CAD/ZAR
Bán 14.40446
Chênh lệch Chênh lệch0.06700
Mua 14.47146
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CAD/ZAR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2023 14.40446 -0.08345 -0.58% 14.48791 14.51403 14.33775
May 25, 2023 14.48444 0.35150 2.49% 14.13294 14.51503 14.13275
May 24, 2023 14.13103 -0.07508 -0.53% 14.20611 14.23687 14.10190
May 23, 2023 14.20666 -0.02608 -0.18% 14.23274 14.29089 14.17218
May 22, 2023 14.23007 -0.15161 -1.05% 14.38168 14.42543 14.20836
May 21, 2023 14.37776 0.02432 0.17% 14.35344 14.38378 14.33501
May 19, 2023 14.39374 0.08203 0.57% 14.31171 14.45323 14.26750
May 18, 2023 14.29660 0.02035 0.14% 14.27625 14.45895 14.27463
May 17, 2023 14.28270 0.13425 0.95% 14.14845 14.37700 14.14278
May 16, 2023 14.14839 0.03978 0.28% 14.10861 14.20700 14.10520
May 15, 2023 14.10864 -0.03551 -0.25% 14.14415 14.21377 14.04175
May 14, 2023 14.14420 0.06994 0.50% 14.07426 14.15005 14.06667
May 12, 2023 14.24357 0.03647 0.26% 14.20710 14.46331 14.20077
May 11, 2023 14.20702 0.11373 0.81% 14.09329 14.39134 14.06548
May 10, 2023 14.09322 0.17319 1.24% 13.92003 14.13293 13.90393
May 9, 2023 13.92014 0.23362 1.71% 13.68652 13.93072 13.68652
May 8, 2023 13.68776 -0.07174 -0.52% 13.75950 13.78528 13.63788
May 7, 2023 13.75945 0.06007 0.44% 13.69938 13.76841 13.69938
May 5, 2023 13.72698 0.21055 1.56% 13.51643 13.75740 13.49916
May 4, 2023 13.51638 0.09913 0.74% 13.41725 13.52587 13.34579