CAD/HKD
Bán 5.7481
Chênh lệch Chênh lệch0.0086
Mua 5.7567
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CAD/HKD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2023 5.7481 0.0064 0.11% 5.7417 5.7597 5.7371
May 25, 2023 5.7416 -0.0188 -0.33% 5.7604 5.7640 5.7404
May 24, 2023 5.7605 -0.0435 -0.75% 5.8040 5.8059 5.7540
May 23, 2023 5.8040 0.0073 0.13% 5.7967 5.8101 5.7815
May 22, 2023 5.7966 0.0030 0.05% 5.7936 5.7991 5.7833
May 21, 2023 5.7937 0.0119 0.21% 5.7818 5.7939 5.7812
May 19, 2023 5.7869 -0.0109 -0.19% 5.7978 5.8037 5.7782
May 18, 2023 5.7977 -0.0153 -0.26% 5.8130 5.8177 5.7876
May 17, 2023 5.8130 -0.0020 -0.03% 5.8150 5.8259 5.7869
May 16, 2023 5.8150 -0.0047 -0.08% 5.8197 5.8471 5.8072
May 15, 2023 5.8198 0.0355 0.61% 5.7843 5.8234 5.7802
May 14, 2023 5.7843 0.0009 0.02% 5.7834 5.7846 5.7809
May 12, 2023 5.7809 -0.0253 -0.44% 5.8062 5.8169 5.7799
May 11, 2023 5.8061 -0.0500 -0.85% 5.8561 5.8579 5.8058
May 10, 2023 5.8561 -0.0056 -0.10% 5.8617 5.8704 5.8366
May 9, 2023 5.8618 -0.0068 -0.12% 5.8686 5.8710 5.8484
May 8, 2023 5.8685 0.0043 0.07% 5.8642 5.8934 5.8618
May 7, 2023 5.8642 0.0073 0.12% 5.8569 5.8677 5.8568
May 5, 2023 5.8657 0.0642 1.11% 5.8015 5.8683 5.7997
May 4, 2023 5.8014 0.0440 0.76% 5.7574 5.8040 5.7569