CAKE/BTC
Bán 0.0002365
Chênh lệch Chênh lệch0.0000010
Mua 0.0002375
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CAKE/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 3, 2022 0.0002350 0.0000002 0.09% 0.0002348 0.0002359 0.0002343
Dec 2, 2022 0.0002347 0.0000039 1.69% 0.0002308 0.0002367 0.0002285
Dec 1, 2022 0.0002307 -0.0000003 -0.13% 0.0002310 0.0002323 0.0002285
Nov 30, 2022 0.0002310 -0.0000051 -2.16% 0.0002361 0.0002367 0.0002301
Nov 29, 2022 0.0002361 -0.0000025 -1.05% 0.0002386 0.0002439 0.0002352
Nov 28, 2022 0.0002386 -0.0000035 -1.45% 0.0002421 0.0002426 0.0002366
Nov 27, 2022 0.0002421 -0.0000009 -0.37% 0.0002430 0.0002451 0.0002415
Nov 26, 2022 0.0002429 0.0000042 1.76% 0.0002387 0.0002475 0.0002379
Nov 25, 2022 0.0002386 -0.0000027 -1.12% 0.0002413 0.0002452 0.0002372
Nov 24, 2022 0.0002412 0.0000035 1.47% 0.0002377 0.0002422 0.0002358
Nov 23, 2022 0.0002377 0.0000081 3.53% 0.0002296 0.0002471 0.0002282
Nov 22, 2022 0.0002297 0.0000006 0.26% 0.0002291 0.0002312 0.0002273
Nov 21, 2022 0.0002292 -0.0000039 -1.67% 0.0002331 0.0002340 0.0002272
Nov 20, 2022 0.0002332 0.0000047 2.06% 0.0002285 0.0002369 0.0002282
Nov 19, 2022 0.0002286 -0.0000004 -0.17% 0.0002290 0.0002298 0.0002272
Nov 18, 2022 0.0002290 0.0000029 1.28% 0.0002261 0.0002301 0.0002243
Nov 17, 2022 0.0002261 -0.0000039 -1.70% 0.0002300 0.0002314 0.0002253
Nov 16, 2022 0.0002301 -0.0000027 -1.16% 0.0002328 0.0002351 0.0002294
Nov 15, 2022 0.0002328 -0.0000053 -2.23% 0.0002381 0.0002395 0.0002311
Nov 14, 2022 0.0002381 -0.0000062 -2.54% 0.0002443 0.0002445 0.0002362