CAKE/USD
Bán 1.6503
Chênh lệch Chênh lệch0.0046
Mua 1.6549

Giá PancakeSwap to US Dollar - biểu đồ CAKE/USD

Bán 1.6503
Chênh lệch Chênh lệch0.0046
Mua 1.6549
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CAKE/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 31, 2023 1.6981 -0.0201 -1.17% 1.7182 1.7202 1.6921
May 30, 2023 1.7182 0.0140 0.82% 1.7042 1.7467 1.7000
May 29, 2023 1.7032 0.0297 1.77% 1.6735 1.8154 1.6726
May 28, 2023 1.6745 0.1226 7.90% 1.5519 1.6915 1.5469
May 27, 2023 1.5529 -0.0029 -0.19% 1.5558 1.5617 1.5377
May 26, 2023 1.5548 0.0156 1.01% 1.5392 1.5607 1.5042
May 25, 2023 1.5382 -0.1037 -6.32% 1.6419 1.6449 1.5128
May 24, 2023 1.6429 -0.1599 -8.87% 1.8028 1.8039 1.6286
May 23, 2023 1.8038 0.0037 0.21% 1.8001 1.8289 1.7979
May 22, 2023 1.7991 -0.0030 -0.17% 1.8021 1.8231 1.7871
May 21, 2023 1.8031 -0.0353 -1.92% 1.8384 1.8454 1.7982
May 20, 2023 1.8374 0.0062 0.34% 1.8312 1.8454 1.8174
May 19, 2023 1.8292 -0.0086 -0.47% 1.8378 1.8461 1.8191
May 18, 2023 1.8377 -0.0362 -1.93% 1.8739 1.8768 1.8159
May 17, 2023 1.8749 0.0190 1.02% 1.8559 1.8769 1.8345
May 16, 2023 1.8569 -0.0053 -0.28% 1.8622 1.8712 1.8442
May 15, 2023 1.8622 0.0067 0.36% 1.8555 1.8789 1.8434
May 14, 2023 1.8545 0.0076 0.41% 1.8469 1.8716 1.8334
May 13, 2023 1.8459 0.0351 1.94% 1.8108 1.8559 1.8028
May 12, 2023 1.8118 -0.0416 -2.24% 1.8534 1.8626 1.7696