CAKE/USDT
Bán 4.0559
Chênh lệch Chênh lệch0.0112
Mua 4.0671
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CAKE/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 5, 2022 4.0049 0.0149 0.37% 3.9900 4.0329 3.9820
Dec 4, 2022 3.9890 -0.0069 -0.17% 3.9959 4.0369 3.9420
Dec 3, 2022 3.9949 -0.0220 -0.55% 4.0169 4.0409 3.9920
Dec 2, 2022 4.0159 0.0959 2.45% 3.9200 4.0429 3.8631
Dec 1, 2022 3.9210 -0.0470 -1.18% 3.9680 3.9770 3.8841
Nov 30, 2022 3.9690 0.0819 2.11% 3.8871 4.0109 3.8831
Nov 29, 2022 3.8861 0.0160 0.41% 3.8701 4.0269 3.8661
Nov 28, 2022 3.8721 -0.1079 -2.71% 3.9800 4.0009 3.8171
Nov 27, 2022 3.9810 -0.0219 -0.55% 4.0029 4.0509 3.9690
Nov 26, 2022 4.0019 0.0539 1.37% 3.9480 4.1128 3.9350
Nov 25, 2022 3.9470 -0.0599 -1.49% 4.0069 4.0619 3.9190
Nov 24, 2022 4.0079 0.0549 1.39% 3.9530 4.0279 3.9070
Nov 23, 2022 3.9510 0.2198 5.89% 3.7312 4.0909 3.7262
Nov 22, 2022 3.7302 0.1119 3.09% 3.6183 3.7482 3.5674
Nov 21, 2022 3.6193 -0.1808 -4.76% 3.8001 3.8031 3.5983
Nov 20, 2022 3.7991 -0.0200 -0.52% 3.8191 3.9310 3.7892
Nov 19, 2022 3.8211 -0.0080 -0.21% 3.8291 3.8361 3.7762
Nov 18, 2022 3.8281 0.0529 1.40% 3.7752 3.8641 3.7712
Nov 17, 2022 3.7752 -0.0619 -1.61% 3.8371 3.8691 3.7282
Nov 16, 2022 3.8371 -0.1009 -2.56% 3.9380 3.9770 3.8171