CAD/CNH
Bán 5.2719
Chênh lệch Chênh lệch0.0020
Mua 5.2739
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CAD/CNH lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 23, 2022 5.2453 -0.0087 -0.17% 5.2540 5.2804 5.2420
Sep 22, 2022 5.2690 0.0190 0.36% 5.2500 5.2728 5.2412
Sep 22, 2022 5.2540 0.0040 0.08% 5.2500 5.2728 5.2373
Sep 21, 2022 5.2499 -0.0085 -0.16% 5.2584 5.2836 5.2474
Sep 20, 2022 5.2583 -0.0293 -0.55% 5.2876 5.2991 5.2557
Sep 19, 2022 5.2876 0.0112 0.21% 5.2764 5.2883 5.2573
Sep 18, 2022 5.2763 0.0037 0.07% 5.2726 5.2795 5.2721
Sep 16, 2022 5.2732 -0.0200 -0.38% 5.2932 5.3111 5.2714
Sep 15, 2022 5.2932 -0.0030 -0.06% 5.2962 5.3250 5.2914
Sep 14, 2022 5.2964 -0.0033 -0.06% 5.2997 5.3035 5.2817
Sep 13, 2022 5.2998 -0.0274 -0.51% 5.3272 5.3490 5.2961
Sep 12, 2022 5.3271 0.0081 0.15% 5.3190 5.3355 5.3177
Sep 11, 2022 5.3190 0.0118 0.22% 5.3072 5.3205 5.3045
Sep 9, 2022 5.3265 0.0081 0.15% 5.3184 5.3336 5.3105
Sep 8, 2022 5.3185 0.0161 0.30% 5.3024 5.3227 5.2925
Sep 7, 2022 5.3023 0.0028 0.05% 5.2995 5.3197 5.2865
Sep 6, 2022 5.2995 0.0153 0.29% 5.2842 5.3146 5.2839
Sep 5, 2022 5.2841 0.0180 0.34% 5.2661 5.2869 5.2639
Sep 4, 2022 5.2661 0.0004 0.01% 5.2657 5.2676 5.2590
Sep 2, 2022 5.2688 0.0119 0.23% 5.2569 5.2780 5.2467