CAD/HKD
Bán 6.1323
Chênh lệch Chênh lệch0.0060
Mua 6.1383
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CAD/HKD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 12, 2022 6.1323 -0.0116 -0.19% 6.1439 6.1498 6.1211
Aug 11, 2022 6.1438 0.0022 0.04% 6.1416 6.1622 6.1332
Aug 10, 2022 6.1416 0.0506 0.83% 6.0910 6.1532 6.0838
Aug 9, 2022 6.0910 -0.0142 -0.23% 6.1052 6.1112 6.0838
Aug 8, 2022 6.1053 0.0416 0.69% 6.0637 6.1134 6.0608
Aug 7, 2022 6.0636 -0.0024 -0.04% 6.0660 6.0674 6.0623
Aug 5, 2022 6.0658 -0.0326 -0.53% 6.0984 6.1014 6.0447
Aug 4, 2022 6.0985 -0.0066 -0.11% 6.1051 6.1233 6.0956
Aug 3, 2022 6.1051 0.0153 0.25% 6.0898 6.1166 6.0883
Aug 2, 2022 6.0899 -0.0208 -0.34% 6.1107 6.1158 6.0893
Aug 1, 2022 6.1107 -0.0140 -0.23% 6.1247 6.1477 6.1053
Jul 31, 2022 6.1246 -0.0004 -0.01% 6.1250 6.1300 6.1214
Jul 29, 2022 6.1325 0.0042 0.07% 6.1283 6.1373 6.1051
Jul 28, 2022 6.1284 0.0057 0.09% 6.1227 6.1340 6.0988
Jul 27, 2022 6.1228 0.0276 0.45% 6.0952 6.1273 6.0788
Jul 26, 2022 6.0952 -0.0117 -0.19% 6.1069 6.1236 6.0838
Jul 25, 2022 6.1068 0.0349 0.57% 6.0719 6.1150 6.0619
Jul 24, 2022 6.0718 -0.0005 -0.01% 6.0723 6.0784 6.0702
Jul 22, 2022 6.0737 -0.0191 -0.31% 6.0928 6.1208 6.0701
Jul 21, 2022 6.0929 0.0026 0.04% 6.0903 6.1026 6.0666