CAD/CNH
Bán 5.3466
Chênh lệch Chênh lệch0.0016
Mua 5.3482
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CAD/CNH lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 8, 2023 5.3499 0.0060 0.11% 5.3439 5.3554 5.3433
Jun 7, 2023 5.3439 0.0287 0.54% 5.3152 5.3484 5.3105
Jun 6, 2023 5.3153 0.0203 0.38% 5.2950 5.3250 5.2939
Jun 5, 2023 5.2949 -0.0013 -0.02% 5.2962 5.3105 5.2837
Jun 4, 2023 5.2963 0.0107 0.20% 5.2856 5.2967 5.2849
Jun 2, 2023 5.2917 0.0085 0.16% 5.2832 5.2944 5.2657
Jun 1, 2023 5.2832 0.0379 0.72% 5.2453 5.2879 5.2349
May 31, 2023 5.2453 0.0321 0.62% 5.2132 5.2488 5.2070
May 30, 2023 5.2133 0.0047 0.09% 5.2086 5.2279 5.2074
May 29, 2023 5.2087 0.0084 0.16% 5.2003 5.2157 5.1992
May 28, 2023 5.2003 0.0160 0.31% 5.1843 5.2004 5.1813
May 26, 2023 5.1893 -0.0093 -0.18% 5.1986 5.2002 5.1780
May 25, 2023 5.1985 0.0015 0.03% 5.1970 5.2151 5.1918
May 24, 2023 5.1971 -0.0344 -0.66% 5.2315 5.2437 5.1866
May 23, 2023 5.2316 0.0121 0.23% 5.2195 5.2371 5.2158
May 22, 2023 5.2195 0.0129 0.25% 5.2066 5.2206 5.2002
May 21, 2023 5.2067 0.0098 0.19% 5.1969 5.2071 5.1946
May 19, 2023 5.2012 -0.0220 -0.42% 5.2232 5.2355 5.1876
May 18, 2023 5.2232 0.0164 0.31% 5.2068 5.2347 5.2046
May 17, 2023 5.2065 0.0148 0.29% 5.1917 5.2144 5.1843