Tên Chênh lệch Bán Mua Thay đổi ròng% Biểu đồ (2 ngày)

Thanh toán cổ tức trên thị trường chỉ số

Các khoản thanh toán cổ tức có thể được chi cho các khách hàng có chỉ số token hóa

Trả cổ tức là gì?

Việc phân phối một phần thu nhập của công ty cho các cổ đông được gọi là cổ tức của công ty. Cổ tức là một phần thu nhập do hội đồng quản trị của công ty lựa chọn và có thể được phát hành dưới dạng cổ phiếu, thanh toán bằng tiền mặt hoặc tài sản. Khi một công ty tạo ra lợi nhuận, nó có thể tái đầu tư số tiền này trở lại công ty và/hoặc phân phối lợi nhuận cho các cổ đông của mình. Nếu một công ty quyết định trả cổ tức cho cổ đông của mình, một số tiền cố định trên mỗi cổ phiếu sẽ được chỉ định và các cổ đông sẽ nhận được số tiền này vào một ngày cụ thể.

Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức xác định thời điểm giao dịch cổ phiếu cơ sở không còn bao gồm quyền được trả cổ tức sắp tới và do đó vào ngày này, giá trị của cổ phiếu cơ sở sẽ giảm gần đúng bằng giá trị của cổ tức. Bất kỳ ai đã mở giao dịch cổ phiếu cơ sở trước ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức sẽ có quyền nhận hoặc được yêu cầu trả cổ tức tùy thuộc vào việc họ mở vị thế long hay short. Bất kỳ ai mở giao dịch vào ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức sẽ không được hưởng hoặc bị yêu cầu phải trả cổ tức.

Cổ tức được áp dụng như thế nào cho các chỉ số?

Một chỉ số thường phản ánh giá cổ phiếu bình quân gia quyền của một số cổ phiếu cơ bản giao dịch trên cùng một sàn giao dịch, do đó nếu một trong những cổ phiếu này tuyên bố trả cổ tức thì giá cổ phiếu cơ bản sẽ giảm theo giá trị cổ tức và chỉ số cũng sẽ giảm giá trị bình quân gia quyền tương đương của cùng một khoản cổ tức vào ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức. Các khách hàng đã mở giao dịch trên thị trường chỉ số sẽ nhận hoặc trả giá trị trung bình có trọng số tương đương của cùng một khoản cổ tức vào ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức.

Chủ sở hữu của chỉ số token hóa có thể nhận cổ tức không?

Chủ sở hữu chỉ số token hóa có thể yêu cầu nhận được nhận tác động kinh tế tương tự với chủ sở hữu chỉ số liên quan. Nói cách khác, nếu chủ sở hữu của một chỉ số “thực” nhận được cổ tức khi sở hữu một chỉ số, thì một số lượng token tương ứng có thể được ghi có vào Tài khoản trên nền tàng tiền điện tử Currency.com cho những người sở hữu chỉ số token hóa liên quan.

Xin lưu ý rằng tác động kinh tế của việc sở hữu tài sản mã hóa có thể tích cực hoặc tiêu cực.

Nếu vào ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức, bạn là chủ sở hữu của chỉ số token hóa, được mua trong khu vực (chế độ) “Trao đổi” hoặc được mua trong khu vực (chế độ) “Đòn bẩy” của nền tảng tiền điện tử, khi thực hiện lệnh Long, tác động kinh tế của việc sở hữu chỉ số token hóa như vậy có thể là tích cực, - số lượng token trong Tài khoản của bạn có thể tăng lên tương ứng với số cổ tức được trả bởi công ty liên quan.

Nếu vào ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức, bạn là chủ sở hữu của chỉ số token hóa, mua trong khu vực (chế độ) “Đòn bẩy” của nền tảng tiền điện tử (nền tảng giao dịch), khi thực hiện lệnh Short, ảnh hưởng kinh tế của việc sở hữu chỉ số token hóa như vậy có thể là tiêu cực, - số lượng token trong Tài khoản của bạn có thể giảm tương ứng với số cổ tức được trả bởi công ty liên quan.

Đầu tiên tại CIS

Nền tảng web nâng cao của chúng tôi là sàn giao dịch tài sản token hóa theo quy định đầu tiên tại CIS.

Tiền điện tử làm tài sản thế chấp

Giao dịch thị trường tài chính toàn cầu bằng Bitcoin hoặc Ethereum.

An toàn là trên hết

Được cấp phép bởi Công viên Công nghệ cao của Belarus, cơ quan quản lý blockchain châu u, sự an toàn của các khoản bạn nắm giữ được đảm bảo.

Các chỉ số kỹ thuật

Theo dõi các vị trí của bạn với hơn 75 biểu đồ nâng cao, phân tích giá và cảnh báo giá.

Kiểm soát vốn của bạn

Sử dụng các lệnh cắt lỗ và chốt lời để giữ số tiền bạn kiếm được.

Sử dụng sàn giao dịch tài sản token hóa được quản lý đầu tiên trên thế giới để xây dựng danh mục đầu tư đa dạng với tài sản tiền điện tử của bạn. Gửi tiền của bạn bằng Bitcoin hoặc Ethereum để giao dịch các công cụ tài chính toàn cầu với đòn bẩy cạnh tranh và mức chênh lệch thấp. Currency.com giữ cho các khoản bạn nắm giữ được an toàn và có thể truy cập trong nháy mắt.