BTS/USD
Bán 0.0111951
Chênh lệch Chênh lệch0.0000876
Mua 0.0112827

Giá Bitshares to US Dollar - biểu đồ BTS/USD

Bán 0.0111951
Chênh lệch Chênh lệch0.0000876
Mua 0.0112827
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTS/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 27, 2023 0.0112749 -0.0000544 -0.48% 0.0113293 0.0113293 0.0112361
Mar 26, 2023 0.0113293 0.0001098 0.98% 0.0112195 0.0115289 0.0111896
Mar 25, 2023 0.0112295 0.0000754 0.68% 0.0111541 0.0117920 0.0110509
Mar 24, 2023 0.0111441 -0.0004805 -4.13% 0.0116246 0.0117345 0.0109855
Mar 23, 2023 0.0116258 0.0004617 4.14% 0.0111641 0.0117909 0.0111641
Mar 22, 2023 0.0111642 -0.0004766 -4.09% 0.0116408 0.0116832 0.0110220
Mar 21, 2023 0.0116408 0.0000688 0.59% 0.0115720 0.0116421 0.0115620
Mar 15, 2023 0.0110954 0.0001543 1.41% 0.0109411 0.0114666 0.0107485
Mar 14, 2023 0.0109417 0.0001256 1.16% 0.0108161 0.0110481 0.0105360
Mar 13, 2023 0.0107981 0.0001518 1.43% 0.0106463 0.0110771 0.0103201
Mar 12, 2023 0.0102741 0.0002374 2.37% 0.0100367 0.0102882 0.0097485
Mar 11, 2023 0.0100367 0.0000534 0.53% 0.0099833 0.0102220 0.0098343
Mar 10, 2023 0.0099576 0.0000018 0.02% 0.0099558 0.0100071 0.0091714
Mar 9, 2023 0.0099558 -0.0008237 -7.64% 0.0107795 0.0110356 0.0098460
Mar 8, 2023 0.0107277 -0.0006794 -5.96% 0.0114071 0.0116794 0.0106720
Mar 6, 2023 0.0118125 0.0004292 3.77% 0.0113833 0.0118180 0.0111224
Mar 5, 2023 0.0117344 0.0009510 8.82% 0.0107834 0.0121100 0.0105694
Mar 4, 2023 0.0107833 0.0001882 1.78% 0.0105951 0.0108895 0.0105210
Mar 3, 2023 0.0105953 -0.0008495 -7.42% 0.0114448 0.0115069 0.0105243
Mar 2, 2023 0.0114422 -0.0000012 -0.01% 0.0114434 0.0115024 0.0113422