CAKE/BTC
Bán 0.0000618
Chênh lệch Chênh lệch0.0000002
Mua 0.0000620

Giá PancakeSwap to Bitcoin - biểu đồ CAKE/BTC

CAKE/BTC 0.0000620
CAKE/USD 1.7190 CAKE/USDT 1.7188 BTC/BYN 81456.15 BTC/RON 111572.75 BTC/RUB 1321985.5 BTC/USDT 27717.80 BTC/CRC - BTC/CZK 612503.06 BTC/SGD 37468.36 BTC/SEK 301370.29 BTC/CAD 37726.44 BTC/CHF 25127.41 BTC/AUD 42558.63 BTC/BGN - BTC/GBP 22372.48 BTC/TRY 573434.13 BTC/DKK 192485.36 BTC/THB 248327.55 BTC/EUR 25847.50 BTC/USD 27735.95 BTC/ZAR 546517.67 BTC/HUF 9576412.19 BTC/ILS 78446.72 BTC/NZD 45884.07 BTC/NOK 310410.06 BTC/MXN 490069.61 BTC/ETH 15.0466 BTC/INR 1396386.10 BTC/IDR 262169346.32 BTC/PKR 3860809.10 BTC/PHP 929410.09 BNB/BTC 0.011262 BCH/BTC 0.00412 BAL/BTC 0.000195 BTG/BTC 0.0004576 BTS/BTC 0.00000037 CRV/BTC 0.00003027 CRO/BTC 0.0000022262 QTUM/BTC 0.00009790 QNT/BTC 0.0042360 ADA/BTC 0.00001373 STEEM/BTC 0.00000678 TRX/BTC 0.00000280 ETH/BTC 0.06871 ETC/BTC 0.0006607 EOS/BTC 0.00003293 SHIB/BTC 0.000000000316 STORJ/BTC 0.00001109 XRP/BTC 0.00001874 XEM/BTC 0.00000123 NEO/BTC 0.000388 LTC/BTC 0.00334 MKR/BTC 0.02329 DOGE/BTC 0.00000262 HOT/BTC 0.00000006 ENJ/BTC 0.00001224 REN/BTC 0.00000279 GRT/BTC 0.00000478 CHZ/BTC 0.00000366 1INCH/BTC 0.00001436 SRM/BTC 0.00000260 LRC/BTC 0.00001054 renBTC/BTC 1.0101 JASMY/BTC 0.00000016 RSR/BTC 0.00000052 INJ/BTC 0.00027813 QNT/BTC 0.0042382 CVC/BTC 0.00000312 COTI/BTC 0.00000255 XCN/BTC 0.0000000817 FTM/BTC 0.0000119348 SAND/BTC 0.0000203518 MATIC/BTC 0.0000326003 TWT/BTC 0.0000394055 AVAX/BTC 0.0005215 CRO/BTC 0.0000022251 RVN/BTC 0.0000007892 USDP/BTC 0.0000363158 TWT/BTC 0.0000394252 XCN/BTC 0.0000000816 USDP/BTC 0.0000362981
Bán 0.0000618
Chênh lệch Chênh lệch0.0000002
Mua 0.0000620
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CAKE/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 30, 2023 0.0000620 0.0000007 1.14% 0.0000613 0.0000624 0.0000611
May 29, 2023 0.0000613 0.0000018 3.03% 0.0000595 0.0000644 0.0000590
May 28, 2023 0.0000596 0.0000019 3.29% 0.0000577 0.0000601 0.0000564
May 27, 2023 0.0000577 -0.0000004 -0.69% 0.0000581 0.0000585 0.0000574
May 26, 2023 0.0000581 0.0000000 0.00% 0.0000581 0.0000583 0.0000567
May 25, 2023 0.0000580 -0.0000043 -6.90% 0.0000623 0.0000623 0.0000577
May 24, 2023 0.0000623 -0.0000038 -5.75% 0.0000661 0.0000666 0.0000619
May 23, 2023 0.0000662 -0.0000008 -1.19% 0.0000670 0.0000671 0.0000658
May 22, 2023 0.0000669 -0.0000004 -0.59% 0.0000673 0.0000678 0.0000669
May 21, 2023 0.0000673 -0.0000004 -0.59% 0.0000677 0.0000682 0.0000671
May 20, 2023 0.0000677 -0.0000002 -0.29% 0.0000679 0.0000683 0.0000676
May 19, 2023 0.0000680 -0.0000004 -0.58% 0.0000684 0.0000686 0.0000676
May 18, 2023 0.0000684 0.0000001 0.15% 0.0000683 0.0000691 0.0000679
May 17, 2023 0.0000683 -0.0000003 -0.44% 0.0000686 0.0000693 0.0000679
May 16, 2023 0.0000686 0.0000001 0.15% 0.0000685 0.0000689 0.0000681
May 15, 2023 0.0000684 -0.0000004 -0.58% 0.0000688 0.0000691 0.0000676
May 14, 2023 0.0000688 -0.0000001 -0.15% 0.0000689 0.0000692 0.0000682
May 13, 2023 0.0000688 0.0000013 1.93% 0.0000675 0.0000689 0.0000671
May 12, 2023 0.0000675 -0.0000011 -1.60% 0.0000686 0.0000693 0.0000671
May 11, 2023 0.0000686 -0.0000008 -1.15% 0.0000694 0.0000697 0.0000684