CAKE/USD
Bán 4.0497
Chênh lệch Chênh lệch0.0219
Mua 4.0716
Bán 4.0497
Chênh lệch Chênh lệch0.0219
Mua 4.0716
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CAKE/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 5, 2022 3.9993 0.0150 0.38% 3.9843 4.0273 3.9763
Dec 4, 2022 3.9833 -0.0066 -0.17% 3.9899 4.0308 3.9364
Dec 3, 2022 3.9889 -0.0220 -0.55% 4.0109 4.0348 3.9860
Dec 2, 2022 4.0098 0.0957 2.45% 3.9141 4.0367 3.8573
Dec 1, 2022 3.9150 -0.0473 -1.19% 3.9623 3.9706 3.8782
Nov 30, 2022 3.9633 0.0823 2.12% 3.8810 4.0036 3.8760
Nov 29, 2022 3.8790 0.0151 0.39% 3.8639 4.0188 3.8575
Nov 28, 2022 3.8639 -0.1077 -2.71% 3.9716 3.9924 3.8091
Nov 27, 2022 3.9726 -0.0218 -0.55% 3.9944 4.0419 3.9606
Nov 26, 2022 3.9934 0.0541 1.37% 3.9393 4.1042 3.9263
Nov 25, 2022 3.9383 -0.0585 -1.46% 3.9968 4.0533 3.9099
Nov 24, 2022 3.9978 0.0563 1.43% 3.9415 4.0178 3.8957
Nov 23, 2022 3.9395 0.2188 5.88% 3.7207 4.0793 3.7157
Nov 22, 2022 3.7197 0.1112 3.08% 3.6085 3.7369 3.5573
Nov 21, 2022 3.6095 -0.1786 -4.71% 3.7881 3.7916 3.5886
Nov 20, 2022 3.7877 -0.0211 -0.55% 3.8088 3.9199 3.7781
Nov 19, 2022 3.8108 -0.0076 -0.20% 3.8184 3.8257 3.7659
Nov 18, 2022 3.8174 0.0514 1.36% 3.7660 3.8548 3.7621
Nov 17, 2022 3.7660 -0.0619 -1.62% 3.8279 3.8598 3.7203
Nov 16, 2022 3.8279 -0.0982 -2.50% 3.9261 3.9666 3.8071