CAD/ZAR
Bán 12.91881
Chênh lệch Chênh lệch0.01381
Mua 12.93262
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CAD/ZAR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 8, 2022 12.97210 0.02791 0.22% 12.94419 12.98047 12.93854
Aug 7, 2022 12.94414 0.01184 0.09% 12.93230 12.96212 12.93230
Aug 5, 2022 12.95479 0.06482 0.50% 12.88997 13.04909 12.85340
Aug 4, 2022 12.88997 -0.12314 -0.95% 13.01311 13.08816 12.87132
Aug 3, 2022 13.01311 -0.05466 -0.42% 13.06777 13.13952 12.95129
Aug 2, 2022 13.06713 0.21506 1.67% 12.85207 13.08187 12.77307
Aug 1, 2022 12.85203 -0.09673 -0.75% 12.94876 13.01383 12.78525
Jul 31, 2022 12.94876 0.02915 0.23% 12.91961 12.95369 12.91012
Jul 29, 2022 12.95447 0.08086 0.63% 12.87361 13.01146 12.80208
Jul 28, 2022 12.87366 -0.13584 -1.04% 13.00950 13.11906 12.82208
Jul 27, 2022 13.00966 -0.08366 -0.64% 13.09332 13.15562 12.96615
Jul 26, 2022 13.09411 0.04678 0.36% 13.04733 13.16727 12.99777
Jul 25, 2022 13.04365 0.05614 0.43% 12.98751 13.08328 12.96709
Jul 24, 2022 12.98751 0.01560 0.12% 12.97191 13.00003 12.97035
Jul 22, 2022 13.10016 -0.11785 -0.89% 13.21801 13.25374 13.00678
Jul 21, 2022 13.21801 -0.07485 -0.56% 13.29286 13.36638 13.15457
Jul 20, 2022 13.29286 0.03747 0.28% 13.25539 13.34758 13.22352
Jul 19, 2022 13.25817 0.07582 0.58% 13.18235 13.28217 13.09295
Jul 18, 2022 13.18237 0.06912 0.53% 13.11325 13.23055 13.07381
Jul 17, 2022 13.11329 0.02330 0.18% 13.08999 13.11616 13.07825