 0.0001371 1.58% 0.0086879 0.0089490 0.0085113
Nov 29, 2022 0.0086878 0.0001172 1.37% 0.0085706 0.0093784 0.0083307
Nov 28, 2022 0.0085705 0.0005430 6.76% 0.0080275 0.0117998 0.0076874
Nov 27, 2022 0.0080274 -0.0001790 -2.18% 0.0082064 0.0082720 0.0080258
Nov 26, 2022 0.0082065 0.0004598 5.94% 0.0077467 0.0124881 0.0077443
Nov 25, 2022 0.0077467 -0.0001172 -1.49% 0.0078639 0.0078944 0.0076931
Nov 24, 2022 0.0078642 0.0000846 1.09% 0.0077796 0.0078689 0.0076793
Nov 23, 2022 0.0077797 0.0001857 2.45% 0.0075940 0.0078026 0.0075417
Nov 22, 2022 0.0075934 0.0002046 2.77% 0.0073888 0.0077640 0.0071788
Nov 21, 2022 0.0073887 0.0000910 1.25% 0.0072977 0.0076147 0.0071301
Nov 20, 2022 0.0072976 -0.0005294 -6.76% 0.0078270 0.0080701 0.0072725
Nov 19, 2022 0.0078270 0.0000036 0.05% 0.0078234 0.0078315 0.0073661
Nov 18, 2022 0.0078242 0.0002582 3.41% 0.0075660 0.0078296 0.0074461
Nov 17, 2022 0.0075661 -0.0000565 -0.74% 0.0076226 0.0078410 0.0074019